Abonnementsovereenkomst en algemene servicevoorwaarden voor Oplossingen voor Thuisgebruik.

BERICHT AAN ALLE GEBRUIKERS: LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR, WANT HET IS DE WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U EN BITDEFENDER.

GAAT U NIET AKKOORD MET DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN, BEGIN DE BITDEFENDER-OPLOSSING DAN NIET TE GEBRUIKEN. DOOR "IK AANVAARD", "OK", "VERDERGAAN" OF "JA" TE SELECTEREN OF DOOR DE BITDEFENDER-OPLOSSING OP ENIGE ANDERE MANIER TE BEGINNEN GEBRUIKEN, GEEFT U (ALS EEN INDIVIDU OF ALS EEN ENKELVOUDIGE ENTITEIT) AAN DAT U DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN, DIE SAMEN MET HET PRIVACYBELEID, ENIGE BEPERKINGEN VAN ABONNEMENTEN, FUNCTIES OF FUNCTIONALITEITEN, DE OPLOSSING DISCLAIMER OF ENIGE ANDERE BEPERKINGEN DIE U IN DE BITDEFENDER-OPLOSSING WORDEN GECOMMUNICEERD, (gezamenlijk aangeduid als de “OVEREENKOMST”) VORMEN, VOLLEDIG BEGRIJPT EN AANVAARDT.

GAAT U NIET AKKOORD MET AL DEZE VOORWAARDEN, SELECTEER DAN DE OPTIE NIET AKKOORD, EN DOWNLOAD, INSTALLEER, OPEN OF GEBRUIK DE BITDEFENDER-OPLOSSING NIET.

DE OVEREENKOMST OMVAT BEPALINGEN DIE VEREISEN DAT U AKKOORD GAAT MET ARBITRAGE OM ENIGE GESCHILLEN VOORTVLOEIEND UIT DE OVEREENKOMST TE BESLECHTEN IN PLAATS VAN JURYRECHTSPRAAK OF ENIGE ANDERE GERECHTELIJKE PROCEDURES, EN DAT U AFZIET VAN UW DEELNAME AAN ENIGE COLLECTIEVE PROCESSEN TEGEN BITDEFENDER.

Indien de Bitdefender-oplossing wordt gestart, gedownload, van de websites of market stores (tegen betaling of als proefversie), wordt deze Overeenkomst aanvaard en wordt er een contract gevormd wanneer de eindgebruiker ("U") de onderstaande knop of het onderstaande veld "Ik aanvaard", "OK" of "Ja" selecteert voorafgaand aan de download of installatie. De Overeenkomst wordt ter informatie ook op de Bitdefender-websites beschikbaar gesteld.

Mogelijk vereisen bepaalde Bitdefender-oplossingen een actieve en stabiele verbinding met het internet om goed te kunnen werken. Het is dan ook uw taak om ervoor te zorgen dat u steeds een actieve en stabiele internetverbinding hebt.

INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN, ACTIVEER DE OPLOSSINGEN DAN NIET, INSTALLEER DE SOFTWARE NIET EN MAAK ER GEEN TOEGANG TOE EN GEEF ANDERS AAN DAT U NIET AKKOORD BENT, MAAK VERDER GEEN GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EN NEEM CONTACT OP MET UW VERKOPER OF KLANTENSERVICE, VOOR INFORMATIE OVER HET TERUGKRIJGEN VAN HET GELD DAT U HEBT BETAALD VOOR DE SOFTWARE OP ELK MOMENT GEDURENDE DE DERTIG (30) DAGEN VOLGEND OP DE AANKOOPDATUM.

 

1. REGISTRATIE VAN SOLUTION.

1.1 Door het aanvaarden van deze Overeenkomst gaat u ermee akkoord uw Bitdefender oplossing te registreren. Voor registratie is een geldige activeringscode nodig die beschikbaar is in de transactiedocumentatie van Bitdefender of zijn verdelers of verkopers bij wie u de Bitdefender-oplossing hebt gekocht. Voor sommige specifieke diensten, zoals Identity Theft Protection of Scamio, kan extra registratie nodig zijn voor de juiste werking van de genoemde dienst.

1.2 Voor aankopen die u online, via de Bitdefender-websites, hebt uitgevoerd, begint uw abonnement te lopen wanneer uw aankoop is voltooid en de betaling werd ontvangen. U dient Bitdefender te downloaden en te installeren op uw apparaten om van de bescherming te kunnen genieten.

U gaat ermee akkoord en erkent dat de beschikbaarheid van uw abonnement begint te lopen vanaf de aankoopdatum. De aankoopdatum, en niet de datum waarop u het abonnement hebt geactiveerd, wordt gebruikt om de geldigheidsperiode van uw abonnement te berekenen.

1.3 In geval van aankopen van Bitdefender-partners, begint uw abonnement te lopen wanneer u het voor het eerst registreert. U dient Bitdefender te downloaden en te installeren op uw apparaten om van de bescherming te kunnen genieten.

1.4 Registratie vereist eveneens een geldig Bitdefender-account, met een geldig e-mailadres voor verlenging en andere meldingen en een geldig abonnement voor de Bitdefender-oplossing. Het Bitdefender-account is verplicht om de Bitdefender-oplossing te kunnen gebruiken. Dit wordt ook in de documentatie beschreven.

U verzekert dat u de wettelijke eigenaar bent van het apparaat of e-mailadres en dat u alle wettelijke rechten hebt om uw account aan te maken. U accepteert dat u door het installeren van de software op uw apparaat of het activeren van de dienst, en bij het in aanmerking nemen van het beveiligingsbeleid en de regels die u hebt geselecteerd, te maken kunt krijgen met toegangsbeperkingen tot uw apparaat en gegevensverlies als gevolg van van opdrachten voor het op afstand vergrendelen of wissen van het apparaat die handmatig worden toegepast door de beheerder van het account, uit oogpunt van de veiligheid. U hebt als beheerder het recht uw apparaat te bewaken, het te lokaliseren op de kaart, schermvergrendeling en authenticatie te forceren, het apparaat te vergrendelen en te wissen, media-opslag te coderen, tijdelijke bestanden, registersleutels en browsergegevens te verwijderen, toepassingen en bestanden op uw apparaat te scannen. Bitdefender kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van privacy- of gegevensverlies dat door uzelf is veroorzaakt.

1.5 Deze overeenkomst dekt Bitdefender-oplossingen voor privégebruikers voor het toegestane aantal gebruikers, apparaten of ondervragingslimieten, zoals vermeld in de koopdocumenten, de website en bijhorende documentatie, en eventuele updates en upgrades van de applicaties die u worden geleverd in het kader van het aangekochte abonnement of mogelijke verwante diensten, zoals beschreven in de documentatie.

1.6 De Bitdefender-oplossing biedt software voor internetcontrole die op uw apparaat (computer, mobiele telefoon, mobiel computerapparaat) wordt geïnstalleerd. De software onderschept internetverkeer om dit verkeer te bewaken en staat u toe om de toegang tot bepaalde content te beperken. De software op Uw persoonlijke apparaat maakt verbinding met een servernetwerkinfrastructuur en stuurt het dan naar de Bitdefender-servers voor het ordenen in categorieën.

1.7 De Bitdefender-oplossing kan bepaalde onveilige toepassingen blokkeren die proberen om naar beschermde zaken op uw toestel te gaan. Mogelijk kunt u toepassingen daardoor niet starten of gedragen ze zich niet normaal. Merk op dat het feit dat u toegang verschaft tot deze toepassingen kan leiden tot verlies of diefstal van gegevens.

1.8 Aangezien de Bitdefender-oplossing een antidiefstalfunctie heeft, kunt u de locatie van het apparaat volgen, toegang tot het apparaat inactiveren, beelden doorsturen die met de camera werden gemaakt, of geluidsbestanden die door de recorder van uw apparaat werden gemaakt (indien beschikbaar). U mag de diensten in geen geval gebruiken om ongeoorloofde toegang te verwerven, om data of informatie te uploaden, door te sturen en over te maken naar Bitdefender of derden. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van deze diensten in overeenstemming zal zijn met alle wetten die op u van toepassing zijn.

1.9 Deze Overeenkomst is een wettelijke overeenkomst tussen u (een natuurlijk persoon of een rechtspersoon) en Bitdefender voor het gebruik van de hierboven geïdentificeerde oplossing van Bitdefender . Dit omvat de software en diensten voor uw apparaat en kan verwante media, afgedrukte materialen, en "online" of elektronische documentatie (hierna aangegeven als "Bitdefender-oplossing") bevatten, die allemaal door de internationale wetten op auteursrecht en internationale verdragen worden beschermd. Door de Bitdefender-oplossing te installeren, te kopiëren of te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent door de bepalingen van deze Overeenkomst.

2. Uw verantwoordelijkheden

2.1 Er is een apparaat met internettoegang nodig om de Bitdefender-oplossing te gebruiken. U bent als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uw apparaat voldoende is voor en compatibel is met de Bitdefender-oplossing. Bitdefender mag niet worden gebruikt om zich als iemand anders voor te doen of om namens iemand anders te handelen. Alle berichten die u via de Bitdefender-oplossing verstuurt, identificeren u als de verzender. Het is uw verantwoordelijkheid om te verzekeren dat u niet deelneemt aan activiteiten die illegaal zijn; geen inhoud doorstuurt die een inbreuk vormt op het intellectuele eigendomsrecht van enige persoon of op de rechten van derden of die anderszins onwettig is; de bepaling van oorsprong van elektronische berichten of posts niet wijzigt; de Bitdefender-oplossing niet hindert, verstoort, wijzigt of verandert, of dat u geen onnodige last veroorzaakt voor de Bitdefender-oplossing of de netwerken of diensten die gelinkt zijn aan de Bitdefender-oplossing.

2.2 U mag de Bitdefender-oplossing niet gebruiken op een elektronisch communicatienetwerk dat in zijn geheel of hoofdzakelijk wordt gebruikt op een manier die ingaat tegen de rechten aangaande privacy, internationale communicatie en de overdracht van technische of persoonlijke gegevens copyright of persoonlijke afbeelding, zoals uiteengezet in de Universele verklaring van de rechten van de mens en het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (samen, "Internationale normen inzake mensenrechten"). U dient alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale en buitenlandse wetten, verdragen en regelgevingen in verband met uw gebruik van de Bitdefender-oplossing te allen tijde na te leven. Indien Bitdefender wordt gecontacteerd met een klacht aangaande of voortvloeiend uit uw gebruik van de Bitdefender-oplossing, kan Bitdefender uw gebruik in strijd met deze Overeenkomst beëindigen en om een schadevergoeding vragen.

2.3 Bitdefender of zijn licentiegevers of leveranciers blijven eigenaar van alle eigendomsrechten in de Bitdefender-oplossing, de toepasselijke materialen, documentatie, te leveren producten en alle handelsnamen, know-how, handelsmerken, copyright gelinkt aan of weergegeven met de Bitdefender-oplossing. De Bitdefender-oplossing wordt beschermd door copyrightwetten en internationale copyrightverdragen, alsook andere intellectuele eigendomswetten en -verdragen. De Bitdefender-software die is geïnstalleerd op uw apparaat, als onderdeel van de Bitdefender-oplossing, wordt in licentie gegeven, niet verkocht. U bent enkel gerechtigd om de Bitdefender-oplossing te gebruiken voor de beperkte periode die staat aangegeven in de verkoopdocumentatie. Uw gebruik van de Bitdefender-oplossing is beperkt tot het toegestane aantal gebruikers of apparaten, zoals staat aangegeven in de verkoopdocumentatie. Bitdefender behoudt alle andere rechten voor. Tenzij toepasselijke wetgeving u ondanks deze beperking meer rechten verleent, mag u de Bitdefender-oplossing enkel gebruiken zoals uitdrukkelijk wordt toegestaan in deze Overeenkomst.

2.4 Bitdefender kent u en enkel u hierbij het volgende niet-exclusieve, beperkte, niet in sublicentie overdraagbare, niet-commerciële recht op gebruik van de Bitdefender-oplossing toe, uitsluitend voor persoonlijk gebruik.

U kunt een kopie van de Bitdefender-oplossing gebruiken op slechts één enkel apparaat, indien van toepassing voor software. Indien er een hoger aantal kopieën en/of aantal apparaten is aangeduid in de documentatie van de verkooptransactie van de gemachtigde verdeler of doorverkoper van wie u de Bitdefender-oplossing verkreeg (Toegestaan Aantal), hebt u het recht om de Bitdefender-oplossing te kopiëren in overeenstemming met dergelijke aanduidingen van Toegestaan Aantal; indien de Bitdefender-oplossing meerdere platforms of talen ondersteunt, indien u de Bitdefender-oplossing ontvangt op meerdere media, indien u op een andere manier meerdere kopieën ontvangt van de Bitdefender-oplossing of indien u de Bitdefender-oplossing ontvangt in een pakket met andere software, mag het totale aantal apparaten waarop u alle versies van de Bitdefender-oplossing installeert, het Toegestane Aantal niet overschrijden.

2.5 Tijdens het installatieproces kan de Bitdefender-oplossing andere beveiligingsproducten de-installeren of uitschakelen indien dergelijke producten of functies niet compatibel zijn met de Bitdefender-oplossing.

3. SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR BEPAALDE FUNCTIONALITEITEN

De voorwaarden in deze sectie vormen een aanvulling op andere voorwaarden en bepalingen die in deze Overeenkomst voor de Bitdefender-oplossing worden vermeld, inclusief maar niet beperkt tot Beleid van eerlijk gebruik, Auteursrecht, Garanties en Disclaimers, Beperking van aansprakelijkheid.

3.1 Bitdefender-oplossingen - Family pack, beperkt tot 15 apparaten, en (i) gratis oplossingen, zoals Antivirus Free en  Home Scanner, beperkt tot 25 apparaten; (ii) freemium oplossingen, zoals  VPN Basic  – beperkt tot 10 apparaten,  Mobile Security iOS - beperkt tot 50 apparaten en (iii) betaalde oplossingen, zoals SOHO – beperkt tot 25 apparaten en 50 apparaten voor alle andere betaalde oplossingen;  beperkt het gebruik tot uw huishouden en is bedoeld voor gebruik op apparaten die het eigendom zijn van de gezinsleden van eenzelfde huishouden, op basis van een beleid van eerlijk gebruik. Indien installaties een residentieel gebruik overschrijden, kunnen er beperkingen van toepassing zijn. Bitdefender behoudt zich het recht voor de gebruikers te beperken indien het een misbruik van het gebruik van de Bitdefender-oplossing vaststelt. Hetzelfde geldt voor de diensten waarvoor eveneens een beperking van eerlijk gebruik van toepassing is.

3.2 VPN-FUNCTIONALITEIT

In de oplossing van Bitdefender zit de Bitdefender VPN inbegrepen als functie waarmee u VPN-functionaliteit kunt gebruiken om uw privacy te beschermen. Bitdefender VPN is beperkt tot de hoeveelheid verkeer per dag die overeenstemt met uw abonnement voor de oplossing van Bitdefender, per apparaat in uw bestaande abonnement. Indien u een aangepast plan wenst met onbeperkt verkeer, met selectie van verschillende serverlocaties, dient u te upgraden naar Bitdefender Premium VPN. Hier hangt een meerkost aan vast. Bitdefender Premium VPN is beperkt tot 10 gelijktijdige sessies. De VPN-functionaliteit is een software van een derdenpartner en wordt in licentie aan u toegekend volgens de licenties van de derdenpartij die erin vermeld wordt.

Door deze Overeenkomst te aanvaarden, stemt u ermee in om akkoord te gaan en de regels te respecteren van https://www.hotspotshield.com/terms/ voor de Bitdefender VPN en Bitdefender Premium VPN en ook https://www.hotspotshield.com/privacy/ voor de Bitdefender VPN en Bitdefender Premium VPN - deze voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden die in onderhavige Overeenkomst worden beschreven.

U mag de Bitdefender VPN niet gebruiken op een elektronisch communicatienetwerk dat in zijn geheel of hoofdzakelijk wordt gebruikt op een manier die ingaat tegen de rechten aangaande privacy, copyright of persoonlijke afbeelding, zoals uiteengezet in de Universele verklaring van de rechten van de mens en het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (samen, "Internationale normen inzake mensenrechten").

3.3 DIGITAL IDENTITY PROTECTION-FUNCTIONALITEIT

Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing als u bent ingeschreven voor of recht hebt op onze dienst Bitdefender Digital Identity Protection van Bitdefender en zijn partners, of indien u deze dienst gebruikt.

Aan de hand van uw e-mailadres en telefoonnummer zoekt Bitdefender Digital Identity Protection eerst naar gevoelige informatie in openbare records, om uw digitale voetafdruk in kaart te kunnen brengen. De dienst correleert alle stukjes informatie die aan uw identiteit zijn gelinkt en onthult namen, geslacht, geboortedatum, e-mailadressen, telefoonnummers, fysieke adressen, gebruikersnamen, jobs, opleidingen, URL's en foto's die zijn gelinkt aan uw publieke identiteit. U kunt alle informatie over u die over de jaren heen werd vrijgegeven, bekijken. Het systeem zoekt ook naar meer dan 100 gegevenscategorieën gelinkt aan uw identiteit, zoals e-mailadressen, wachtwoorden, socialezekerheidsnummers, kredietkaartgegevens, reisdocumenten en telefoonnummers. Wij bewaren en verwerken de gegevens niet; wij geven enkel de referentie weer dat de gegevens bestaan in een gegevensinbreuk. Voor elke gegevensinbreuk en elke mogelijke imitatie voorzien we duidelijke acties die u kunt ondernemen om de risico's te beperken, bijv. wijziging van wachtwoorden.

Na de onboarding verzamelt ons systeem stukjes informatie die aan uw openbare identiteit zijn gelinkt. Het systeem controleert of deze informatie werd blootgesteld bij een gegevensinbreuk of werd vrijgegeven op het Open Web. Gebruikers krijgen onmiddellijk een waarschuwing wanneer er persoonsgegevens zijn vrijgegeven.

Bitdefender zal enkel uw e-mailadres monitoren. Log in op het portaal om na te gaan of u bijkomende informatie kunt opgeven.

BITDEFENDER DIGITAL IDENTITY PROTECTION STELT TOOLS EN RESOURCES TER BESCHIKKING OM UZELF TE BESCHERMEN TEGEN IDENTITEITSDIEFSTAL EN OM ERVAN TE HERSTELLEN. ECHTER, GEEN ENKELE IDENTITEIT KAN VOLLEDIG BEVEILIGD ZIJN.

De informatie die u opgeeft, is nodig om uw identiteit te kunnen verifiëren, om u de overeengekomen kosten voor onze diensten aan te rekenen en om onze verplichting om onze diensten aan u te verlenen, na te komen. Het Privacybeleid van Bitdefender legt uit op welke wijze Bitdefender (of anderen namens ons) informatie over u in verband met uw gebruik van de Bitdefender Digital Identity Protection verzamelt, gebruikt en deelt, en het is uw verantwoordelijkheid om het Privacybeleid door te nemen voordat u deze Overeenkomst aanvaardt of voordat u onze Diensten gebruikt.

Behoudens andere beperkingen en verstrekte verklaringen  mag u de informatie die beschikbaar wordt gemaakt door de Bitdefender Digital Identity Protection ook niet gebruiken om iemands geschiktheid te bepalen voor (a) krediet of verzekering voor persoonlijke, gezins- of huishoudelijke doeleinden, (b) tewerkstelling of (c) een overheidslicentie of -uitkering of (d) elk ander doel dat valt onder de Fair Credit Reporting Act (FCRA); en (vii) u stemt er uitdrukkelijk mee in de gegevens die zijn opgehaald uit de Bitdefender Digital Identity Protection niet te gebruiken om uw goederen/diensten direct te richten op en/of aan te bieden aan betrokkenen uit de Europese Economische Ruimte of het Verenigd Koninkrijk.

3.4 De FUNCTIONALITEIT IDENTITY THEFT PROTECTION ("ITP") levert voortdurende bewaking, snelle waarschuwingen en hersteldiensten om u te helpen beschermen tegen identiteitsdiefstal.

De Bitdefender ITP is inbegrepen in de Bitdefender Solution, als een toegankelijke service, onderworpen aan bijzondere voorwaarden en met een eigen privacybeleid. Bij de aankoop van Bitdefender Identity Theft Protection, na activering in Bitdefender Central, is uw abonnement gedeeltelijk geactiveerd (u ontvangt 24/7 ondersteuning en premium herstel van identiteitsdiefstal), maar de volledige functionaliteit van de ITP wordt alleen verkregen door de juiste registratie, volgens de aanwijzingen die u zult ontvangen in Bitdefender Central. De functionaliteit IDENTITY THEFT PROTECTION is software van derden ("IdentityForce - een merk van TransUnion") en het is aan u in licentie gegeven onder de respectieve licenties van derden die hierin worden vermeld: https://bitdefender.identityforce.com/terms-of-use. Door deze overeenkomst te accepteren, gaat u ermee akkoord de specifieke voorwaarden voor IDENTITY THEFT PROTECTION te aanvaarden en deze na te leven, evenals het respectieve privacybeleid: https://bitdefender.identityforce.com/privacy.

Als u vragen hebt over Identity Theft Protection (ITP) of verwante ondersteuningsvragen, neem dan rechtstreeks contact op met TransUnion, aangezien alle ondersteuningsdiensten voor ITP worden geleverd door TransUnion: Telefoon: 800-399-0710, E-mail: bitdefender@identityforce.com.

Merk op dat de bovenstaande voorwaarden een aanvulling zijn op de voorwaarden en bepalingen die in deze Overeenkomst voor de Bitdefender Solution worden vermeld.

3.5 SCAMIO-FUNCTIONALITEIT combineert AI (LLM) met algoritmen voor dreigingsdetectie van Bitdefender om een chatbot te bieden die u kunt gebruiken om informatie te vragen over een mogelijke oplichting, over Bitdefender-oplossingen of over potentiële veiligheidsdreigingen door middel van tekstbeschrijvingen van potentiële veiligheidsdreigingen, URL's, schermafbeeldingen of afbeeldingen die informatie kunnen bevatten over verdachte activiteiten.

Bitdefender Scamio kan ook suggesties geven over relevante diensten van Bitdefender, afhankelijk van de door u verstrekte context, inclusief eventuele feedback die met Bitdefender wordt gedeeld wanneer u deze dienst gebruikt of door contact op te nemen met de ondersteuning van Bitdefender. Bitdefender Scamio geeft een generiek oordeel of aanbeveling in de Engelse taal op basis van de input die het van u ontvangt, en neemt geen geautomatiseerde beslissingen die juridische gevolgen zouden hebben.

Wanneer u een gratis versie van Bitdefender Scamio gebruikt, moet u een Bitdefender Central-account aanmaken of inloggen op een dergelijk account om de Scamio-functionaliteit te activeren.  Bitdefender Scamio is geïntegreerd met verschillende platforms om u de nodige infrastructuur te bieden om toegang te krijgen tot de chatbot, hetzij in een webbrowser of op sociale mediaplatforms zoals Facebook Messenger en WhatsApp. Daarom hebt u toegang nodig tot dergelijke platforms waarvoor u over een geldig account moet beschikken, of er een moet aanmaken, onder de algemene voorwaarden van dergelijke externe providers. ​

Voor Bitdefender Scamio dat in uw Central Account is geactiveerd, wordt een licentie verleend, het wordt dus niet verkocht. U hebt uitsluitend recht op het gebruik van Scamio gedurende de beperkte periode en het beperkte gebruik zoals vermeld in de documentatie. Bitdefender behoudt alle andere rechten voor. Tenzij toepasbare wetten u meer rechten verlenen ondanks deze beperking, mag u de Bitdefender-oplossing enkel gebruiken zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Overeenkomst

Het gebruik van Bitdefender Scamio is beperkt tot een dagelijks maximum van 5 (vijf) oplichtingscontroles (een vraag naar of een upload van een afbeelding naar Scamio wordt beschouwd als een oplichtingscontrole), tenzij de documentatie een hogere limiet voorziet.

BELANGRIJKE MEDEDELING: LLM's zijn gevoelig voor willekeurige hallucinaties, dat wil zeggen nietszeggende of willekeurige informatie die niet relevant is voor de input of de gewenste output. Deze hallucinaties dragen bij aan het genereren van onnodige en potentieel misleidende inhoud wanneer ze worden hergebruikt voor taken waarvoor ze niet expliciet zijn getraind. Daarom kan Bitdefender Scamio fouten bevatten bij het uitspreken van een oordeel voor een oplichting. U mag het niet voor andere doeleinden gebruiken en geen enkele beslissing nemen uitsluitend op basis van de output van Bitdefender Scamio.

Einde van de levensduur. Met inachtneming van het bovenstaande, behoudt Bitdefender zich het recht voor om op elk moment het einde van de levensduur en het einde van de ondersteuning voor Bitdefender Scamio aan te kondigen zonder bijkomende procedures of ondersteuning.

4. BELEID VAN EERLIJK GEBRUIK.

4.1 U mag de Bitdefender-oplossing niet gebruiken op een manier die deze Overeenkomst schendt, inclusief maar niet beperkt tot elk gebruik dat verboden is door de wet, regelgeving, overheidsbevel of verordening, of elk gebruik dat de rechten van anderen schendt. U verklaart en garandeert ons dat u de Bitdefender-oplossing (en alle daarin begrepen informatie) zult gebruiken ter bescherming tegen of ter preventie van feitelijke fraude, ongeoorloofde toegang tot uw gegevens, claims en andere verplichtingen, en niet voor enige andere doelstellingen.

4.2 Om elke twijfel uit te sluiten, mag u de informatie die door de Bitdefender-oplossing beschikbaar wordt gesteld niet gebruiken voor:  (a) het verzenden of uploaden gegevens als u daartoe niet het recht hebt; (b) het verzenden of uploaden van gegevens die lasterlijk, bedreigend, beledigend, onwettig of illegaal zijn of een strafbaar feit aanmoedigen; (c) het opzettelijk verzenden of uploaden van softwarevirussen, malware, spyware of enige andere code, bestand of programma dat is ontworpen om de functionaliteit van computersoftware, hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, vernietigen of beperken; (d) het interfereren op welke manier dan ook met het gebruik of de werking van de Bitdefender-oplossing; of (e) voor het gebruik van de Bitdefender-oplossing bij de ontwikkeling, direct of indirect, van een oplossing, product, software of dienst die een functionaliteit biedt die substantieel gelijkaardig is aan of concurrerend is met de Bitdefender-oplossing.

4.3 Wat volgt is een niet-volledige lijst van praktijken die niet als eerlijk gebruik zouden worden beschouwd: i) Gebruik van abonnementen voor telemarketing of diensten die aan derden worden aangeboden om inkomsten voor uzelf of anderen te verwerven; ii) doorverkoop of het delen van activatiecodes voor abonnementen aan andere gebruikers (dit kan een inbreuk of de privacyrechten van een partij inhouden);

4.4 Andere praktijken kunnen relevant zijn in het bepalen van eerlijk gebruik. Bitdefender behoudt zich bijgevolg het recht voor rekening te houden met eventuele onwettige, verboden, abnormale of ongewone activiteit om dit na te gaan. Bitdefender kan ervoor kiezen om zijn relatie met u en uw gebruik van een Bitdefender-oplossing onmiddellijk te beëindigen of op te schorten indien het heeft vastgesteld dat u het Bitdefender-oplossing gebruikt in strijd met de praktijken rond eerlijk gebruik.

5. GRATIS, PROEF- of BETA-ABONNEMENT.

Indien u een proef- of bètagebruiker bent, mag u de Bitdefender-oplossing gedurende dertig (30) dagen gebruiken om te beoordelen of te testen in een niet-productieve omgeving, vanaf de datum waarop u de Bitdefender-oplossing hebt gedownload (de "Proefperiode"). Tijdens de Proefperiode kunt u technische ondersteuning krijgen via het internet of e-mail in het land waar u zich bevindt. Dit geldt ook voor Updates, indien van toepassing, zonder enige vorm van garantie.

DE BEPALINGEN VAN DE RUBRIEK ZIJN VAN TOEPASSING IN DE PLAATS VAN DE RUBRIEK GARANTIES MET BETREKKING TOT GRATIS/PROEF- EN BETAOPLOSSINGEN.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WET WORDT DE BITDEFENDER-OPLOSSING DIE GRATIS GEBRUIKT WORDT VOOR TESTDOELEINDEN OF BETAOPLOSSINGEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN HET ZICH BEVINDT, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK.

DE GRATIS, PROEF- OFBÈTA-OPLOSSING TER ZAKE WORDT VERONDERSTELD DEFECTEN TE BEVATTEN EN DE PRIMAIRE DOELSTELLING VAN DEZE BÈTATEST IS FEEDBACK TE ONTVANGEN OVER SOFTWARE- EN SERVICEPRESTATIES EN DE IDENTIFICATIE VAN DEFECTEN. U WORDT GEADVISEERD OM BELANGRIJKE DATA TE BEVEILIGEN, MET VOORZICHTIGHEID TE HANDELEN EN OP GEEN ENKELE MANIER TE VERTROUWEN OP DE CORRECTE WERKING OF PRESTATIE VAN DE SOFTWARE EN/OF BIJHORENDE MATERIALEN.

5.2 Uw recht om de Bitdefender-oplossing te gebruiken, eindigt wanneer de gratis, evaluatie- of proefperiode eindigt, of indien u een voorwaarde van deze Overeenkomst overtreedt. Bij beëindiging van de proefperiode moet u alle kopieën van de Bitdefender-oplossing en documentatie verwijderen en vernietigen, en het gebruik van de dienst stopzetten. Uw plichten en rechten in het kader van deze Overeenkomst blijven van toepassing na het einde van de proefperiode.

6. RECHT OM DE BITDEFENDER-OPLOSSING TE GEBRUIKEN. GELDIGHEID. BETALINGSVOORWAARDEN. AUTOMATISCHE VERLENGING.

6.1 U wordt een niet-exclusief, persoonlijk, herroepbaar, niet-overdraagbaar recht verleend om de Bitdefender-oplossing te gebruiken op het apparaat waarvoor het werd verleend en waarvan u eigenaar bent of dat u beheert, behoudens enige dienstvoorwaarden, gebruiksregels of andere voorwaarden van de Derde Partijen (hieronder gedefinieerd).

U beschikt over een aantal rechten om de Bitdefender-oplossing te gebruiken tijdens de abonnementsperiode. Deze periode start op de aankoopdatum/registratiedatum (naargelang het verkoopkanaal), ongeacht het aantal kopieën dat u mag gebruiken, en blijft lopen gedurende de ganse periode vermeld in de documentatie of toepasselijke transactiedocumentatie van de Bitdefender-verdeler of -verkoper van wie u de oplossing hebt aangekocht.

Al uw abonnementen worden automatisch verlengd voor periodes gelijk aan uw oorspronkelijke Abonnementsperiode, en de tarieven die op dat moment van toepassing zijn, zullen worden aangerekend, tenzij u, voorafgaand aan uw volgende factureringsdatum, uw abonnement via uw Bitdefender Central-account annuleert of via e-mail naar: cancel@bitdefender.com.

6.2 AUTOMATISCHE VERLENGING. U gaat ermee akkoord dat Bitdefender, rechtstreeks of via zijn leveranciers, uw abonnement op de Bitdefender-oplossing automatisch verlengt, door een geldig kredietkaartnummer, dat u hebt verleend, te crediteren. Door betalingsinformatie te bieden, verleent u toestemming om uw kaart te crediteren, via de geautoriseerde leverancier, voor de abonnementskosten voor de Bitdefender-oplossing waarvoor u zich hebt ingeschreven.

Uw abonnement wordt automatisch vernieuwd voorafgaand aan de vervaldatum van de abonnementsperiode en bij elke daaropvolgende vervaldag, voor een bedrag kleiner dan of gelijk aan de Bitdefender-prijs die op dat moment van toepassing is, uitgezonderd promotionele en afgekorte prijzen aangeboden op het moment van de vernieuwing. U gaat ermee akkoord om de betalingsleverancier te voorzien van actuele, volledige en correcte informatie met betrekking tot uw factureringsaccount. U dient alle informatie onmiddellijk bij te werken om uw factureringsaccount actueel, volledig en correct te houden (zoals, maar niet beperkt tot, wijziging van factureringsadres, nummer of vervaldatum van kredietkaart), en u dient de betalingsleverancier onmiddellijk op de hoogte te brengen indien uw kredietkaart werd geannuleerd (zoals, maar niet beperkt tot, in geval van diefstal of verlies). Indien u enige van de voorgaande informatie niet voorziet, gaat u ermee akkoord dat Bitdefender u, via zijn betalingsleveranciers, blijft aanrekenen voor abonnementen die automatisch worden vernieuwd, tenzij u aangeeft dat u uw abonnement niet meer wilt laten vernieuwen, en dit voorafgaand aan de vervaldatum van uw abonnement, en tenzij u de betalingsleveranciers op de hoogte brengt van uw keuze om het abonnement niet meer te laten vernieuwen. Deze Overeenkomst wordt automatisch beëindigd indien u enige van de beperkingen of andere hierin beschreven vereisten niet naleeft.

De Bitdefender-oplossing kan automatisch worden gedeactiveerd aan het eind van de Abonnementsperiode, als u de optie automatisch verlengen uitschakelt en U kunt geen aanspraak maken op enige functies of content-updates van de Bitdefender-oplossing.

Bij het beëindigen of verlopen van deze Overeenkomst, dient u het gebruik van het Bitdefender-product te stoppen en alle kopieën van Bitdefender en de Documentatie te vernietigen.

7. UPGRADES. Als een Bitdefender-software wordt gelabeld als een upgrade, moet u over de geschikte licentie beschikken om een oplossing te gebruiken die door Bitdefender is aangeduid als in aanmerking komend voor de upgrade, om de Bitdefender-oplossing te gebruiken. Een Bitdefender-oplossing die als upgrade is gelabeld, vervangt en/of vult de oplossing aan die werd gebruikt als basis om te bepalen of u in aanmerking kwam voor de upgrade. U mag het resulterende upgradeproduct uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Abonnementsovereenkomst. Als de Bitdefender-oplossing een upgrade is van een component van een pakket softwareprogramma's, dat u als alleenstaande Bitdefender-oplossing hebt ontvangen, dan kan ze alleen worden gebruikt of overgedragen als onderdeel van dit alleenstaande oplossingpakket en mag ze niet worden gescheiden voor gebruik door meer dan het totale aantal toegestane gebruikers. De voorwaarden en bepalingen van deze licentie vervangen en krijgen de voorrang op alle voorafgaande overeenkomsten die mogelijk bestonden tussen u en Bitdefender met betrekking tot de originele oplossing of de resulterende oplossing na een upgrade. Door de Bitdefender-oplossing te gebruiken en door deze overeenkomst te aanvaarden, stemt u ermee in de updates en upgrades van de software te ontvangen, die automatisch door Bitdefender zullen worden doorgestuurd.

BELANGRIJKE MEDEDELING. Door de Bitdefender-oplossing te gebruiken en deze overeenkomst te aanvaarden, stemt u ermee in om alle updates en upgrades die automatisch door Bitdefender worden doorgestuurd, te ontvangen, installeren en gebruiken. De functionaliteit van de Bitdefender-oplossing kan tijdens de abonnementsperiode enkel worden gegarandeerd indien alle ontvangen updates en upgrades onmiddellijk na ontvangst worden geïnstalleerd. Indien deze updates en upgrades kaderen in een aparte en aanvullende abonnementsvergoeding, zal Bitdefender u op voorhand hierover inlichten.

UPDATES. Door het accepteren van deze Overeenkomst erkent en accepteert u dat uw systeem zal worden gebruikt voor het ontvangen van en ten dienste van updates van het oplossing dankzij een peer-to-peer protocol. Het protocol zal niet worden gebruikt voor iets anders dan het overbrengen en ontvangen van updates van de handtekeningen van de Bitdefender-bestanden.

9. Systeemvereisten

9.1 Het is uw verantwoordelijkheid om, op eigen kosten, geschikte en volledig compatibele computerapparatuur (inclusief, zonder beperking, een draadloze router als u van plan bent de internetdienst te gebruiken op meerdere apparaten, of een ander apparaat dat draadloze connectiviteit biedt) te verkrijgen, te onderhouden en te gebruiken, die vereist is om de gekochte oplossing op te gebruiken. U vindt voor elke specifieke oplossing de toepasselijke systeemvereisten op de webpagina van de genoemde oplossing, op de website van Bitdefender.

9.2 Bitdefender behoudt zich het recht voor om diverse functies van zijn oplossingen of functionaliteiten en functies te verbeteren of aan te passen, en te gelegener tijd, zonder bijkomende kosten, migratie aan te bieden naar de nieuwe beschikbare versies / oplossingen. Bitdefender mag ook naar eigen goeddunken bepaalde functies van de oplossing veranderen; deze veranderingen zullen geen substantieel effect hebben op de veiligheid die Bitdefender biedt. U begrijpt uitdrukkelijk en aanvaardt dat deze veranderingen / aanpassingen / migraties eenzijdig door Bitdefender doorgevoerd kunnen worden, waarbij deze laatste als enige verplichting heeft de verandering (inclusief via in-app of in-console kennisgeving) 30 dagen van tevoren aan te kondigen.

10. COPYRIGHT.

10. 1 Alle rechten, titels en belangen in en van de Bitdefender-oplossing en alle auteursrechtelijke rechten in en van de Bitdefender-oplossing (onder andere maar niet beperkt tot code, afbeeldingen, foto's, logo's, animaties, video, audio, muziek, tekst en "applets" die in de Bitdefender-oplossing verwerkt zijn), de bijhorende afgedrukte materialen en eventuele kopieën van de Bitdefender-software zijn eigendom van Bitdefender, met dien verstande dat rechten, titels en belangen in en van bepaalde software van derden die in de bijhorende Licentievoorwaarden van Derden worden beschreven, zoals gepubliceerd in het onderdeel over de software, eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaars.

10.2 Met betrekking tot open source-software zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn voor zover uitdrukkelijk vereist door hun licenties, de voorwaarden van de relevante licenties (met inbegrip van meer bepaald het bereik van de licentie en verklaringen van afstand omtrent garanties en aansprakelijkheden), zullen van toepassing zijn op de respectievelijkesoftware van derden in plaats van deze Abonnementsovereenkomst. Dergelijke licentievoorwaarden van derden met betrekking tot de respectievelijke software bevinden zich in het onderdeel Over van de software.

U bevestigt dat de toepasselijke derde partij als enige verantwoordelijk is voor zijn aanbod en dat Bitdefender geen beweringen of garanties uit met betrekking tot dit aanbod en er geen aansprakelijkheid voor aanvaardt. Indien u dit aanbod van derden aankoopt of gebruikt, wordt dit aanbod en het gebruik ervan geregeld door eventuele licentieovereenkomsten, gebruiksvoorwaarden, privacyregels en/of andere algemene voorwaarden van de derde partij.

10.3 De Bitdefender-oplossing wordt beschermd door copyrightwetten en internationale verdragen. Daarom moet u Bitdefender behandelen zoals elk ander auteursrechtelijk beschermd materiaal. U mag de afgedrukte materialen die bij Bitdefender worden geleverd, niet kopiëren. U moet alle copyrightmeldingen voorleggen en vermelden in hun oorspronkelijke vorm, voor alle kopieën die worden gemaakt, ongeacht het medium of de vorm die Bitdefender aanneemt. U mag de Bitdefender-oplossing of onderliggende ideeën, algoritmen, bestandsformaten, programmering of functionaliteit van de Bitdefender-oplossing niet reverse-engineeren (omgekeerd ontleden), demonteren/terug monteren, uit elkaar halen, afgeleide werken te creëren, wijzigen, vertalen of pogingen doen om de broncode ervan te reconstrueren of achterhalen, tenzij u hier toestemming voor hebt volgens de plaatselijke wetgeving die op u van toepassing is. U mag derden niet de mogelijkheid bieden om voordeel te halen uit de Bitdefender-oplossing, buiten het bereik dat expliciet wordt toegestaan door de licentievoorwaarden, vermeld in de bijhorende licentievoorwaarden voor derden, die het gebruik van de software van derden regelen. U mag geen bedrijfseigen vermeldingen of labels op Bitdefender of zijn wettelijke eigenaars verwijderen. Alle rechten die hieronder niet uitdrukkelijk worden vermeld blijven voorbehouden door Bitdefender.

IN DIT VERBAND WORDT U ERAAN HERINNERD DAT ELKE REPRODUCTIE, COMMUNICATIE ROND EEN WERK EN/OF UITZENDING VAN EEN PRESTATIE, AUDIO-OPNAME OF VIDEO-OPNAME ZONDER TOESTEMMING EEN OVERTREDING OF INBREUK OP HET COPYRIGHT VORMEN.

11. FEEDBACK. Het is uitdrukkelijk begrepen, bevestigd en overeengekomen dat u, ongeacht het feit of u al dan niet formeel verzocht wordt dit te doen, Bitdefender redelijke suggesties, opmerkingen, getuigenissen en feedback bezorgt met betrekking tot de Bitdefender-oplossing, onder andere maar niet beperkt tot bruikbaarheid, foutenrapporten en testresultaten met betrekking tot tests van de Bitdefender-oplossing (samen "Feedback" genoemd). Indien u dergelijke Feedback aan Bitdefender bezorgt, biedt u Bitdefender de volgende wereldwijde, exclusieve, permanente, onherroepelijke, royaltyvrije, volledig voldane rechten: (i) om de Feedback te maken, gebruiken, kopiëren, wijzigen, verkopen, verdelen, in sublicentie te geven en er afgeleide werken van te maken in het kader van een willekeurig product, technologie, service, specificatie of andere documentatie van Bitdefender (individueel en samen "Bitdefender-oplossingen" genoemd); (ii) om de Feedback (of ervan afgeleide werken) openbaar uit te voeren of weer te geven, te importeren, uit te zenden, door te sturen, te verdelen, in licentie te geven, te koop aan te bieden en te verkopen, verhuren of kopieën ervan te leasen of te lenen in het kader van een willekeurige Bitdefender-oplossing; (iii) voorgaande rechten in sublicentie te geven aan derden, inclusief het recht op sublicentie ten voordele van derden; en (iv) eventuele claims of octrooien die uw eigendom zijn of door u in licentie gegeven worden en die noodzakelijkerwijs worden overtreden door een product, technologie of service van een derde die de feedback of een deel ervan die in een Bitdefender-oplossing, -technologie of - service verwerkt is, aan derden in sublicentie te geven. Bovendien garandeert u dat uw Feedback niet onderworpen is aan licentievoorwaarden die er zouden toe leiden dat Bitdefender eventuele aanvullende verplichtingen met betrekking tot Bitdefender-oplossingen waarin de Feedback verwerkt wordt, zou moeten naleven.

12. TECHNISCHE ONDERSTEUNING. Bepaalde functies van de technische ondersteuning, zoals vermeld in de standaardvoorwaarden voor technische ondersteuning die door Bitdefender op zijn websites worden gepubliceerd, worden door Bitefender aangeboden tijdens de abonnementsduur van de Bitdefender-oplossing en kan live chat met een medewerker van de technische ondersteuning en/of bijstand van een medewerker van de technische ondersteuning via toegang op afstand omvatten. Indien dergelijke functies worden aangeboden en U kiest ervoor om gebruik te maken van dergelijke Technische Ondersteuning, dan zal dit worden bepaald door de volgende voorwaarden: Om het even welke soort Technische Ondersteuning zal worden verschaft naar het exclusieve oordeel van Bitdefender, zonder enige garantie of waarborg van welke soort dan ook. Het is uitsluitend Uw verantwoordelijkheid om een back-up te maken van al uw bestaande gegevens, software en programma's voordat u enige Technische ondersteuning ontvangt. Tijdens het verschaffen van Techische ondersteuning, kan Bitdefender bepalen dat het technische probleem buiten het bereik van de Technische ondersteuning ligt. Bitdefender behoudt zich het recht voor om naar eigen en exclusief oordeel om het even welke Technische ondersteuning te weigeren, opschorten of eindigen.

Bitdefender behoudt zich het recht voor zijn oplossingen of een versie ervan niet langer te ondersteunen, of zijn oplossingen of de functies of functionaliteiten ervan niet verder te zetten. Beleidsmaatregelen aangaande het stopzetten van ondersteuningsdiensten zijn gepubliceerd op de Bitdefender-website en kunnen worden geraadpleegd via de volgende link: https://www.bitdefender.com/consumer/support/answer/9048/.

13. WAARBORGEN EN DISCLAIMERS

13.1 Bitdefender zal de bruikbaarheid van het Bitdefender-product handhaven tijdens de abonnementsperiode via regelmatige updates en upgrades die in grote lijnen overeenkomen met de Documentatie. Bitdefender garandeert dat de media waarop Bitdefender wordt verdeeld, vrij is van defecten gedurende een periode van dertig dagen vanaf de datum waarop Bitdefender aan u werd geleverd. Uw enig verhaal bij een inbreuk op deze garantie, is dat Bitdefender, volgens eigen voorkeur, de defecte media vervangt na ontvangst van de beschadigde media, of het bedrag, dat u voor Bitdefender hebt betaald, terugbetaalt.

13.2 De garantie is niet van toepassing als (i) de Bitdefender-oplossing niet is gebruikt in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst en de documentatie; (ii) het probleem is veroorzaakt doordat u er niet in slaagde updates, upgrades of enige andere door Bitdefender aanbevolen actie of instructie toe te passen, (iii) het probleem het gevolg is van een oorzaak die buiten de redelijke controle van Bitdefender ligt, (iii) in geval van falen van de Bitdefender-oplossing die voortkomt uit of voortvloeit uit onjuiste installatie of enige wijziging, wijziging of toevoeging daaraan, of enig probleem of fout in de besturingssysteemsoftware waarmee de software is geïnstalleerd en is ontworpen om te werken; (iv) als een probleem of fout in de Bitdefender-oplossing het gevolg is van oneigenlijk gebruik, verkeerde toepassing of verkeerde configuratie, of het gebruik van de Bitdefender-oplossing met andere programma's of diensten die soortgelijke functies of eigenschappen hebben die incompatibel zijn met de Bitdefender-oplossing; (v) als de Bitdefender-oplossing in licentie wordt gegeven of wordt gebruikt als een gratis evaluatie-, bèta- of proefversie of waarvoor Bitdefender geen royalty's of licentiekosten in rekening brengt; of (vi) als Bitdefender geen kennisgeving ontvangt van een non-conformiteit binnen de toepasselijke garantieperiode.

13.3 Er worden geen garanties gegeven voor gratis evaluatie-, bèta- of proefversies.

13.4 DE BITDEFENDER-OPLOSSING WORDT GELEVERD OP BASIS VAN "AS IS" EN "AS AVAILABLE". BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE OVEREENKOMST, GEVEN BITDEFENDER EN ZIJN EXTERNE DIENSTVERLENERS EN HUN GEGEVENSVERSTREKKERS GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN, EN WIJST BITDEFENDER ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF MET BETREKKING TOT ELKE AANBEVELING OF ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DIE U VERKRIJGT VAN DE BITDEFENDER-OPLOSSING.  U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT BITDEFENDER HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE IMPLICIETE OF EXPLICIETE  GARANTIES EN VOORWAARDEN AFWIJST, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, SCHADE DOOR VERLIES VAN GOODWILL, WERKONDERBREKING, VERLIES VAN GEGEVENS, VALSE POSITIEVE OF VALSE NEGATIEVEN, APPARAATFOUT OF -STORING, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, NIET-INTERFERENTIE, TIJDIGHEID, VOLLEDIGHEID, ACTUALITEIT, BETROUWBAARHEID OF NAUWKEURIGHEID VAN GEGEVENS, BETROUWBAARHEID OF NAUWKEURIGHEID VAN INFORMATIE-INHOUD, SYSTEEMINTEGRATIE EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN DOOR HET FILTEREN, UITSCHAKELEN, OF HET VERWIJDEREN VAN DERGELIJKE SOFTWARE, SPYWARE, ADWARE, COOKIES, E-MAILS, DOCUMENTEN, ADVERTENTIES EN DERGELIJKE VAN DERDEN, NOCH DAT DE SOFTWARE ENIGE OF ALLE DREIGINGEN VOOR DE VEILIGHEID OF SCHADELIJKE CODE ZAL DETECTEREN OF DAT HET GEBRUIK VAN DE OPLOSSINGEN, PRODUCTEN, SOFTWARE EN SERVICE VAN BITDEFENDER, FUNCTIONALITEITEN, KENMERKEN, VERBETERINGEN, ONDERHOUD OF ONDERSTEUNING IN VERBAND HIERMEE, OF ENIG ANDER MATERIAAL (MATERIEEL OF IMMATERIEEL) OF DIENSTEN EN UPDATES GELEVERD DOOR BITDEFENDER UW NETWERK, CLOUD OF ENDPOINTS OF ENIGE SYSTEMEN EN APPARATEN VRIJ ZULLEN HOUDEN VAN ALLE VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE OF ONGEWENSTE INHOUD, OF ZULLEN BEVEILIGEN VOOR INBREUKEN OF ANDERE BEVEILIGINGSAANVALLEN/OPLICHTING/INBREUKEN OF VOORTVLOEIEND UIT STATUTEN, WETTEN, HANDELSWIJZEN, GEWOONTEN EN PRAKTIJKEN, OF HANDELSGEBRUIK, EN DAT HET NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR VERLIES OF LETSEL DAT VOORTVLOEIT UIT OF GEHEEL OF GEDEELTELIJK IS VEROORZAAKT DOOR GEBRUIK VAN DE BITDEFENDER-OPLOSSING OF DE GEGEVENS DAARIN.

13.5 DE BITDEFENDER-OPLOSSING IS NIET FOUT-TOLERANT EN IS NIET ONTWIKKELD OF BEDOELD VOOR GEBRUIK IN EEN GEVAARLIJKE OMGEVING DIE EEN STORINGSVEILIGE PRESTATIE OF WERKING VEREIST. DE BITDEFENDER-OPLOSSING IS NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK BIJ DE BEDIENING VAN VLIEGTUIGNAVIGATIE, NUCLEAIRE FACILITEITEN OF COMMUNICATIESYSTEMEN, WAPENSYSTEMEN, DIRECTE OF INDIRECTE LEVENSONDERSTEUNENDE SYSTEMEN, LUCHTVERKEERSLEIDING OF ENIGE TOEPASSING OF INSTALLATIE WAAR DEFECTEN DE DOOD, ERNSTIGE LICHAMELIJKE LETSELS OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN OF HET MILIEU KUNNEN VEROORZAKEN.

13.6 U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK OM RESERVEKOPIEËN TE CREËREN VOOR AL UW GEGEVENS EN OM DE GEPASTE MAATREGELEN TE TREFFEN OM DERGELIJKE GEGEVENS TE BESCHERMEN. BITDEFENDER IS NIET AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK INDIEN GEGEVENS VERLOREN GAAN OF BESCHADIGD WORDEN.

14. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

14.1 DIT ONDERDEEL SPECIFICEERT DE GEHELE AANSPRAKELIJKHEID VAN BITDEFENDER ALSOOK UW ENIGE EN EXCLUSIEVE OPLOSSING VOOR ENIGE AANSPRAKEN AANGAANDE INBREUKEN EN MISBRUIKEN.

14.2 BITDEFENDER KAN NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF PUNITIEVE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, OF VOOR HET VERLIES VAN WINSTEN, INKOMSTEN, GEGEVENS OF GEGEVENSGEBRUIK OF SCHADE DIE REDELIJKERWIJS VOORZIENBAAR WAS DOOR BEIDE PARTIJEN, MAAR VOORKOMEN HAD KUNNEN WORDEN, ZOALS BIJVOORBEELD VERLIEZEN VEROORZAAKT DOOR VIRUSSEN, MALWARE OF ANDERE SCHADELIJKE PROGRAMMA'S, OF VERLIES VAN OF SCHADE AAN BEDRIJFSGEGEVENS. DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN BITDEFENDER VOOR ENIGE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF GELINKT AAN DEZE OVEREENKOMST OF UW BESTELLING, HETZIJ CONTRACTUEEL OF UIT ONRECHTMATIGE DAAD, OF ANDERSZINS,   IS BEPERKT TOT DE KOSTEN DIE U AAN BITDEFENDER HEBT BETAALD VOOR DE GEBREKKIGE BITDEFENDER-OPLOSSING OF BITDEFENDER-DIENSTEN, IN OVEREENSTEMMING MET DEZE OVEREENKOMST, ZOALS AANGEGEVEN IN UW BESTELLING. BEPAALDE STATEN LATEN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. IN DAT GEVAL IS HET MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING OP U NIET VAN TOEPASSING IS.

14.3 DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BITDEFENDER ZAL IN GEEN GEVAL DE AANKOOPPRIJS OVERSCHRIJDEN DIE WORDT ONTVANGEN VOOR DE BITDEFENDER-OPLOSSING  DIE AANLEIDING GEEFT TOT EEN DERGELIJKE CLAIM, GEDURENDE DE TWAALF (12) MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS OF OMSTANDIGHEID DIE VOOR HET EERST AANLEIDING GEEFT TOT EEN CLAIM.

14.4 BITDEFENDER BEPERKT OF SLUIT ZIJN AANSPRAKELIJKHEID NIET UIT VOOR (i) DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR EN RECHTSTREEKS TOE TE SCHRIJVEN AAN GROVE NALATIGHEID VAN BITDEFENDER, (ii), BEDRIEGLIJKE ONJUISTE WEERGAVE, OF (iii) ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ZOVER DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

14.5 Elke Partij erkent en gaat ermee akkoord dat de afstandsverklaringen, garantiebeperkingen, evenals disclaimers en uitsluitingen van en beperkingen van aansprakelijkheid en/of rechtsmiddelen in deze Overeenkomst een materiële en essentiële basis vormen van deze Overeenkomst; een redelijke risicoverdeling tussen de partijen weerspiegelen; eerlijk en redelijk zijn, en een fundamenteel onderdeel vormen van deze overeenkomst; en dat elk daarvan in aanmerking werd genomen en is weerspiegeld bij het bepalen van de afweging die elke partij in het kader van deze Overeenkomst moet maken, en bij het besluit van elke partij om deze Overeenkomst aan te gaan. De partijen erkennen en komen overeen dat bij afwezigheid van dergelijke afstandsverklaringen, disclaimers, uitsluitingen en/of beperkingen van aansprakelijkheid/rechtsmiddelen, de bepalingen van deze Overeenkomst, inclusief de economische voorwaarden, substantieel anders zouden zijn, of, als alternatief, deze Overeenkomst niet tot stand zou zijn gekomen.

15. SCHADELOOSSTELLING.

15.1 U zult Bitdefender en zijn directeuren, functionarissen, werknemers, agenten en advocaten schadeloos stellen, verdedigen en vrijwaren van en tegen alle claims, acties, eisen, aansprakelijkheden, verliezen, schadevergoedingen, vonnissen of schikkingen van derden, inclusief alle redelijke advocatenhonoraria en daaraan gerelateerde kosten, die direct of indirect het gevolg zijn van, verband houden met, voortvloeien uit, toe te schrijven zijn aan of gebaseerd zijn op i) illegaal gedrag en/of schending van rechten van derden of toepasselijke wetten, en/of (ii) uw misbruik van de Bitdefender-oplossing.

15.2 Bitdefender zal u verdedigen tegen elke claim of rechtszaak van een derde partij (een “claim”) tegen u, gebaseerd op hun gebruik van de Bitdefender-oplossing in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst, voor zover: (i) dergelijke claim beweert dat de Bitdefender-oplossing een Amerikaans octrooi schendt, inbreuk maakt op een auteursrecht, of zich een wereldwijd handelsgeheim of handelsmerk onrechtmatig toe-eigent, en zal u vrijwaren van en tegen de daaruit voortvloeiende kosten en schade die uiteindelijk door een rechtbank van de bevoegde jurisdictie aan een dergelijke derde partij tegen OEM worden toegekend of die in een schikking worden overeengekomen.

15.3 De voornoemde verplichting van Bitdefender is niet van toepassing wat software, diensten of delen of onderdelen daarvan betreft: (i) die niet zijn geleverd door Bitdefender; (ii) die op een manier worden gebruikt die niet uitdrukkelijk toegestaan is door deze Overeenkomst of de begeleidende Documentatie (iii) die gemaakt zijn in overeenkomst met uw specificaties; (iv) die gewijzigd zijn door iemand anders dan Bitdefender, indien de vermeende inbreuk betrekking heeft op dergelijke wijziging; (v) die gecombineerd zijn met andere oplossingen, producten, procedures of materialen, waarbij de vermeende inbreuk niet zou bestaan zonder dergelijke combinatie; (vi) voor evaluatie-, bèta- of proefversies of (vii) indien u de vermeende inbreuk blijft verderzetten, nadat u op de hoogte werd gebracht van de inbreuk en waarbij u voorzien werd van wijzigingen die de vermeende inbreuk zouden hebben vermeden.

15.4 In het geval de Bitdefender-oplossing door een rechtbank van een bevoegde jurisdictie wordt beschouwd als een inbreuk op de rechten van derden op octrooien, handelsmerken of auteursrechten, zal Bitdefender, naar eigen oordeel, een van de volgende zaken doen: (i) het recht verschaffen voor verder gebruik; (ii) de Bitdefender-oplossing wijzigen zodat het gebruik ervan niet langer een inbreuk vormt; (iii) de Bitdefender-oplossing vervangen door oplossingen of producten die aangaande functionaliteit en performantie vrijwel vergelijkbaar zijn; of, (iv) indien geen van de voorgaande alternatieven op redelijke wijze beschikbaar zijn voor Bitdefender, dan zal Bitdefender het pro-rata ongebruikte deel van de betaalde vergoedingen voor de Bitdefender-oplossing terugbetalen.

15.5 De Partijen kunnen schadeloosstelling verzoeken in overeenkomst met deze bepaling, onder voorwaarde dat zij: (a) binnen tien (10) dagen verwittigen dat een aanspraak wordt gemaakt of een procedure wordt ingesteld; (b) het uitsluitende zeggenschap van de verdediging en de vereffening aan de schadeloosstellende partij geven (onder voorwaarde dat enige vereffening de schadeloosstellende partij ontlast van alle aansprakelijkheid terzake); (c) alle beschikbare informatie en redelijke ondersteuning voorzien; en (d) een dergelijke aanspraak niet eerder compromitteerden of vereffenden.

15.6 Beperking van Aansprakelijkheid volgens Duitse en Oostenrijkse wetten.Met betrekking tot abonnementen aangekocht door consumenten die verblijven in Duitsland of Oostenrijk, zijn in de plaats daarvan de volgende beperkingen van aansprakelijkheid van toepassing: Bitdefender zal enkel aansprakelijk gehouden worden in de volgende omstandigheden, ongeacht de wettelijke gronden: (a) indien een van zijn wettelijke vertegenwoordigers of uitvoerende medewerkers of andere afgevaardigde medewerkers intentioneel of met grove nalatigheid hebben gehandeld; (b) in geval van een verwijtbare inbreuk op een cruciale contractuele plicht; de uitdrukking "cruciale contractuele plicht" beschrijft een plicht in abstracte zin, waarbij de vervulling ervan een essentiële vereiste is voor de correcte implementering van de plichten van Bitdefender en die een plicht is waar de respectievelijke andere partij normaliter op kan reken dat deze wordt nageleefd. In geval van een licht nalatige inbreuk blijft de aansprakelijkheid van Bitdefender voor financiële verliezen en schade aan eigendom beperkt tot het bedrag van het typisch voorspelbare verlies. Voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op gevallen van verplichte wettelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder aansprakelijkheid volgens de wetten rond productaansprakelijkheid, aansprakelijk voor garantie de werd toegekend en aansprakelijkheid voor intentionele of onachtzame aanslag op leven, lichaam of gezondheid.

15.6 Elk wettelijk recht om deze Overeenkomst te beëindigen wegens verwijtbare inbreuk door Bitdefender zal onaangetast blijven.

16. TOESTEMMING VOOR ELEKTRONISCHE BERICHTEN. Het kan nodig zijn dat Bitdefender u wettelijke mededelingen of andere berichten over de Software en Onderhoudsservices waarop u bent ingeschreven stuurt, of over ons gebruik van de gegevens die u ons verschaft ("Berichten"). Bitdefender stuurt u Berichten via mededelingen in het product of via e-mail naar het eerste geregistreerde e-mailadres van de gebruiker, of post Berichten op zijn websites. Door deze Overeenkomst te accepteren, stemt u ermee in om alle Berichten enkel via deze elektronische wegen te ontvangen en erkent u dat u toegang hebt tot Berichten op de Sites.

17. TECHNOLOGIE VOOR HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS.

17.1 Bitdefender brengt u op de hoogte van het feit dat zij in bepaalde programma of oplossingen, de technologie voor de verzameling van gegevens kan gebruiken om technische informatie te verzamelen (inclusief verdachte bestanden) met het oog op de verbetering van de producten, om verwante services te leveren, ze aan te passen, het niet-gelicentieerd of illegaal gebruik van het product te voorkomen of schade die voortvloeit uit de malwareproducten te verhinderen.

17.2 Alle informatie over hoe de persoonlijke gegevens worden verwerkt tijdens het gebruik van de Bitdefender-oplossing en -services wordt beschreven in het Privacybeleid van Bitdefender. Door deze overeenkomst te aanvaarden, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens zullen worden verzameld volgens het Privacybeleid dat gepubliceerd is op: http://www.bitdefender.com/site/view/legal-privacy.html.html

17.3 Door deze Overeenkomst te aanvaarden, bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat de gebruikte beveiligingstechnologie het verkeer op onpersoonlijke wijze mag scannen om malware op te sporen en om de schade die door de malware wordt veroorzaakt, te voorkomen. U bevestigt en aanvaardt dat Bitdefender updates of toevoegingen aan het programma of product kan verschaffen, die automatisch op uw apparaat worden geladen. Door deze Overeenkomst te aanvaarden, stemt u ermee in de uitvoerbare bestanden met als doel gescand te worden door de Bitdefender-servers, te uploaden.

17.4 Deze informatie van uw computer kan uitsluitend naar Bitdefender gestuurd met Uw toestemming en wordt niet automatisch verzonden. De informatie wordt door Bitdefender verzameld om de prestaties of statistische informatie van het Bitdefenderproduct te verbeteren. Deze informatie wordt niet in verband gebracht met het ondervonden probleem en met enige persoonlijke informatie of persoonlijk identificeerbare informatie.

17.5 Naast de gegevens voor de registratie van de Bitdefender-oplossing, moet Bitdefender ook bepaalde gegevens behandelen en opslaan over uw netwerk en voorzieningen om diensten voor onderhoud en gerelateerde ondersteuning te kunnen bieden. Om de producten te verbeteren kan Bitdefender ook periodiek informatie uploaden van de geïnstalleerde Bitdefender-oplossing over productgebruik, gedetecteerde malware, mogelijk ongewenste bestanden en gebruikt serviceverkeer om databases en heuristieken te verbeteren. U gaat ermee akkoord dat Bitdefender (i)geüploade informatie van de geïnstalleerde Bitdefender-oplossing kan gebruiken om producten en diensten te verbeteren; (ii) geüploade gegevens alleen kan gebruiken voor analyse of verslaggeving als deze informatie u niet identificeert of geen informatie bevat die kan worden gebruikt om een individueel persoon te identificeren. Bitdefender behoudt zich de titel, eigendom en alle rechten en belangen met betrekking tot elk intellectueel eigendom of werkproduct resulterend uit zijn gebruik en analyse van dergelijke informatie voor. Door de Bitdefender-oplossing te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Bitdefender deze gegevens kan verzamelen, bekendmaken, opslaan en analyseren voor de bovengenoemde doelstellingen.

Om bewustzijn rond, detectie en preventie van veiligheidsrisico van het internet te stimuleren, kan Bitdefender bepaalde anoniem gemaakte informatie delen met onderzoeksinstellingen en andere verkopers van beveiligingssoftware.

17.6 Bepaalde functionaliteiten van de Bitdefender-oplossing, zoals verschaft onder deze Overeenkomst, kunnen u in staat stellen om gevoelige informatie op uw apparaat te beschermen. U wordt verzocht een wachtwoord te verschaffen om dergelijke gegevens te coderen en te beschermen. U bent zich ervan bewust dat de eigenschappen en functies gecodeerde informatie kunnen synchroniseren tussen verschillende toestellen, afhankelijk van uw verzoek. U zult niet in staat zijn om de gegevens die u hebt gecodeerd terug te winnen indien u het wachtwoord verliest of vergeet. U bent zich ervan bewust dat het niveau van codering dat kan worden gebruikt door de Bitdefender-oplossing uw gegevens zou moeten beschermen tegen de gemiddelde toestelgebruiker; u erkent echter dat de codering kan worden gebroken. U erkent eveneens dat informatie die is gecodeerd mogelijk niet kan worden gedecodeerd als uw harde schijf slechte sectoren heeft of faalt. Bitdefender kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor toegang tot uw gegevens wanneer u uw wachtwoord aan een derde partij hebt gegeven of hebt gefaald in het aanwenden van redelijke pogingen om dergelijke informatie, wachtwoord, antwoorden op vragen naar identiteit te beschermen of in geval van een fout van de gebruiker.

18. OVERMACHT.

18.1 Geen van de Partijen zal een inbreuk plegen op de Overeenkomst indien zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen als een gevolg van een natuurramp, oorlog, noodsituaties, staking, terrorisme, substantiële onbruikbaarheid van het internet, het onvermogen om voorraad te ontvangen of een andere reden of omstandigheid buiten haar redelijke controle; op voorwaarde echter indien deze redenen of omstandigheden van toepassing blijven gedurende een periode van meer dan dertig (30) kalenderdagen, waarbij elk van de Partijen de Overeenkomst die door dergelijke overmacht wordt aangetast, mag beëindigen na een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij.

18.2 U moet alle toepasselijke Amerikaanse en internationale wetten respecteren die van toepassing zijn op export en herexport van de Bitdefender-oplossing, met inbegrip van de Amerikaanse Export Administration Regulations, maar ook beperkingen voor eindgebruikers, eindgebruik en bestemming die werden uitgevaardigd door Amerikaanse en andere overheden. Zonder af te wijken van de algemene geest van het voorgaande: (i) bevestigt u dat uw naam niet voorkomt op een lijst van onbevoegde personen, ongecontroleerde namen, entiteiten, speciaal aangeduide ingezetenen, geschrapte personen of andere lijsten die door de Amerikaanse overheid worden gepubliceerd en (ii) zult u de Bitdefender-oplossing niet gebruiken, exporteren of herexporteren naar grondgebieden, bestemmingen, bedrijven of personen die in strijd zijn met de Amerikaanse en Europese embargo's of handelssancties. U zult Bitdefender vergoeden, verdedigen en schadeloos stellen tegen elke eventuele claim, eis, vervolging of procedure en alle schade, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven die voortvloeien uit het feit dat u deze verplichting niet hebt gerespecteerd.

18.3 Geen derdenbegunstigden. Deze Overeenkomst is uitsluitend bedoeld ten voordele van u en Bitdefender SRL en de andere bedrijven van de Bitdefender-groep en hun respectievelijke medewerkers, licentiegevers, vertegenwoordigers, leveranciers, verdelers, verkopers en andere zakenpartners. Geen enkele persoon die geen partij is in deze Overeenkomst kan een zaak of procedure naar aanleiding van deze Overeenkomst starten als derdenbegunstigde van deze Overeenkomst.

19. ALGEMEEN.

19.1 Deze overeenkomst zal worden beheerd door de Roemeense wetten en de internationale voorschriften en verdragen inzake auteursrecht. De exclusieve jurisdictie en rechtsgebied om elk geschil te beslechten dat voortvloeit uit deze abonnementsovereenkomst, ligt bij de rechtbanken van Roemenië. Niets in deze abonnementsovereenkomst zal om het even welke rechten die u zou kunnen hebben vanwege bestaande wetgeving rond consumentenbescherming of andere toepasbare wetten in uw rechtsgebied die niet via contract zijn opgegeven verminderen.

19.2 Geen collectieve procedures

U EN BITDEFENDER STEMMEN OVEREEN DAT ELKE PARTIJ EEN VORDERING MAG INSTELLEN TEGEN DE ANDERE PARTIJ ENKEL ALS INDIVIDU EN NIET ALS AANKLAGER OF LID VAN EEN GROEP IN EEN VERMEENDE COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE. Bovendien, tenzij u en Bitdefender anders overeenkomen, mag de rechtbank de vorderingen van meerdere personen niet consolideren en mag de rechtbank niet presideren over enige vorm van representatieve of collectieve procedure.

19.3 In geval van ongeldigheid van een willekeurige voorwaarde van deze overeenkomst, zal de ongeldigheid geen invloed hebben op het resterende gedeelte van deze overeenkomst.

19.4 Deze Overeenkomst beschrijft bepaalde wettelijke rechten. Het is mogelijk dat u andere rechten hebt vanwege de wetten van uw staat of land. U kunt ook rechten hebben met betrekking tot de partij van wie u de Bitdefender-oplossing hebt gekocht. Deze Overeenkomst wijzigt uw rechten of verplichtingen vanuit de wetten van uw staat of land niet, indien deze wetten van uw staat of land dit niet toestaan.

19.5 Bitdefender en de logo’s van Bitdefender zijn handelsmerken van Bitdefender. Alle andere handelsmerken die in het product of in verwante materialen worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Het abonnement wordt onmiddellijk beëindigd zonder kennisgeving als u een van deze voorwaarden en bepalingen overtreedt. U zult geen aanspraak kunnen maken op een terugbetaling van Bitdefender of enige andere wederverkopers van Bitdefender na het beëindigen omwille van deze reden. De voorwaarden en bepalingen met betrekking tot de vertrouwelijkheid en beperkingen op het gebruik zullen van kracht blijven, zelfs na het beëindigen van het abonnement.

19.6 Bitdefender kan deze voorwaarden op elk ogenblik herzien en de herziene voorwaarden zullen automatisch van toepassing zijn op de overeenkomende versies van de Bitdefender-oplossing die wordt verdeeld met de herziene voorwaarden. Als een van deze voorwaarden ongeldig is of niet kan worden afgedwongen, zal dit de geldigheid van de rest van de voorwaarden niet beïnvloeden die geldig en afdwingbaar blijven.

Bitdefender behoudt zich het recht voor de naam van zijn Oplossingen van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen.

19.7 Deze Overeenkomst werd oorspronkelijk opgesteld in het Engels. Hoewel Bitdefender vertaalde versies van deze Overeenkomst kan aanbieden, is de Engelse versie van toepassing in geval van enige tegenstrijdigheid of afwijking.Elke bijwerking van dit document is beschikbaar op https://www.bitdefender.com/site/view/subscription-agreement-and-terms-of-services-for-home-user-solutions.html.

19.8 Ondanks het feit dat deze Overeenkomst werd voorbereid door Bitdefender, bevestigt u dat deze Overeenkomst het akkoord tussen de partijen behelst and dat deze Overeenkomst bedoeld is om geïnterpreteerd te worden op een manier die consistent is met het onderwerp en de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst, alsook de activiteiten waarop deze Overeenkomst betrekking heeft. Strikte constructieregels met betrekking tot deze Overeenkomst zullen in geen geval worden toegepast jegens enige partij.

Neem contact op met BITDEFENDER, 15A, Sos. Orhideelor, Orhideea Towers Building , 10-12 floors, 6th District, Bucharest, Romania, of bel naar 40-21-206.34.70 of stuur een faxbericht naar 40-21-264.17.99 of een e-mailbericht naar office@bitdefender.com.