Abonnementsovereenkomst en algemene servicevoorwaarden voor Oplossingen voor Thuisgebruik.

BERICHT AAN ALLE GEBRUIKERS: LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR, WANT HET IS DE WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U EN BITDEFENDER.

GAAT U NIET AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN, BEGIN DE BITDEFENDER-OPLOSSING DAN NIET TE GEBRUIKEN. DOOR "IK AANVAARD", "OK", "VERDERGAAN" OF "JA" TE SELECTEREN OF DOOR DE BITDEFENDER-OPLOSSING OP ENIGE ANDERE MANIER TE BEGINNEN GEBRUIKEN, GEEFT U (EEN INDIVIDU OF EEN ENKELVOUDIGE ENTITEIT) AAN DAT U DE BEPALINGEN IN DEZE VOORWAARDEN, DIE SAMEN MET HET PRIVACYBELEID, ENIGE BEPERKINGEN VAN ABONNEMENTEN OF FUNCTIES, DE PRODUCT DISCLAIMER OF ENIGE ANDERE BEPERKINGEN DIE U IN DE BITDEFENDER-OPLOSSING WORDEN GECOMMUNICEERD, (gezamenlijk aangeduid als) DE “OVEREENKOMST” VORMEN, VOLLEDIG BEGRIJPT EN AANVAARDT.

GAAT U NIET AKKOORD MET AL DEZE VOORWAARDEN, SELECTEER DAN DE OPTIE NIET AKKOORD, EN DOWNLOAD, INSTALLEER, OPEN OF GEBRUIK DE BITDEFENDER-OPLOSSING NIET.

DE OVEREENKOMST OMVAT BEPALINGEN DIE VEREISEN DAT U AKKOORD GAAT MET ARBITRAGE OM ENIGE GESCHILLEN VOORTVLOEIEND UIT DE OVEREENKOMST TE BESLECHTEN IN PLAATS VAN JURYRECHTSPRAAK OF ENIGE ANDERE GERECHTELIJKE PROCEDURES, EN DAT U AFZIET VAN UW DEELNAME AAN ENIGE COLLECTIEVE PROCESSEN TEGEN BITDEFENDER.

Indien de Bitdefender-oplossing wordt gestart, gedownload, van de websites of market stores (tegen betaling of als proefversie), wordt deze Overeenkomst aanvaard en wordt er een contract gevormd wanneer de eindgebruiker ("U") de onderstaande knop of het onderstaande veld "Ik aanvaard", "OK" of "Ja" selecteert voorafgaand aan de download of installatie. De Overeenkomst wordt ter informatie ook op de Bitdefender-websites beschikbaar gesteld.

Mogelijk vereisen bepaalde Bitdefender-oplossingen een actieve en stabiele verbinding met het internet om goed te kunnen werken. Het is dan ook uw taak om ervoor te zorgen dat u steeds een actieve en stabiele internetverbinding hebt.

INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN, INSTALLEER DE SOFTWARE DAN NIET EN MAAK ER GEEN TOEGANG TOE EN GEEF ANDERS AAN DAT U NIET AKKOORD BENT, MAAK VERDER GEEN GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EN NEEM CONTACT OP MET UW VERKOPER OF KLANTENSERVICE, VOOR INFORMATIE OVER HET TERUGKRIJGEN VAN HET GELD DAT U HEBT BETAALD VOOR DE SOFTWARE OP ELK MOMENT GEDURENDE DE DERTIG (30) DAGEN VOLGEND OP DE AANKOOPDATUM.

REGISTRATIE VAN SOLUTION. Door het aanvaarden van deze Overeenkomst gaat u ermee akkoord uw Bitdefender Solution te registreren. Voor registratie is een geldige activeringscode nodig die beschikbaar is in de transactiedocumentatie van Bitdefender of zijn verdelers of verkopers bij wie u de Bitdefender-Solution hebt gekocht. Voor sommige specifieke diensten, zoals bescherming tegen identiteitsdiefstal, kan extra registratie nodig zijn voor de juiste werking van de genoemde dienst.

Voor aankopen die u online, via de Bitdefender-websites, hebt uitgevoerd, begint uw abonnement te lopen wanneer uw aankoop is voltooid en de betaling werd ontvangen. U dient Bitdefender te downloaden en te installeren op uw apparaten om van de bescherming te kunnen genieten.

U gaat ermee akkoord en erkent dat de beschikbaarheid van uw abonnement begint te lopen vanaf de aankoopdatum. De aankoopdatum, en niet de datum waarop u het abonnement hebt geactiveerd, wordt gebruikt om de geldigheidsperiode van uw abonnement te berekenen.

In geval van aankopen van Bitdefender-partners

Registratie vereist eveneens een geldige Bitdefender-account, met een geldig e-mailadres voor verlenging en andere meldingen en een geldig abonnement voor het product. De Bitdefender-account is verplicht om de Bitdefender-oplossing te kunnen gebruiken. Dit wordt ook in de Documentatie beschreven.

U verzekert dat u de wettelijke eigenaar bent van het apparaat of e-mailadres en dat u alle wettelijke rechten hebt om uw account aan te maken. U accepteert dat u door het installeren van de software op uw apparaat, en bij het in aanmerking nemen van het beveiligingsbeleid en de regels die u selecteert, toegangsbeperkingen tot het apparaat en gegevensverlies tegen kunt komen als gevolg van het op afstand vergrendelen of wissen van het apparaat door de beheerder van de account die dit handmatig doet uit oogpunt van de veiligheid. U hebt als beheerder het recht uw apparaat te bewaken, het te lokaliseren op de kaart, schermvergrendeling en authenticatie te forceren, het apparaat te vergrendelen en te wissen, media-opslag te coderen, tijdelijke bestanden, registersleutels en browsergegevens te verwijderen, toepassingen en bestanden op uw apparaat te scannen. Bitdefender kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van privacy, gegevensverlies die door uzelf is veroorzaakt.

Deze abonnementsovereenkomst dekt Bitdefender-oplossingen voor privégebruikers voor het toegestane aantal gebruikers of toestellen zoals vermeld in de koopdocumenten, onder andere bijhorende documentatie en eventuele update en upgrade van de applicaties die u worden geleverd in het kader van het aangekochte abonnement of een verwante diensten, zoals beschreven in de documentatie.

De Bitdefender-oplossing biedt software voor internetcontrole die op uw apparaat (computer, mobiele telefoon, mobiel computerapparaat) wordt geïnstalleerd. De software onderschept internetverkeer om dit verkeer te bewaken en staat u toe om de toegang tot bepaalde content te beperken. De software op Uw persoonlijke apparaat maakt verbinding met een servernetwerkinfrastructuur en stuurt het dan naar de Bitdefender-servers voor het ordenen in categorieën.

De Bitdefender-oplossing kan bepaalde onveilige toepassingen blokkeren die proberen om naar beschermde zaken op uw toestel te gaan. Mogelijk kunt u toepassingen daardoor niet starten of gedragen ze zich niet normaal. Merk op dat het feit dat u toegang verschaft tot deze toepassingen kan leiden tot verlies of diefstal van gegevens.

Aangezien de Bitdefender-oplossing een antidiefstalfunctie heeft, kunt u de locatie van het apparaat volgen, toegang tot het apparaat inactiveren, beelden doorsturen die met de camera werden gemaakt, of geluidsbestanden die door de recorder van uw apparaat werden gemaakt (indien beschikbaar). U mag de diensten in geen geval gebruiken om ongeoorloofde toegang te verwerven, om data of informatie te uploaden, door te sturen en over te maken naar Bitdefender of derden. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van deze diensten in overeenstemming zal zijn met alle wetten die op u van toepassing zijn.

Deze Abonnementsovereenkomst is een wettelijke overeenkomst tussen u (een natuurlijk persoon of een rechtspersoon) en Bitdefender voor het gebruik van de hierboven geïdentificeerde oplossing van Bitdefender . Dit omvat de software en diensten voor uw apparaat en kan verwante media, afgedrukte materialen, en "online" of elektronische documentatie (hierna aangegeven als "Bitdefender-oplossing") bevatten, die allemaal door de internationale wetten op auteursrecht en internationale verdragen worden beschermd. Door de Bitdefender-oplossing te installeren, te kopiëren of te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent door de bepalingen van deze Overeenkomst.

Uw verantwoordelijkheden

Er is een apparaat met internettoegang nodig om de Bitdefender-oplossing te gebruiken. U bent als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uw apparaat voldoende is voor en compatibel is met de Bitdefender-oplossing. Bitdefender mag niet worden gebruikt om zich als iemand anders voor te doen of om namens iemand anders te handelen. Alle berichten die u via de Bitdefender-oplossing verstuurt, identificeren u als de verzender. Het is uw verantwoordelijkheid om te verzekeren dat u niet deelneemt aan activiteiten die illegaal zijn; geen inhoud doorstuurt die een inbreuk vormt op het intellectuele eigendomsrecht van enige persoon of op de rechten van derden of die anderszins onwettig is; de bepaling van oorsprong van elektronische berichten of posts niet wijzigt; de Bitdefender-oplossing niet hindert, verstoort, wijzigt of verandert, of dat u geen onnodige last veroorzaakt voor de Bitdefender-oplossing of de netwerken of diensten die gelinkt zijn aan de Bitdefender-oplossing.

U mag de Bitdefender-oplossing niet gebruiken op een elektronisch communicatienetwerk dat in zijn geheel of hoofdzakelijk wordt gebruikt op een manier die ingaat tegen de rechten aangaande privacy, internationale communicatie en de overdracht van technische of persoonlijke gegevens copyright of persoonlijke afbeelding, zoals uiteengezet in de Universele verklaring van de rechten van de mens en het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (samen, "Internationale normen inzake mensenrechten"). U dient alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale en buitenlandse wetten, verdragen en regelgevingen in verband met uw gebruik van de Bitdefender-oplossing te allen tijde na te leven. Indien Bitdefender wordt gecontacteerd met een klacht aangaande of voortvloeiend uit uw gebruik van de Bitdefender-oplossing, kan Bitdefender uw gebruik in strijd met deze Overeenkomst beëindigen en om een schadevergoeding vragen.

Bitdefender of zijn licentiegevers of leveranciers blijven eigenaar van alle eigendomsrechten in de Bitdefender-oplossing, de toepasselijke materialen, documentatie, te leveren producten en alle handelsnamen, know-how, handelsmerken, copyright gelinkt aan of weergegeven met de Bitdefender-oplossing. De Bitdefender-oplossing wordt beschermd door copyrightwetten en internationale copyrightverdragen, alsook andere intellectuele eigendomswetten en -verdragen. De Bitdefender-software die is geïnstalleerd op uw apparaat, als onderdeel van de Bitdefender-oplossing, wordt in licentie gegeven, niet verkocht. U bent enkel gerechtigd om de Bitdefender-oplossing te gebruiken voor de beperkte periode die staat aangegeven in de verkoopdocumentatie. Uw gebruik van de Bitdefender-oplossing is beperkt tot het toegestane aantal gebruikers of apparaten, zoals staat aangegeven in de verkoopdocumentatie. Bitdefender behoudt alle andere rechten voor. Tenzij toepasselijke wetgeving u ondanks deze beperking meer rechten verleent, mag u de Bitdefender-oplossing enkel gebruiken zoals uitdrukkelijk wordt toegestaan in deze Overeenkomst.

Bitdefender kent u en enkel u hierbij het volgende niet-exclusieve, beperkte, niet in sublicentie overdraagbare, niet-commerciële recht op gebruik van de Bitdefender-oplossing toe, uitsluitend voor persoonlijk gebruik.

U kunt een kopie van de Bitdefender-oplossing enkel op slechts een apparaat gebruiken. Indien er een hoger aantal kopieën en/of aantal apparaten is aangeduid in de documentatie van de verkooptransactie van de gemachtigde verdeler of doorverkoper van wie U de Bitdefender-oplossing verkreeg (Toegestaan Aantal), hebt u het recht om de Bitdefender-oplossing te kopiëren in overeenstemming met dergelijke aanduidingen van Toegestaan Aantal; indien de Bitdefender-oplossing meerdere platforms of talen ondersteunt, indien u de Bitdefender-oplossing ontvangt op meerdere media, indien u op een andere manier meerdere kopieën ontvangt van de Bitdefender-oplossing of indien u de Bitdefender-oplossing ontvangt in een pakket met andere software, mag het totale aantal toestellen waarop u alle versies van de Bitdefender-oplossing installeert, het toegestane aantal niet overschrijden.

Tijdens het installatieproces kan de Bitdefender-oplossing andere beveiligingsproducten de-installeren of uitschakelen indien dergelijke producten of functies niet compatibel zijn met de Bitdefender-oplossing.

Bitdefender Solutions - Family pack, beperkt tot 15 apparaten, en (i) gratis oplossingen, zoals Antivirus Free en Home Scanner, beperkt tot 25 apparaten; (ii) freemium oplossingen, zoals VPN Basic – beperkt tot 10 apparaten, Mobile Security iOS - beperkt tot 50 apparaten en (iii) betaalde oplossingen, zoals SOHO – beperkt tot 25 apparaten en 50 apparaten voor alle andere betaalde oplossingen; beperkt het gebruik tot uw huishouden en is bedoeld voor gebruik op apparaten die het eigendom zijn van de gezinsleden van eenzelfde huishouden, op basis van een beleid van eerlijk gebruik. Indien installaties een residentieel gebruik overschrijden, kunnen er beperkingen van toepassing zijn. Bitdefender behoudt zich het recht voor de gebruikers te beperken indien het een misbruik van het gebruik van de Bitdefender-oplossing vaststelt.

VPN-FUNCTIONALITEIT . "In de oplossing van Bitdefender zit de Bitdefender VPN inbegrepen als functie waarmee u VPN-functionaliteit kunt gebruiken om uw privacy te beschermen. Bitdefender VPN is beperkt tot de hoeveelheid verkeer per dag die overeenstemt met uw abonnement voor de oplossing van Bitdefender, per apparaat in uw bestaande abonnement. Indien u een aangepast plan wenst met onbeperkt verkeer, met selectie van verschillende serverlocaties, dient u te upgraden naar Bitdefender Premium VPN. Hier hangt een meerkost aan vast. Bitdefender Premium VPN is beperkt tot 10 gelijktijdige sessies. De VPN-functionaliteit is een software van een derdenpartner en wordt in licentie aan u toegekend volgens de licenties van de derdenpartij die erin vermeld wordt. Door deze Overeenkomst te aanvaarden, stemt u ermee in om akkoord te gaan en de regels te respecteren van https://www.hotspotshield.com/terms/ voor de Bitdefender VPN en Bitdefender Premium VPN en ook https://www.hotspotshield.com/privacy/ voor de Bitdefender VPN en Bitdefender Premium VPN - deze voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden die in onderhavige Overeenkomst worden beschreven."

U mag de Bitdefender VPN niet gebruiken op een elektronisch communicatienetwerk dat in zijn geheel of hoofdzakelijk wordt gebruikt op een manier die ingaat tegen de rechten aangaande privacy, copyright of persoonlijke afbeelding, zoals uiteengezet in de Universele verklaring van de rechten van de mens en het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (samen, "Internationale normen inzake mensenrechten").

De FUNCTIONALITEIT IDENTITY THEFT PROTECTION ("ITP") levert voortdurende bewaking, snelle waarschuwingen en hersteldiensten om u te helpen beschermen tegen identiteitsdiefstal. De Bitdefender ITP is inbegrepen in de Bitdefender Solution, als een toegankelijke service, onderworpen aan bijzondere voorwaarden en met een eigen privacybeleid. Bij de aankoop van Bitdefender Identity Theft Protection, na activering in Bitdefender Central, is uw abonnement gedeeltelijk geactiveerd (u ontvangt 24/7 ondersteuning en premium herstel van identiteitsdiefstal), maar de volledige functionaliteit van de ITP wordt alleen verkregen door de juiste registratie, volgens de aanwijzingen die u zult ontvangen in Bitdefender Central. De functionaliteit IDENTITY THEFT PROTECTION is software van derden ("IdentityForce - een merk van TransUnion") en het is aan u in licentie gegeven onder de respectieve licenties van derden die hierin worden vermeld: https://bitdefender.identityforce.com/terms-of-use. Door deze overeenkomst te accepteren, gaat u ermee akkoord de specifieke voorwaarden voor IDENTITY THEFT PROTECTION te aanvaarden en deze na te leven, evenals het respectieve privacybeleid: https://bitdefender.identityforce.com/privacy.

Als u vragen hebt over bescherming tegen identiteitsdiefstal (ITP) of verwante ondersteuningsvragen, neem dan rechtstreeks contact op met TransUnion, aangezien alle ondersteuningsdiensten voor ITP worden geleverd door TransUnion: Telefoon: 800-399-0710, E-mail: bitdefender@identityforce.com.

Merk op dat de bovenstaande voorwaarden een aanvulling zijn op de voorwaarden en bepalingen die in deze Overeenkomst voor de Bitdefender Solution worden vermeld.

BELEID VAN EERLIJK GEBRUIK. Wat volgt is een niet-volledige lijst van praktijken die niet als eerlijk gebruik zouden worden beschouwd: i) Gebruik van abonnementen voor telemarketing of diensten die aan derden worden aangeboden om inkomsten voor uzelf of anderen te verwerven; ii) doorverkoop of het delen van activatiecodes voor abonnementen aan andere gebruikers (dit kan een inbreuk of de privacyrechten van een partij inhouden);

Andere praktijken kunnen relevant zijn in het bepalen van eerlijk gebruik. Bitdefender behoudt zich bijgevolg het recht voor rekening te houden met eventuele onwettige, verboden, abnormale of ongewone activiteit om dit na te gaan. Bitdefender kan ervoor kiezen om zijn relatie met u en uw gebruik van een Bitdefender-oplossing onmiddellijk te beëindigen of op te schorten indien het heeft vastgesteld dat u het product gebruikt in strijd met de praktijken rond eerlijk gebruik.

GRATIS, PROEF- of BETA-ABONNEMENT. Indien u een proef- of bètagebruiker bent, mag u de Bitdefender-oplossing gedurende dertig (30) dagen gebruiken om te beoordelen of te testen in een niet-productieve omgeving, vanaf de datum waarop u de Bitdefender-oplossing hebt gedownload (de "Proefperiode"). Tijdens de Proefperiode kunt u technische ondersteuning krijgen via het internet of e-mail in het land waar u zich bevindt. Dit geldt ook voor Updates, indien van toepassing, zonder enige vorm van garantie.

DE BEPALINGEN VAN DE RUBRIEK ZIJN VAN TOEPASSING IN DE PLAATS VAN DE RUBRIEK GARANTIES MET BETREKKING TOT GRATIS/PROEF- EN BETAOPLOSSINGEN.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WET WORDT DE BITDEFENDER-OPLOSSING DIE GRATIS GEBRUIKT WORDT VOOR TESTDOELEINDEN OF BETAOPLOSSINGEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN HET ZICH BEVINDT, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK.

DE BETASOPLOSSING TER ZAKE WORDT VERONDERSTELD DEFECTEN TE BEVATTEN EN DE PRIMAIRE DOELSTELLING VAN DEZE BETATEST IS FEEDBACK TE ONTVANGEN OVER SOFTWARE- EN SERVICEPRESTATIES EN DE IDENTIFICATIE VAN DEFECTEN. U WORDT GEADVISEERD OM BELANGRIJKE DATA TE BEVEILIGEN, MET VOORZICHTIGHEID TE HANDELEN EN OP GEEN ENKELE MANIER TE VERTROUWEN OP DE CORRECTE WERKING OF PRESTATIE VAN DE SOFTWARE EN/OF BIJHORENDE MATERIALEN.

Uw recht om Bitdefender Solution te gebruiken, eindigt wanneer de Proefperiode eindigt of indien u een voorwaarde van deze Overeenkomst overtreedt. Bij beëindiging van de Proefperiode moet u alle kopieën van Bitdefender Solution en Documentatie verwijderen en vernietigen en het gebruik van de Dienst stopzetten. Uw plichten en rechten in het kader van deze Overeenkomst blijven van toepassing na het einde van de Proefperiode.

RECHT OM DE BITDEFENDER-OPLOSSING TE GEBRUIKEN. GELDIGHEID. BETALINGSVOORWAARDEN. AUTOMATISCHE VERLENGING. U wordt een niet-exclusief, persoonlijk, herroepbaar, niet-overdraagbaar recht verleend om de Bitdefender-oplossing te gebruiken op het apparaat waarvoor het werd verleend en waarvan u eigenaar bent of dat u beheert, behoudens enige dienstvoorwaarden, gebruiksregels of andere voorwaarden van de Derde Partijen (hieronder gedefinieerd).

U beschikt over een aantal rechten om de Bitdefender-oplossing te gebruiken tijdens de abonnementsperiode. Deze periode start op de aankoopdatum/registratiedatum (naargelang het verkoopkanaal), ongeacht het aantal kopieën dat u mag gebruiken, en blijft lopen gedurende de ganse periode vermeld in de documentatie of toepasselijke transactiedocumentatie van de Bitdefender-verdeler of -verkoper van wie u de oplossing hebt aangekocht.

Al uw abonnementen worden automatisch verlengd voor periodes gelijk aan uw oorspronkelijke Abonnementsperiode, en de tarieven die op dat moment van toepassing zijn, zullen worden aangerekend, tenzij u, voorafgaand aan uw volgende factureringsdatum, uw abonnement via uw Bitdefender Central-account annuleert of via e-mail naar: cancel@bitdefender.com.

AUTOMATISCHE VERLENGING. U gaat ermee akkoord dat Bitdefender, rechtstreeks of via zijn leveranciers, uw abonnement op de Bitdefender-oplossing automatisch verlengt, door een geldig kredietkaartnummer, dat u hebt verleend, te crediteren. Door betalingsinformatie te bieden, verleent u toestemming om uw kaart te crediteren, via de geautoriseerde leverancier, voor de abonnementskosten voor de Bitdefender-oplossing waarvoor u zich hebt ingeschreven.

Uw abonnement wordt automatisch vernieuwd voorafgaand aan de vervaldatum van de abonnementsperiode en bij elke daaropvolgende vervaldag, voor een bedrag kleiner dan of gelijk aan de Bitdefender-prijs die op dat moment van toepassing is, uitgezonderd promotionele en afgekorte prijzen aangeboden op het moment van de vernieuwing. U gaat ermee akkoord om de betalingsleverancier te voorzien van actuele, volledige en correcte informatie met betrekking tot uw factureringsaccount. U dient alle informatie onmiddellijk bij te werken om uw factureringsaccount actueel, volledig en correct te houden (zoals, maar niet beperkt tot, wijziging van factureringsadres, nummer of vervaldatum van kredietkaart), en u dient de betalingsleverancier onmiddellijk op de hoogte te brengen indien uw kredietkaart werd geannuleerd (zoals, maar niet beperkt tot, in geval van diefstal of verlies). Indien u enige van de voorgaande informatie niet voorziet, gaat u ermee akkoord dat Bitdefender u, via zijn betalingsleveranciers, blijft aanrekenen voor abonnementen die automatisch worden vernieuwd, tenzij u aangeeft dat u uw abonnement niet meer wilt laten vernieuwen, en dit voorafgaand aan de vervaldatum van uw abonnement, en tenzij u de betalingsleveranciers op de hoogte brengt van uw keuze om het abonnement niet meer te laten vernieuwen. Deze Overeenkomst wordt automatisch beëindigd indien u enige van de beperkingen of andere hierin beschreven vereisten niet naleeft.

De Bitdefender-oplossing kan automatisch worden gedeactiveerd aan het eind van de Abonnementsperiode, als u de optie automatisch verlengen uitschakelt en U kunt geen aanspraak maken op enige functies of content-updates van de Bitdefender-oplossing.

Bij het beëindigen of verlopen van deze Overeenkomst, dient u het gebruik van het Bitdefender-product te stoppen en alle kopieën van Bitdefender en de Documentatie te vernietigen.

UPGRADES. Als een Bitdefender-software wordt gelabeld als een upgrade, moet u over de geschikte licentie beschikken om een product te gebruiken dat door Bitdefender is aangeduid als in aanmerking komend voor de upgrade, om de Bitdefender-oplossing te gebruiken. Een Bitdefender-oplossing die als upgrade is gelabeld, vervangt en/of vult het product aan dat werd gebruikt als basis om te bepalen of u in aanmerking kwam voor de upgrade. U mag het resulterende upgradeproduct uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Abonnementsovereenkomst. Als de Bitdefender-oplossing een upgrade is van een component van een pakket softwareprogramma's, dat u als alleenstaande Bitdefender-oplossing hebt ontvangen, dan kan ze alleen worden gebruikt of overgedragen als onderdeel van dit alleenstaande productpakket en mag hij niet worden gescheiden voor gebruik door meer dan het totale aantal toegestane gebruikers. De voorwaarden en bepalingen van deze licentie vervangen en krijgen de voorrang op alle voorafgaande overeenkomsten die mogelijk bestonden tussen u en Bitdefender met betrekking tot het originele product of het resulterende product na een upgrade. Door de Bitdefender-oplossing te gebruiken en door deze overeenkomst te aanvaarden, stemt u ermee in de updates en upgrades van de software te ontvangen, die automatisch door Bitdefender zullen worden doorgestuurd.

BELANGRIJKE MEDEDELING. Door de Bitdefender-oplossing te gebruiken en deze overeenkomst te aanvaarden, stemt u ermee in om alle updates en upgrades die automatisch door Bitdefender worden doorgestuurd, te ontvangen, installeren en gebruiken. De functionaliteit van de Bitdefender-oplossing kan tijdens de abonnementsperiode enkel worden gegarandeerd indien alle ontvangen updates en upgrades onmiddellijk na ontvangst worden geïnstalleerd. Indien deze updates en upgrades kaderen in een aparte en aanvullende abonnementsvergoeding, zal BITDEFENDER u op voorhand hierover inlichten.

UPDATES. Door het accepteren van deze Overeenkomst erkent en accepteert u dat uw systeem zal worden gebruikt voor het ontvangen van en ten dienste van updates van het product dankzij een peer-to-peer protocol. Het protocol zal niet worden gebruikt voor iets anders dan het overbrengen en ontvangen van updates van de handtekeningen van de Bitdefender-bestanden.

Systeemvereisten: het is uw verantwoordelijkheid om, op eigen kosten, geschikte en volledig compatibele computerapparatuur (inclusief, zonder beperking, een draadloze router als u van plan bent de internetdienst te gebruiken op meerdere apparaten, of een ander apparaat dat draadloze connectiviteit biedt) te verkrijgen, te onderhouden en te gebruiken, die vereist is om de gekochte oplossing op te gebruiken. U vindt voor elke specifieke oplossing de toepasselijke systeemvereisten op de webpagina van de genoemde oplossing, op de website van Bitdefender.

Bitdefender behoudt zich het recht voor om diverse functies van zijn producten / oplossingen te verbeteren of aan te passen, en te gelegener tijd, zonder bijkomende kosten, migratie aan te bieden naar de nieuwe beschikbare versies / producten / oplossingen. Bitdefender mag ook naar eigen goeddunken bepaalde functies van het product/ de oplossing veranderen; deze veranderingen zullen geen substantieel effect hebben op de veiligheid die Bitdefender biedt. De klant begrijpt uitdrukkelijk en aanvaardt dat deze veranderingen / aanpassingen / migraties eenzijdig door Bitdefender doorgevoerd kunnen worden, waarbij deze laatste als enige verplichting heeft de verandering (inclusief via in-app of in-console kennisgeving) 30 dagen van tevoren aan te kondigen.

COPYRIGHT. Alle rechten, titels en belangen in en van de Bitdefender-oplossing en alle auteursrechtelijke rechten in en van de Bitdefender-oplossing (onder andere maar niet beperkt tot code, afbeeldingen, foto's, logo's, animaties, video, audio, muziek, tekst en "applets" die in de Bitdefender-oplossing verwerkt zijn), de bijhorende afgedrukte materialen en eventuele kopieën van de Bitdefender-software zijn eigendom van Bitdefender, met dien verstande dat rechten, titels en belangen in en van bepaalde software van derden die in de bijhorende Licentievoorwaarden van Derden worden beschreven, zoals gepubliceerd in het onderdeel over de software, eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaars.

Met betrekking tot open source-software zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn voor zover uitdrukkelijk vereist door hun licenties, de voorwaarden van de relevante licenties (met inbegrip van meer bepaald het bereik van de licentie en verklaringen van afstand omtrent garanties en aansprakelijkheden), zullen van toepassing zijn op de respectievelijkesoftware van derden in plaats van deze Abonnementsovereenkomst. Dergelijke licentievoorwaarden van derden met betrekking tot de respectievelijke software bevinden zich in het onderdeel Over van de software.

U bevestigt dat de toepasselijke derde partij als enige verantwoordelijk is voor zijn aanbod en dat Bitdefender geen beweringen of garanties uit met betrekking tot dit aanbod en er geen aansprakelijkheid voor aanvaardt. Indien u dit aanbod van derden aankoopt of gebruikt, wordt dit aanbod en het gebruik ervan geregeld door eventuele licentieovereenkomsten, gebruiksvoorwaarden, privacyregels en/of andere algemene voorwaarden van de derde partij.

De Bitdefender-oplossing wordt beschermd door copyrightwetten en internationale verdragen. Daarom moet u Bitdefender behandelen zoals elk ander auteursrechtelijk beschermd materiaal. U mag de afgedrukte materialen die bij Bitdefender worden geleverd, niet kopiëren. U moet alle copyrightmeldingen voorleggen en vermelden in hun oorspronkelijke vorm, voor alle kopieën die worden gemaakt, ongeacht het medium of de vorm die Bitdefender aanneemt. U mag de Bitdefender-oplossing of onderliggende ideeën, algoritmen, bestandsformaten, programmering of functionaliteit van de Bitdefender-oplossing niet reverse-engineeren (omgekeerd ontleden), demonteren/terug monteren, uit elkaar halen, afgeleide werken te creëren, wijzigen, vertalen of pogingen doen om de broncode ervan te reconstrueren of achterhalen, tenzij u hier toestemming voor hebt volgens de plaatselijke wetgeving die op u van toepassing is. U mag derden niet de mogelijkheid bieden om voordeel te halen uit de Bitdefender-oplossing, buiten het bereik dat expliciet wordt toegestaan door de licentievoorwaarden, vermeld in de bijhorende licentievoorwaarden voor derden, die het gebruik van de software van derden regelen. U mag geen bedrijfseigen vermeldingen of labels op Bitdefender of zijn wettelijke eigenaars verwijderen. Alle rechten die hieronder niet uitdrukkelijk worden vermeld blijven voorbehouden door Bitdefender.

IN DIT VERBAND WORDT U ERAAN HERINNERD DAT ELKE REPRODUCTIE, COMMUNICATIE ROND EEN WERK EN/OF UITZENDING VAN EEN PRESTATIE, AUDIO-OPNAME OF VIDEO-OPNAME ZONDER TOESTEMMING EEN OVERTREDING OF INBREUK OP HET COPYRIGHT VORMEN.

FEEDBACK. Het is uitdrukkelijk begrepen, bevestigd en overeengekomen dat u, ongeacht het feit of u al dan niet formeel verzocht wordt dit te doen, Bitdefender redelijke suggesties, opmerkingen, getuigenissen en feedback bezorgt met betrekking tot de Bitdefender-oplossing, onder andere maar niet beperkt tot bruikbaarheid, foutenrapporten en testresultaten met betrekking tot tests van de Bitdefender-oplossing (samen "Feedback" genoemd). Indien u dergelijke Feedback aan Bitdefender bezorgt, biedt u Bitdefender de volgende wereldwijde, exclusieve, permanente, onherroepelijke, royaltyvrije, volledig voldane rechten: (i) om de Feedback te maken, gebruiken, kopiëren, wijzigen, verkopen, verdelen, in sublicentie te geven en er afgeleide werken van te maken in het kader van een willekeurig product, technologie, service, specificatie of andere documentatie van Bitdefender (individueel en samen "Bitdefender-oplossingen" genoemd); (ii) om de Feedback (of ervan afgeleide werken) openbaar uit te voeren of weer te geven, te importeren, uit te zenden, door te sturen, te verdelen, in licentie te geven, te koop aan te bieden en te verkopen, verhuren of kopieën ervan te leasen of te lenen in het kader van een willekeurige Bitdefender-oplossing; (iii) voorgaande rechten in sublicentie te geven aan derden, inclusief het recht op sublicentie ten voordele van derden; en (iv) eventuele claims of octrooien die uw eigendom zijn of door u in licentie gegeven worden en die noodzakelijkerwijs worden overtreden door een product, technologie of service van een derde die de feedback of een deel ervan die in een Bitdefender-oplossing, -technologie of - service verwerkt is, aan derden in sublicentie te geven. Bovendien garandeert u dat uw Feedback niet onderworpen is aan licentievoorwaarden die er zouden toe leiden dat Bitdefender eventuele aanvullende verplichtingen met betrekking tot Bitdefender-oplossingen waarin de Feedback verwerkt wordt, zou moeten naleven.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING. Bepaalde functies van de technische ondersteuning, zoals vermeld in de standaardvoorwaarden voor technische ondersteuning die door Bitdefender op zijn websites worden gepubliceerd, worden door Bitefender aangeboden tijdens de abonnementsduur van de Bitdefender-oplossing en kan live chat met een medewerker van de technische ondersteuning en/of bijstand van een medewerker van de technische ondersteuning via toegang op afstand omvatten. Indien dergelijke functies worden aangeboden en U kiest ervoor om gebruik te maken van dergelijke Technische Ondersteuning, dan zal dit worden bepaald door de volgende voorwaarden: Om het even welke soort Technische Ondersteuning zal worden verschaft naar het exclusieve oordeel van Bitdefender, zonder enige garantie of waarborg van welke soort dan ook. Het is uitsluitend Uw verantwoordelijkheid om een back-up te maken van al uw bestaande gegevens, software en programma's voordat u enige Technische ondersteuning ontvangt. Tijdens het verschaffen van Techische ondersteuning, kan Bitdefender bepalen dat het technische probleem buiten het bereik van de Technische ondersteuning ligt. Bitdefender behoudt zich het recht voor om naar eigen en exclusief oordeel om het even welke Technische ondersteuning te weigeren, opschorten of eindigen.

Bitdefender behoudt zich het recht voor zijn producten of een versie ervan niet langer te ondersteunen, of zijn Producten of de functies ervan niet verder te zetten. Beleidsmaatregelen aangaande het stopzetten van ondersteuningsdiensten zijn gepubliceerd op de Bitdefender-website en kunnen worden geraadpleegd via de volgende link: https://www.bitdefender.com/consumer/support/answer/9048/.

 

BEPERKTE GARANTIE. BITDEFENDER zal de bruikbaarheid van het BITDEFENDER-product handhaven tijdens de abonnementsperiode via regelmatige updates en upgrades die in grote lijnen overeenkomen met de Documentatie. BITDEFENDER garandeert dat de media waarop BitDefender wordt verdeeld, vrij is van defecten gedurende een periode van dertig dagen vanaf de datum waarop BitDefender aan u werd geleverd. Uw enig verhaal bij een inbreuk op deze garantie, is dat BitDefender, volgens eigen voorkeur, de defecte media vervangt na ontvangst van de beschadigde media, of het bedrag, dat u voor Bitdefender hebt betaald, terugbetaalt.

TENZIJ UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DEZE OVEREENKOMST, WIJST BITDEFENDER ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, AF MET BETREKKING TOT DE BITDEFENDER-OPLOSSINGEN, VERBETERINGEN, ONDERHOUD OF ONDERSTEUNING DIE HIERMEE VERWANT IS OF ALLE ANDERE MATERIALEN (TASTBAAR OF NIET-TASTBAAR) OF DIENSTEN DIE DOOR BITDEFENDER ZIJN GELEVERD. BITDEFENDER WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN BEPALINGEN AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, ONAFHANKELIJKHEID, ONBESCHIKBAARHEID OF VEILIGHEID KWETSBAARHEID, SCHADE DOOR VERLIES VAN GOODWILL, STAKINGEN, VERLIES VAN GEGEVENS, COMPUTERFALEN OF STOORNISSEN, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, AANSPRAKEN, NIET-INTERFERENTIE, NAUWKEURIGHEID VAN GEGEVENS, NAUWKEURIGHEID VAN INFORMATIEVE INHOUD, SYSTEEMINTEGRATIE EN NIET-INBREUK VAN RECHTEN VAN DERDEN DOOR HET FILTEREN, UITSCHAKELEN OF VERWIJDEREN VAN DERGELIJKE SOFTWARE VAN DERDEN, SPYWARE, ADWARE, COOKIES, E-MAILS, DOCUMENTEN, ADVERTENTIES OF GELIJKSOORTIGE ZAKEN, ONGEACHT OF ZE VOORTVLOEIEN UIT STATUTEN, WETTEN, HANDELSWIJZEN, DOUANE EN PRAKTIJKEN, OF HANDELSGEBRUIK. Bitdefender handelt namens zijn producenten en marketingpartners met het doel verplichtingen, garanties en wettelijke verantwoordelijkheid zoals bepaald in deze Overeenkomst te verwerpen, uit te sluiten en/of te beperken, maar in geen andere opzichten en voor geen andere doelstellingen. De voornoemde bepalingen zullen uitvoerbaar zijn tot de maximale reikwijdte, toegestaan door de toepasbare wetgeving.

De Bitdefender-oplossing, zoals verschaft onder deze Overeenkomst, kan functies en functionaliteiten bevatten die u in staat stellen gevoelige informatie op uw apparaat te beschermen. U wordt verzocht een wachtwoord te verschaffen om dergelijke gegevens te coderen en te beschermen. U bent zich ervan bewust dat de eigenschappen en functies gecodeerde informatie kunnen synchroniseren tussen verschillende toestellen, afhankelijk van uw verzoek. U zult niet in staat zijn om de gegevens die u hebt gecodeerd terug te winnen indien u het wachtwoord verliest of vergeet. U bent zich ervan bewust dat het niveau van codering dat kan worden gebruikt door de Bitdefender-oplossing uw gegevens zou moeten beschermen tegen de gemiddelde toestelgebruiker; u erkent echter dat de codering kan worden gebroken. U erkent eveneens dat informatie die is gecodeerd mogelijk niet kan worden gedecodeerd als uw harde schijf slechte sectoren heeft of faalt. Bitdefender kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor toegang tot uw gegevens wanneer u uw wachtwoord aan een derde partij hebt gegeven of hebt gefaald in het aanwenden van redelijke pogingen om dergelijke informatie, wachtwoord, antwoorden op vragen naar identiteit te beschermen of in geval van een fout van de gebruiker.

VERKLARING VAN AFSTAND VOOR SCHADE, AANSPRAKELIJKHEID, VERBREKING VAN CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN. Elke persoon die Bitdefender gebruikt, test of beoordeelt, draag alle risico's voor de kwaliteit en prestaties van de Bitdefender-oplossing. BITDEFENDER zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik, de prestaties of levering van de Bitdefender-oplossing, zelfs als BITDEFENDER op de hoogte was van het bestaan of de mogelijkheid van dergelijke schade.

SOMMIGE LANDEN STAAN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING ZAL BIJGEVOLG MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP U. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BITDEFENDER ZAL IN GEEN GEVAL DE AANKOOPPRIJS DIE U BETAALDE VOOR BITDEFENDER OVERSCHRIJDEN. De afstand en uitsluitingen die hierboven zijn bepaald, zullen worden toegepast, ongeacht u Bitdefender gebruikt, evalueert of test.

We raden u ten zeerste aan om regelmatig een back-up te maken van uw gegevens. U bent te allen tijde verplicht om uw schade zo klein mogelijk te maken.

BELANGRIJKE MEDEDELING AAN GEBRUIKERS. DEZE SOFTWARE IS NIET FOUT-TOLERANT EN IS NIET ONTWIKKELD OF BEDOELD VOOR GEBRUIK IN EEN GEVAARLIJKE OMGEVING DIE EEN STORINGSVEILIGE PRESTATIE OF WERKING VEREIST. DEZE SOFTWARE IS NIET VOOR GEBRUIK BIJ DE BEDIENING VAN VLIEGTUIGNAVIGATIE, NUCLEAIRE FACILITEITEN OF COMMUNICATIESYSTEMEN, WAPENSYSTEMEN, DIRECTE OF INDIRECTE LIFE-SUPPORTSYSTEMEN, LUCHTVERKEERSLEIDING, OF ELKE TOEPASSING OF INSTALLATIE WAAR DEFECTEN DE DOOD, ERNSTIGE LICHAMELIJKE LETSELS OF MATERIËLE SCHADE KUNNEN VEROORZAKEN.

Voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op gevallen van verplichte wettelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder aansprakelijkheid volgens de wetten rond productaansprakelijkheid, aansprakelijk voor garantie de werd toegekend en aansprakelijkheid voor intentionele of onachtzame aanslag op leven, lichaam of gezondheid.

Alle wettelijke rechten om deze Overeenkomst te beëindigen wegens enige verwijtbare inbreuk door BITDEFENDER blijven onaangetast. BITDEFENDER garandeert niet dat Bitdefender ononderbroken of vrij van fouten zal zijn of dat de fouten zullen worden gecorrigeerd. BITDEFENDER garandeert niet dat de Bitdefender-oplossing aan uw vereisten zal voldoen.

Beperking van Aansprakelijkheid volgens Duitse en Oostenrijkse wetten.Met betrekking tot abonnementen aangekocht door consumenten die verblijven in Duitsland of Oostenrijk, zijn in de plaats daarvan de volgende beperkingen van aansprakelijkheid van toepassing: BITDEFENDER zal enkel aansprakelijk gehouden worden in de volgende omstandigheden, ongeacht de wettelijke gronden: (a) indien een van zijn wettelijke vertegenwoordigers of uitvoerende medewerkers of andere afgevaardigde medewerkers intentioneel of met grove nalatigheid hebben gehandeld; (b) in geval van een verwijtbare inbreuk op een cruciale contractuele plicht; de uitdrukking "cruciale contractuele plicht" beschrijft een plicht in abstracte zin, waarbij de vervulling ervan een essentiële vereiste is voor de correcte implementering van de plichten van BITDEFENDER en die een plicht is waar de respectievelijke andere partij normaliter op kan reken dat deze wordt nageleefd. In geval van een licht nalatige inbreuk blijft de aansprakelijkheid van BITDEFENDER voor financiële verliezen en schade aan eigendom beperkt tot het bedrag van het typisch voorspelbare verlies. Voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op gevallen van verplichte wettelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder aansprakelijkheid volgens de wetten rond productaansprakelijkheid, aansprakelijk voor garantie de werd toegekend en aansprakelijkheid voor intentionele of onachtzame aanslag op leven, lichaam of gezondheid.

Elk wettelijk recht om deze Overeenkomst te beëindigen wegens verwijtbare inbreuk door BITDEFENDER zal onaangetast blijven.

TOESTEMMING VOOR ELEKTRONISCHE BERICHTEN. Het kan nodig zijn dat Bitdefender u wettelijke mededelingen of andere berichten over de Software en Onderhoudsservices waarop u bent ingeschreven stuurt, of over ons gebruik van de gegevens die u ons verschaft ("Berichten"). Bitdefender stuurt u Berichten via mededelingen in het product of via e-mail naar het eerste geregistreerde e-mailadres van de gebruiker, of post Berichten op zijn websites. Door deze Overeenkomst te accepteren, stemt u ermee in om alle Berichten enkel via deze elektronische wegen te ontvangen en erkent u dat u toegang hebt tot Berichten op de Sites.

TECHNOLOGIE VOOR HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS. Bitdefender brengt u op de hoogte van het feit dat zij in bepaalde programma of producten, de technologie voor de verzameling van gegevens kan gebruiken om technische informatie te verzamelen (inclusief verdachte bestanden) met het oog op de verbetering van de producten, om verwante services te leveren, ze aan te passen, het niet-gelicentieerd of illegaal gebruik van het product te voorkomen of schade die voortvloeit uit de malwareproducten te verhinderen.

Alle informatie over hoe de persoonlijke gegevens worden verwerkt tijdens het gebruik van de Bitdefender-oplossing en -services wordt beschreven in het Privacybeleid van Bitdefender. Door deze overeenkomst te aanvaarden, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens zullen worden verzameld volgens het Privacybeleid dat gepubliceerd is op: http://www.bitdefender.com/site/view/legal-privacy.html.html

Door deze Overeenkomst te aanvaarden, bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat de gebruikte beveiligingstechnologie het verkeer op onpersoonlijke wijze mag scannen om malware op te sporen en om de schade die door de malware wordt veroorzaakt, te voorkomen. U bevestigt en aanvaardt dat Bitdefender updates of toevoegingen aan het programma of product kan verschaffen, die automatisch op uw apparaat worden geladen. Door deze Overeenkomst te aanvaarden, stemt u ermee in de uitvoerbare bestanden met als doel gescand te worden door de Bitdefender-servers, te uploaden.

Deze informatie van uw computer kan uitsluitend naar Bitdefender gestuurd met Uw toestemming en wordt niet automatisch verzonden. De informatie wordt door Bitdefender verzameld om de prestaties of statistische informatie van het Bitdefenderproduct te verbeteren. Deze informatie wordt niet in verband gebracht met het ondervonden probleem en met enige persoonlijke informatie of persoonlijk identificeerbare informatie.

Naast de gegevens voor de registratie van de Bitdefender-oplossing, moet Bitdefender ook bepaalde gegevens behandelen en opslaan over uw netwerk en voorzieningen om diensten voor onderhoud en gerelateerde ondersteuning te kunnen bieden. Om de producten te verbeteren kan Bitdefender ook periodiek informatie uploaden van de geïnstalleerde Bitdefender-oplossing over productgebruik, gedetecteerde malware, mogelijk ongewenste bestanden en gebruikt serviceverkeer om databases en heuristieken te verbeteren. U gaat ermee akkoord dat Bitdefender (i)geüploade informatie van de geïnstalleerde Bitdefender-oplossing kan gebruiken om producten en diensten te verbeteren; (ii) geüploade gegevens alleen kan gebruiken voor analyse of verslaggeving als deze informatie u niet identificeert of geen informatie bevat die kan worden gebruikt om een individueel persoon te identificeren. Bitdefender behoudt zich de titel, eigendom en alle rechten en belangen met betrekking tot elk intellectueel eigendom of werkproduct resulterend uit zijn gebruik en analyse van dergelijke informatie voor. Door de Bitdefender-oplossing te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Bitdefender deze gegevens kan verzamelen, bekendmaken, opslaan en analyseren voor de bovengenoemde doelstellingen.

Om bewustzijn rond, detectie en preventie van veiligheidsrisico van het internet te stimuleren, kan Bitdefender bepaalde anoniem gemaakte informatie delen met onderzoeksinstellingen en andere verkopers van beveiligingssoftware.

Schadevergoeding.U zult Bitdefender, zijn licentiegevers, verdelers, leveranciers (samen de "Schadegerechtigden") vergoeden, verdedigen en schadeloos stellen tegen (i) alle opgelopen kosten, lasten, claims, schade, aansprakelijkheid en/of procedures die tegen een van de Schadegerechtigden worden gestart, met inbegrip van en zonder beperking behalve juridische kosten, die voortvloeien uit onwettig gedrag en/of inbreuk op rechten van derden en/of (ii) eventuele schade die u kunt veroorzaken via uw gebruik van de Bitdefender-oplossing.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR BITDEFENDER DIGITAL IDENTITY PROTECTION.

Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing als u bent ingeschreven voor of recht hebt op onze dienst Bitdefender Digital Identity Protection van Bitdefender en zijn partners, of indien u deze dienst gebruikt.

Aan de hand van uw e-mailadres en telefoonnummer zoekt Bitdefender Digital Identity Protection eerst naar gevoelige informatie in openbare records, om uw digitale voetafdruk in kaart te kunnen brengen. De dienst correleert alle stukjes informatie die aan uw identiteit zijn gelinkt en onthult namen, geslacht, geboortedatum, e-mailadressen, telefoonnummers, fysieke adressen, gebruikersnamen, jobs, opleidingen, URL's en foto's die zijn gelinkt aan uw publieke identiteit. U kunt alle informatie over u die over de jaren heen werd vrijgegeven, bekijken. Het systeem zoekt ook naar meer dan 100 gegevenscategorieën gelinkt aan uw identiteit, zoals e-mailadressen, wachtwoorden, socialezekerheidsnummers, kredietkaartgegevens, reisdocumenten en telefoonnummers. Wij bewaren en verwerken de gegevens niet; wij geven enkel de referentie weer dat de gegevens bestaan in een gegevensinbreuk. Voor elke gegevensinbreuk en elke mogelijke imitatie voorzien we duidelijke acties die u kunt ondernemen om de risico's te beperken, bijv. wijziging van wachtwoorden.

Na de onboarding verzamelt ons systeem stukjes informatie die aan uw openbare identiteit zijn gelinkt. Het systeem controleert of deze informatie werd blootgesteld bij een gegevensinbreuk of werd vrijgegeven op het Open Web. Gebruikers krijgen onmiddellijk een waarschuwing wanneer er persoonsgegevens zijn vrijgegeven.

Bitdefender zal enkel uw e-mailadres monitoren. Log in op het portaal om na te gaan of u bijkomende informatie kunt opgeven.

BITDEFENDER DIGITAL IDENTITY PROTECTION STELT TOOLS EN RESOURCES TER BESCHIKKING OM UZELF TE BESCHERMEN TEGEN IDENTITEITSDIEFSTAL EN OM ERVAN TE HERSTELLEN. ECHTER, GEEN ENKELE IDENTITEIT KAN VOLLEDIG BEVEILIGD ZIJN.

De informatie die u opgeeft, is nodig om uw identiteit te kunnen verifiëren, om u de overeengekomen kosten voor onze diensten aan te rekenen en om onze verplichting om onze diensten aan u te verlenen, na te komen. Het Privacybeleid van Bitdefender legt uit op welke wijze Bitdefender (of anderen namens ons) informatie over u in verband met uw gebruik van de Bitdefender Digital Identity Protection verzamelt, gebruikt en deelt, en het is uw verantwoordelijkheid om het Privacybeleid door te nemen voordat u deze Overeenkomst aanvaardt of voordat u onze Diensten gebruikt.

Bijkomende Uitsluitingen van Garanties en Beperking van Aansprakelijkheid. Hieronder vindt u bijkomende uitsluitingen van garanties en beperking van aansprakelijkheid, van toepassing op Bitdefender Digital Identity Protection:

GEEN ENKEL SCHRIFTELIJK OF MONDELING ADVIES OF GEEN ENKELE SCHRIFTELIJKE OF MONDELINGE INFORMATIE, VERKREGEN DOOR U VAN BITDEFENDER DIGITAL IDENTITY PROTECTION, ZAL LEIDEN TOT EEN GARANTIE WELKE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE OVEREENKOMST WORDT VERMELD. BITDEFENDER DIGITAL IDENTITY PROTECTION WORDT VOORZIEN OP EEN "ZOALS HET IS"- EN OP EEN "ZOALS BESCHIKBAAR"-BASIS. BITDEFENDER EN ZIJN DERDE DIENSTVERLENERS EN DERDE GEGEVENSLEVERANCIERS VERSTREKKEN GEEN VERKLARINGEN EN GEVEN GEEN GARANTIES, NOCH EXPLICIET, NOCH IMPLICIET, AANGAANDE DE DIENSTEN EN WIJST ALLE EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES IN DIT VERBAND AF. ZONDER AFBREUK TE DOEN AAN HET VOORGAANDE, GEVEN BITDEFENDER EN ZIJN DERDE DIENSTVERLENERS EN DERDE GEGEVENSLEVERANCIERS GEEN GARANTIES AANGAANDE DE NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID, VOLLEDIGHEID, ACTUALITEIT, VERHANDELBAARHEID, NIET-SCHENDING VAN RECHTEN OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL VAN BITDEFENDER DIGITAL IDENTITY PROTECTION EN ZIJ KUNNEN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIG VERLIES OF LETSEL DAT, GEDEELTELIJK OF IN ZIJN GEHEEL, VOORTVLOEIT UIT OF WORDT VEROORZAAKT DOOR HET GEBRUIK VAN BITDEFENDER DIGITAL IDENTITY PROTECTION OF DE DAARIN BEGREPEN GEGEVENS.

U verklaart en garandeert ons dat u Bitdefender Digital Identity Protection (en alle daarin begrepen informatie) zult gebruiken ter bescherming tegen of ter preventie van feitelijke fraude, ongeoorloofde toegang tot uw gegevens, claims en andere verplichtingen, en niet voor enige andere doelstellingen.Voor alle duidelijkheid, u mag de informatie die beschikbaar wordt gemaakt door de Bitdefender Digital Identity Protection niet gebruiken om iemands geschiktheid te bepalen voor (a) krediet of verzekering voor persoonlijke, gezins- of huishoudelijke doeleinden, (b) tewerkstelling of (c) een overheidslicentie of -uitkering of (d) elk ander doel dat valt onder de Fair Credit Reporting Act (FCRA); en (vii) u stemt er uitdrukkelijk mee in de gegevens die zijn opgehaald uit de Bitdefender Digital Identity Protection niet te gebruiken om uw goederen/diensten direct te richten op en/of aan te bieden aan betrokkenen uit de Europese Economische Ruimte of het Verenigd Koninkrijk.

OVERMACHT. Geen van de Partijen zal een inbreuk plegen op de Overeenkomst indien zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen als een gevolg van een natuurramp, oorlog, noodsituaties, staking, terrorisme, substantiële onbruikbaarheid van het internet, het onvermogen om voorraad te ontvangen of een andere reden of omstandigheid buiten haar redelijke controle; op voorwaarde echter indien deze redenen of omstandigheden van toepassing blijven gedurende een periode van meer dan dertig (30) kalenderdagen, waarbij elk van de Partijen de Overeenkomst die door dergelijke overmacht wordt aangetast, mag beëindigen na een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij.

U moet alle toepasselijke Amerikaanse en internationale wetten respecteren die van toepassing zijn op export en herexport van de Bitdefender-oplossing, met inbegrip van de Amerikaanse Export Administration Regulations, maar ook beperkingen voor eindgebruikers, eindgebruik en bestemming die werden uitgevaardigd door Amerikaanse en andere overheden. Zonder af te wijken van de algemene geest van het voorgaande: (i) bevestigt u dat uw naam niet voorkomt op een lijst van onbevoegde personen, ongecontroleerde namen, entiteiten, speciaal aangeduide ingezetenen, geschrapte personen of andere lijsten die door de Amerikaanse overheid worden gepubliceerd en (ii) zult u de Bitdefender-oplossing niet gebruiken, exporteren of herexporteren naar grondgebieden, bestemmingen, bedrijven of personen die in strijd zijn met de Amerikaanse en Europese embargo's of handelssancties. U zult Bitdefender vergoeden, verdedigen en schadeloos stellen tegen elke eventuele claim, eis, vervolging of procedure en alle schade, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven die voortvloeien uit het feit dat u deze verplichting niet hebt gerespecteerd.

Geen derdenbegunstigden. Deze Overeenkomst is uitsluitend bedoeld ten voordele van u en Bitdefender SRL en de andere bedrijven van de Bitdefender-groep en hun respectievelijke medewerkers, licentiegevers, vertegenwoordigers, leveranciers, verdelers, verkopers en andere zakenpartners. Geen enkele persoon die geen partij is in deze Overeenkomst kan een zaak of procedure naar aanleiding van deze Overeenkomst starten als derdenbegunstigde van deze Overeenkomst.

ALGEMEEN. Deze overeenkomst zal worden beheerd door de Roemeense wetten en de internationale voorschriften en verdragen inzake auteursrecht. De exclusieve jurisdictie en rechtsgebied om elk geschil te beslechten dat voortvloeit uit deze abonnementsovereenkomst, ligt bij de rechtbanken van Roemenië. Niets in deze abonnementsovereenkomst zal om het even welke rechten die u zou kunnen hebben vanwege bestaande wetgeving rond consumentenbescherming of andere toepasbare wetten in uw rechtsgebied die niet via contract zijn opgegeven verminderen.

Geen collectieve procedures

U EN BITDEFENDER STEMMEN OVEREEN DAT ELKE PARTIJ EEN VORDERING MAG INSTELLEN TEGEN DE ANDERE PARTIJ ENKEL ALS INDIVIDU EN NIET ALS AANKLAGER OF LID VAN EEN GROEP IN EEN VERMEENDE COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE. Bovendien, tenzij u en Bitdefender anders overeenkomen, mag de rechtbank de vorderingen van meerdere personen niet consolideren en mag de rechtbank niet presideren over enige vorm van representatieve of collectieve procedure.

In geval van ongeldigheid van een willekeurige voorwaarde van deze overeenkomst, zal de ongeldigheid geen invloed hebben op het resterende gedeelte van deze overeenkomst.

Deze Overeenkomst beschrijft bepaalde wettelijke rechten. Het is mogelijk dat u andere rechten hebt vanwege de wetten van uw staat of land. U kunt ook rechten hebben met betrekking tot de partij van wie u de Bitdefender-oplossing hebt gekocht. Deze Overeenkomst wijzigt uw rechten of verplichtingen vanuit de wetten van uw staat of land niet, indien deze wetten van uw staat of land dit niet toestaan..

BitDefender en de logo’s van BitDefender zijn handelsmerken van Bitdefender. Alle andere handelsmerken die in het product of in verwante materialen worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Het abonnement wordt onmiddellijk beëindigd zonder kennisgeving als u een van deze voorwaarden en bepalingen overtreedt. U zult geen aanspraak kunnen maken op een terugbetaling van BitDefender of enige andere wederverkopers van BitDefender na het beëindigen omwille van deze reden. De voorwaarden en bepalingen met betrekking tot de vertrouwelijkheid en beperkingen op het gebruik zullen van kracht blijven, zelfs na het beëindigen van het abonnement.

Bitdefender kan deze voorwaarden op elk ogenblik herzien en de herziene voorwaarden zullen automatisch van toepassing zijn op de overeenkomende versies van de Bitdefender-oplossing die wordt verdeeld met de herziene voorwaarden. Als een van deze voorwaarden ongeldig is of niet kan worden afgedwongen, zal dit de geldigheid van de rest van de voorwaarden niet beïnvloeden die geldig en afdwingbaar blijven.

Bitdefender behoudt zich het recht voor de naam van zijn Oplossingen van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen.

Deze Overeenkomst werd oorspronkelijk opgesteld in het Engels. Hoewel Bitdefender vertaalde versies van deze Overeenkomst kan aanbieden, is de Engelse versie van toepassing in geval van enige tegenstrijdigheid of afwijking.Elke bijwerking van dit document is beschikbaar op https://www.bitdefender.com/site/view/subscription-agreement-and-terms-of-services-for-home-user-solutions.html.

Ondanks het feit dat deze Overeenkomst werd voorbereid door Bitdefender, bevestigt u dat deze Overeenkomst het akkoord tussen de partijen behelst and dat deze Overeenkomst bedoeld is om geïnterpreteerd te worden op een manier die consistent is met het onderwerp en de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst, alsook de activiteiten waarop deze Overeenkomst betrekking heeft. Strikte constructieregels met betrekking tot deze Overeenkomst zullen in geen geval worden toegepast jegens enige partij.

Neem contact op met BITDEFENDER, 15A, Sos. Orhideelor, Orhideea Towers Building , 9-12 floors, 6th District, Bucharest, Romania, of bel naar 40-21-206.34.70 of stuur een faxbericht naar 40-21-264.17.99 of een e-mailbericht naar office@bitdefender.com.