Notificaties in Bitdefender

In Bitdefender kunt via de linkerkolom naar het venster Notificaties gaan. Bitdefender houdt een gedetailleerd logboek bij van gebeurtenissen met betrekking tot de activiteiten van uw computer. Wanneer er iets gebeurt dat van belang is voor de veiligheid van uw systeem of uw gegevens, wordt er een nieuw bericht toegevoegd aan Bitdefender Notifications, net zoals er nieuwe e-mails verschijnen in uw Postvak IN.

Kennisgevingen zijn een belangrijk hulpmiddel bij het bewaken en beheren van uw Bitdefender-beveiliging. U kunt bijvoorbeeld heel gemakkelijk controleren of een update is geslaagd, of er malware of kwetsbaarheden op uw computer werden aangetroffen enz.

Telkens wanneer zich een kritiek evenement voordoet, kunt u een teller opmerken op de icoon. Afhankelijk van het type en de ernst worden kennisgevingen gegroepeerd in:

Kritieke gebeurtenissen

Dit duidt op kritieke problemen. U moet ze onmiddellijk controleren.

• Waarschuwingsgebeurtenissen

Deze duiden op niet-kritieke problemen. U moet ze controleren en herstellen wanneer u tijd hebt.

• Informatie-gebeurtenissen

Deze duiden op succesvolle handelingen.

U kunt op elk tabblad klikken om meer details te lezen over de gegenereerde gebeurtenissen. Er wordt beperkte informatie weergegeven als u één keer op de titel van de gebeurtenis klikt: een korte beschrijving, de actie die Bitdefender heeft ondernomen wanneer de gebeurtenis zich voordeed en de datum en tijd van de gebeurtenis.

Er kunnen opties worden geboden voor het ondernemen van verdere actie. Om u te helpen geregistreerde gebeurtenissen gemakkelijker te beheren, biedt het venster Kennisgevingen opties waarmee alle gebeurtenissen in dat deel kunnen worden verwijderd of gemarkeerd als gelezen.