Hoe moet ik Bitdefender Antivirus for MAC verwijderen als de standaard uninstaller niet werkt

Dit is een tijdelijke oplossing voor gevallen waarin Bitdefender Uninstaller faalt of niet bestaat in /Library/Bitdefender/Central/Agent/BitdefenderUninstaller

BELANGRIJK! Als u een back-upschijf heeft, raden we aan dat u een nieuwe back-up maakt voordat u verdergaat. U leest meer informatie in dit artikel: https://support.apple.com/HT201250

1. Herstart uw Mac en druk tijdens het herstarten op de toetsen Command (⌘)-R totdat u het Apple-logo ziet. In bepaalde gevallen wordt u gevraagd de taal te kiezen. Kies de gewenste taal en klik op het pijltje onderaan om verder te gaan.

1722 1 1

2. Het venster Hulpprogramma's verschijnt (dit voorbeeld is voor Sierra OS, maar het is vergelijkbaar met vorige OS-versies).

1722 2

3. Selecteer Schijfhulpprogramma en klik op Verdergaan

4. Selecteer uw opstartschijf (in het voorbeeld Macintosh HD):

• Indien de schijf al gekoppeld is, ziet u de optie Loskoppelen staan. Ga in dat geval verder met stap 5.

• Indien niet gekoppeld, klik op Koppelen. Indien de schijf vergrendeld is door FileVault, dan wordt u gevraagd om het beheerderswachtwoord in te geven om de schijf te ontgrendelen. Geef hetzelfde wachtwoord in als wanneer u inlogt op uw Mac.

1722 3

5. Beëindig Schijfhulpprogramma om terug te gaan naar het scherm Hulpprogramma's: klik op Schijfhulpprogramma in de menubalk (naast het Apple-logo) en selecteer Schijfhulpprogramma Beëindigen of sluit het venster.

6. Klik in de menubalk op Hulpprogramma's en selecteer Terminal.

1722 4

7. Geef in het Terminal-venster de volgende opdrachten in. Druk aan het einde van elke regel op Return/Enter op uw toetsenbord.

OPMERKING: Zorg dat u de opdrachten exact ingeeft zoals weergegeven in de onderstaande stappen. Als u dit niet doet, is het mogelijk dat uw gegevens verloren gaan.

a. Eerst willen we de opdracht “LS” van LIST gebruiken (zoals u kunt zien in de schermafdrukken onderdaan, kunt u kleine letters gebruiken voor deze opdracht) om er zeker van te zijn dat de opstartschijf (Macintosh HD) gekoppeld is. We voeren dus het volgende in (er staat een spatie na de opdracht "ls"):

LS /Volumes/

en we drukken op Enter. Hierdoor worden alle gekoppelde volumes weergegeven, zoals in de onderstaande afbeelding. Als u uw opstartschijf (Macintosh HD) ziet, mag u verdergaan met stap b). In het andere geval is het mogelijk dat u de opstartschijf nog niet gekoppeld hebt. Verlaat in dat geval het Terminal-venster, ga terug naar Hulpprogramma Schijf en koppel de schijf. U kunt ook een Schijf EHBO uitvoeren om mogelijke fouten op de schijf te herstellen.

1722 5 5

Snelle Tip! Geef de eerste karakters van het argument in (in dit geval /Volumes/) en druk dan op de toets TAB op uw toetsenbord. Hierdoor wordt de naam van het argument automatisch vervolledigd. Geef voor het bovenstaande voorbeeld ls /Vol in en druk dan op TAB.

b. Laten we nu even kijken of de extensie SelfProtect.kext in de map Extensies staat. We gebruiken dezelfde opdracht “LS”.

OPMERKING: U ziet dat we na Macintosh een backslash “” plaatsen, en een spatie, gevolgd door HD. De reden is dat de naam van de opstartschijf twee woorden bevat. Als de naam van de opstartschijf uit één woord bestond, dan zouden we de slash “/” gebruiken, en geen spaties. Als de naam bijvoorbeeld MacintoshHD was, dan was de opdracht: LS /Volumes/MacintoshHD/Library/Extensions/

LS /Volumes/Macintosh HD/Library/Extensions/

1722 6 6

OPMERKING: Vergeet niet om de functie automatisch invullen (toets TAB) voor elke mapnaam in de opdrachtregel te gebruiken. Hierdoor voorkomt u typfouten.

c. We hebben de SelfProtect.kext. De volgende stap bestaat erin dit verwijderen. Om dat te doen, gebruiken we de opdracht “rm -rf” (komt van REMOVE). We voeren dezelfde lijn in als hierboven, maar vervangen “LS” met “rm -rf” en we voegen op het einde het item toe dat we willen verwijderen (SelfProtect.kext).

rm –rf /Volumes/Macintosh HD/Library/Extensions/SelfProtect.kext

Laten we even nakijken of het bestand verwijderd werd. Gebruik de opdracht uit stap b.

LS /Volumes/Macintosh HD/Library/Extensions/

Snelle Tip! Gebruik het pijltje naar boven om de vorige opdracht te gebruiken (blader door de opdrachtengeschiedenis) en het pijltje naar beneden om naar de meest recente opdrachten te gaan. Gebruik de pijltjes naar links en naar rechts om te navigeren naar links of naar rechts van de opdrachtlijn.

1722 7 7

d. De extensie SelfProtect werd verwijderd en we kunnen nu verdergaan met de volgende stap: kijk na of u de Bitdefender-map hebt en verwijder deze. Laten we alle opdrachten tegelijk uitproberen (u moet na elke opdracht wel nog telkens op Enter drukken).

LS /Volumes/Macintosh HD/Library/

rm –rf /Volumes/Macintosh HD/Library/Bitdefender/

LS /Volumes/Macintosh HD/Library/

1722 8 8

e. De Bitdefender-map werd verwijderd. U kunt nu herstarten in de normale modus. Klik om dat te doen op het Apple-logo in de menubalk en selecteer Herstarten.

8. U kunt ten slotte een nieuwe kopie van Antivirus voor Mac installeren vanaf de Bitdefender Central-account. U vindt meer details in het installatie-artikel.

Was dit een nuttig artikel?
Rating: 1.0. From 6 votes.
Please wait...

Sorry about that

How can we improve it?

For any issues with Bitdefender you can always contact us using this form

Populaire instructievideo's