Privacybeleid voor Bitdefender-Websites <br> Versie 4.0, aangenomen op 13.05.2021

Het document beschrijft welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe en waar we ze kunnen gebruiken, hoe we ze beschermen, wie er toegang tot heeft, met wie we ze delen en hoe u ze kunt verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de persoonlijke gegevens die worden verzameld door alle websites of internetaccounts die door Bitdefender worden beheerd. Gebruikt u onze producten of diensten, raadpleeg ons specifiek privacybeleid indien u Home or Business solutions gebruikt.

1. Algemene informatie

S.C. BITDEFENDER S.R.L. (hierna Bitdefender genoemd), met hoofdkantoor in 15A Sos. Orhideelor, Orhideea Towers Building, 9-12 floors, 6th District, Bucharest, Romania, geregistreerd in het Handelsregister van Boekarest onder het nummer J40/20427/2005, met fiscale code RO18189442 en met e-mailadres privacy@bitdefender.com, verwerkt persoonsgegevens in overeenkomst met de Europese wetgeving aangaande gegevensbescherming (AVG - Verordening EU 2016/679). U kunt onze Functionaris voor gegevensbescherming contacteren op het Bureau voor gegevensbescherming van Bitdefender, via dpo@bitdefender.com of op het nummer 4021 -206.34.70.

Bitdefender biedt gegevensbeveiligingsproducten en -diensten. Ons doel is informatie- en netwerkbeveiliging te verzekeren, door in dit kader kwaliteitsvolle producten en diensten aan te bieden, en tegelijkertijd de privacy en persoonlijke gegevens van onze klanten, internetgebruikers en businesspartners te respecteren.

Daarom verzamelen we, op basis van 'best efforts', enkel die persoonlijke gegevens die voor de gespecificeerde doeleinden noodzakelijk zijn.

Persoonsgegevens, in overeenstemming met de definitie van de Europese wetgeving (GDPR - Verordening 2016/679, zijn:

enige informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('gegevenssubject'); een identificeerbare persoon is een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder via een referentie naar een identificatienummer of naar een of meerdere factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die persoon;

In dit kader verwerkt Bitdefender persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Beheer en beveiliging van de website
 • Uw verzoeken en opmerkingen beantwoorden
 • Marketing voor Bitdefender zelf.
 • Statistische analyse en marktstudies;

2. Verzamelde persoonlijke gegevens

Bitdefender kan persoonlijke gegevens van zijn gebruikers op vier verschillende manieren verzamelen:

 1. rechtstreeks voorzien door een gebruiker;
  - onrechtstreeks voorzien door websites, zoals:
 2. verkeersgegevens die door de servers die onze websites hosten, worden geregistreerd:
 3. cookies, die bepaalde persoonlijke informatie kunnen delen.

2.1. 2.1. Persoonsgegevens die rechtstreeks door een gebruiker zijn voorzien – het is bijvoorbeeld mogelijk dat we uw voornaam, naam en/of e-mailadres vragen wanneer u een online formulier invult of een opmerking op een blog indient, zodat we u kunnen contacteren met updates of berichten of zodat we u ondersteuning kunnen bieden.

Al deze gegevens worden gebruikt om u te contacteren op uw specifieke verzoek of, indien u zich ingeschreven hebt voor onze nieuwsbrief of commerciële communicatie, voor marketingdoeleinden. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is de toestemming van het gegevenssubject voor het ontvangen van die specifieke informatie of de registratie voor onze nieuwsbrief.

De verwerking blijft duren zolang de informatie en het verzoek in kwestie verzonden worden, plus een periode van 30 dagen om te verzekeren dat er geen verdere opvolging nodig is.

Wat betreft uw inschrijving voor onze nieuwsbrief of commerciële berichten: we houden onze communicatie in stand, totdat u uw instemming intrekt of uw e-mailadres gedurende de voorbije 5 jaar niet gebruikt.

Het is ook mogelijk dat we u berichten ter opvolging sturen indien u uw gegevens hebt ingevoerd om onze producten of diensten te kopen, maar indien u de aankoop niet hebt afgerond. De wettelijke basis voor deze verwerking van gegevens is art 6 (1) b van de GDPR - precontractuele maatregelen nemen op verzoek van de betrokkene. Deze gegevens worden voor een maximumperiode van 30 dagen bewaard, tenzij u de aankoop volledig afrondt en de gegevens langer bewaard worden om de overeenkomst waarvan u deel uitmaakt, te kunnen uitvoeren.

2.2. Verkeersgegevens – wanneer een gebruiker een website bezoekt, wordt bepaalde informatie, zoals IP-adres, datum en tijdstip van het bezoek of de verwijzingswebsite die u naar de websites van Bitdefender doorstuurde, automatisch vrijgegeven. Net zoals alle andere websitebeheerders kan Bitdefender dergelijke informatie voor een beperkte periode bewaren. We gebruiken ook andere externe diensten voor de analyse van verkeer, zoals Google Analytics, AdobeAnalytics.

Al deze gegevens worden uitsluitend voor de verbetering van de website of voor statistische doeleinden gebruikt, maar ook voor de verbetering van onze webdiensten en om hun beveiliging te verzekeren. Het merendeel van deze gegevens worden enkel als geaggregeerde gegevens gebruikt. De gegevens worden enkel zolang als nodig bewaard voor deze doeleinden. De wettelijke basis voor deze verzameling van gegevens is het legitieme belang voor de Verbetering van onze website en om de beveiliging van uw website te garanderen. De duur van de verwerking is 1 jaar vanaf de datum van het bezoek.

2.3. Cookies - Om een aangepaste ervaring aan onze gebruikers te kunnen aanbieden, is het mogelijk dat Bitdefender cookies gebruikt om het bewaren en opvolgen van uw voorkeuren mogelijk te maken. Cookies kunnen ook worden gebruikt voor websiteoptimalisatie of voor marketing.

We gebruiken bijvoorbeeld first party-cookies voor identificatie- of communicatiedoeleinden: uw taalkeuze, communicatiesessies of -instellingen, andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de juiste werking van onze website.

Soms gebruiken we externe Bitdefender-diensten die tijdens het surfen op de Bitdefender-websites cookies van derden kunnen plaatsen. De doelstelling hiervan is steeds marketing, analyse van verkeer en delen via sociale media, zoals aangegeven wordt op de website.

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch aanvaarden. Maar, u kunt beslissen om de browser opnieuw te installeren of de browser zo in te stellen dat u op de hoogte wordt gebracht telkens er een nieuwe cookie wordt geplaatst. U kunt ook beslissen om cookies te weigeren. Indien uw browser zo is ingesteld dat niet alle cookies worden toegestaan, is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van onze website niet correct worden weergegeven.

Om het gebruik van cookies te weigeren, gaat u naar de instellingen van uw brouwer om cookies te verwijderen of te blokkeren of plug-ins met deze functie te installeren. De huidige instellingen hangen af van de browser die u gebruikt:

Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies
Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Safari - https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US

Het is ook mogelijk dat we extensies van derde partijen gebruiken op browsers die opdringerige cookies blokkeren. De volgende extensies blijken op dit moment de meestgebruikte te zijn (in alfabetische volgorde): AdBlock Plus, Ghostery, Privacy Badger of uBlock.

De wettelijke basis voor de verzameling van deze gegevens is toestemming, die wordt verkregen wanneer u onze website vanuit een specifieke browser voor het eerst bezoekt. Op dat moment bieden we ook de kans om het gebruik van cookies die we zouden kunnen gebruiken, te weigeren, en u kunt meer lezen over welke cookies we gebruiken, en voor welke doeleinden. Beslist u om de cookies te weigeren, bewaren we uw keuze in een cookie. Verwijdert u al uw cookies, zullen we u de vraag dus opnieuw stellen.

De verwerkingsduur voor deze gegevens is maximaal 50 maanden, afhankelijk van de instellingen van elke cookie.

3. Bescherming van Persoonlijke gegevens

Als leider in het domein van informatiebeveiligingsdiensten, zijn vertrouwelijkheid en gegevensbescherming voor ons van essentieel belang. De toegang tot verzamelde persoonlijke gegevens is beperkt tot Bitdefender-werknemers en gegevensverwerkers voor wie het noodzakelijk is om toegang te hebben. Elk beleid van Bitdefender aangaande informatiebeveiliging is in overeenkomst met ISO 27001 gecertificeerd.

Bitdefender kan andere IT-bedrijven gebruiken om de verzamelde persoonlijke gegevens te verwerken. Deze bedrijven worden beschouwd als gegevensverwerkers en zijn onderhevig aan strenge contractuele verplichtingen om de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens te bewaren en om minstens hetzelfde niveau aan beveiliging als Bitdefender aan te bieden. Gegevensverwerkers hebben de verplichting om derden niet toe te staan persoonlijke gegevens namens Bitdefender te verwerken en om deze gegevens op een beveiligde en vertrouwelijke manier te gebruiken en te bewaren.

Bitdefender kan persoonlijke gegevens hosten in de Europese Unie of in enig ander rechtsgebied dat in overeenkomst met de normen van de Europese Unie een gepast niveau aan bescherming van persoonlijke gegevens biedt (art. 45 GDPR) of andere geschikte beveiligingen, met inbegrip van de Standaard Contractuele Bepalingen (art. 46.2 GDPR).

Omwille van vertrouwelijkheidsverplichtingen en beveiligingsvereisten wordt de specifieke informatie wat betreft de naam en de gegevens van elke gebruikte verwerker enkel voorzien aan bevoegde instanties.

De volgende soorten gegevensverwerkers worden gebruikt:

 1. hostingdiensten in de EU en de VS;
 2. communicatie voor ondersteuning in de EU en de VS;
 3. marketingdiensten (met inbegrip van e-mailmarketing) in de EU en de VS.

De toegang tot bepaalde onderdelen van de Bitdefender-websites is beschermd via gebruikersnaam en wachtwoord. We raden aan dat u dit wachtwoord nooit vrijgeeft. Bitdefender vraagt nooit via enige berichten of telefonische oproepen om het wachtwoord van uw account. We raden aan dat u uw wachtwoord nooit deelt met personen die hierom vragen. Indien mogelijk raden we ook aan dat u na elke sessie uitlogt van uw account voor online diensten. We raden eveneens aan dat u het navigatievenster sluit nadat u onze Bitdefender-diensten raadpleegt of gebruikt.

Helaas kan de overdracht van gegevens via het internet nooit 100% beveiligd worden. Ondanks onze inspanningen om persoonlijke gegevens te beschermen, kan Bitdefender de beveiliging van de door de gebruiker overgebrachte informatie bijgevolg niet verzekeren of garanderen, totdat de informatie onze servers bereikt. Het overbrengen van informatie gebeurt op eigen risico.

4. Wie heeft toegang tot persoonlijke gegevens

In principe zal Bitdefender nooit enige persoonlijke gegevens over zijn gebruikers delen met derden, zonder de voornoemde uitzonderingen.

Het is mogelijk dat Bitdefender in uitzonderlijke gevallen persoonlijke gegevens vrijgeeft aan bevoegde instanties, op hun wettelijke verzoek in overeenkomst met de toepasselijke wetgeving of wanneer dit nodig is om de rechten en belangen van onze klanten en van Bitdefender te beschermen.

5. Uw rechten aangaande uw persoonlijke gegevens

Volgens de toepasselijke Europese wetgeving aangaande de bescherming van gegevens, hebben gegevenssubjecten het recht hun gegevens te bekijken, te verbeteren, te verwijderen, de verwerking ervan te beperken, de verwerking ervan te weigeren en het recht hun gegevens over te dragen. Wanneer de verwerking gebeurt op basis van toestemming, hebt u het recht deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u een gedagtekend schriftelijk verzoek sturen naar het bovenvermelde hoofdkantoor van Bitdefender of een e-mail via privacy@bitdefender.com

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit.

8. Publicatiedatum

Het privacybeleid werd goedgekeurd op de datum die is opgenomen in de titel van het document en wordt gewijzigd telkens dit nodig is, zonder de voorgaande of toekomstige kennisgeving van de wijzigingen. De nieuwe versie treedt in werking wanneer deze wordt gepubliceerd op de website en wordt als dusdanig aangeduid. Het huidige document is beschikbaar op https://www.bitdefender.com/site/view/legal-privacy-policy-for-bitdefender-websites.html.

Bitdefender is aangesloten bij de Adobe Marketing Cloud Device Cooperative om beter te begrijpen hoe u bepaalde websites en apps van ons op verschillende apparaten gebruikt, zodat we u ervaringen op maat kunnen bieden. Lees hoe Adobe dit doet en hoe u zich kunt afmelden voor dit programma.