Hoe duidt u niet-gedetecteerde spamberichten aan

Als u een ondersteund e-mailprogramma gebruikt, kunt u gemakkelijk aanduiden welke e-mailberichten als spam moeten worden gedetecteerd. Hierdoor helpt u de efficiëntie van de antispamfilter te verbeteren.

1. Open uw e-mailprogramma.

2. Ga naar de map Postvak IN.

3. Selecteer de niet-gedetecteerde spamberichten.

4. Klik op de knop Is spam in de antispamwerkbalk van Bitdefender (bevindt zich normaal in het bovenste gedeelte van het venster van de e-mailclient).

De berichten worden onmiddellijk als [spam] gemarkeerd en naar de map met ongewenste e-mailberichten verplaatst.