Een BDsys-logboek genereren onder Windows

Dit artikel laat zien hoe u een BDsys-logboek kunt genereren op Windows-computers.

BDsys is een hulpmiddel voor malware-analyse gemaakt door de laboratoria van Bitdefender. Het voert een diepe scan uit van kritieke systeemgebieden om beveiligingsexperts in staat te stellen ontwijkende en onbekende malwarebedreigingen op uw pc te identificeren.

Wanneer u contact opneemt met de ondersteuning van Bitdefender vanwege verdacht malware-achtig gedrag, kan een vertegenwoordiger u vragen om gedetailleerde informatie over het computergedrag te verstrekken:

    • een volledige beschrijving van de symptomen die u doen vermoeden dat uw computer is geïnfecteerd met malware
    • een schermafdruk van de malware-tekens die u op het scherm ziet - Een schermafbeelding maken op Windows
    • een BDsys-logboek

 

Om een BDsys-logboek te genereren op uw Windows-pc, gebruikt u de hieronder beschreven methode:

1. Ga naar de computer die tekenen van infectie vertoont en bezoek de volgende link om het hulpprogramma BDsys scan te downloaden:

https://download.bitdefender.com/supporttools/bdsyslog/v2/BDSysLog_i.exe

 

2. Zodra de download is voltooid, sluit u alle geopende toepassingen en dubbelklikt u op het bestand BDSysLog_i.exe dat u zojuist hebt opgeslagen.

 

3. Kies Ja als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer verschijnt.

Gebruikersaccountbeheer

Als u vervolgens een waarschuwing van de firewall ontvangt, selecteert u Toestaan zodat de BDSysLog_i.exe toepassing verbinding kan maken.

 

4. Klik op de knop Create Log (Log aanmaken) om het genereren van het log te starten.

Een voortgangsbalk geeft de status van het scanproces aan.

Een BDsys-logboek genereren onder Windows - Create Log button

 

5. Wacht tot u het volgende bericht ziet: Log saved to Desktop! (Log opgeslagen op Bureaublad). Dit betekent dat het rapport klaar is.

Druk op de knop OK.

Een BDsys-logboek genereren onder Windows - Log saved to Desktop

 

6. Een nieuw venster met uw bureaubladbestanden verschijnt op het scherm. U ziet het nieuwe bdsyslog.zip archiefbestand dat voor u geselecteerd is in dit venster.

Een BDsys-logboek genereren onder Windows - bdsys archive

 

7. Voeg tot slot het bdsyslog.zip archief toe aan uw support ticket voor verder onderzoek.