Abonnementsovereenkomst en algemene servicevoorwaarden voor Oplossingen voor Thuisgebruik.


KENNISGEVING VOOR ALLE GEBRUIKERS: LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG!

DOOR HET OPENEN VAN DIT PAKKET, HET VERBREKEN VAN HET ZEGEL, HET SELECTEREN VAN "IK ACCEPTEER", "OK", "DOORGAAN", "JA", OF DOOR HET INSTALLEREN OF GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE OP WAT VOOR WIJZE DAN OOK, GEEFT U AAN DAT U DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST VOLLEDIG BEGRIJPT EN ACCEPTEERT.

Indien de Software wordt gedownload van de websites (voor betaalde doeleinden of voor proefperiodes), wordt deze Overeenkomst aanvaard en wordt er een contract gevormd wanneer de eindgebruiker ("u”) de onderstaande knop of het vakje "Ik aanvaard", "OK" of "Ja" selecteert voorafgaand aan het downloaden of installeren. De Overeenkomst wordt ook op Bitdefender-websites beschikbaar gesteld, waar u ze kunt nalezen.

Mogelijk vereisen bepaalde Bitdefender-oplossingen een actieve en stabiele verbinding met het internet om goed te kunnen werken. Het is dan ook uw taak om ervoor te zorgen dat u steeds een actieve en stabiele internetverbinding hebt.

INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN, INSTALLEER DE SOFTWARE DAN NIET EN MAAK ER GEEN TOEGANG TOE EN GEEF ANDERS AAN DAT U NIET AKKOORD BENT, MAAK VERDER GEEN GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EN NEEM CONTACT OP MET UW VERKOPER OF KLANTENSERVICE, VOOR INFORMATIE OVER HET TERUGKRIJGEN VAN HET GELD DAT U HEBT BETAALD VOOR DE SOFTWARE OP ELK MOMENT GEDURENDE DE DERTIG (30) DAGEN VOLGEND OP DE AANKOOPDATUM.

REGISTRATIE OPLOSSING. Door deze Overeenkomst te aanvaarden, stemt u ermee in uw Bitdefender-oplossing te registreren. De registratie vereist een geldige activatiecode die u kunt vinden in de transactiedocumentatie van de Bitdefender-verdeler of -verkoper waar u de Bitdefender-oplossing hebt gekocht.

Registratie vereist eveneens een geldige Bitdefender-account, met een geldig e-mailadres voor verlenging en andere meldingen en een geldig abonnement voor het product. De Bitdefender-account is verplicht om de Bitdefender-oplossing te kunnen gebruiken. Dit wordt ook in de Documentatie beschreven.

U verzekert dat u de wettelijke eigenaar bent van het apparaat en dat u alle wettelijke rechten hebt om uw account aan te maken. U accepteert dat u door het installeren van de software op uw apparaaten bij het in aanmerking nemen van het beveiligingsbeleid en de regels die u selecteert, toegangsbeperkingen op het apparaat en gegevensverlies tegen kunt komen als gevolg van het op afstand vergrendelen of wissen van het apparaat door de beheerder van de account die dit handmatig doet uit oogpunt van de veiligheid. U hebt als beheerder het recht uw apparaat te bewaken,te lokaliseren op de kaart, schermvergrendeling en authenticatie te forceren, het apparaat te vergrendelen en te wissen, media-opslag te coderen, tijdelijke bestanden, registersleutels en browsergegevens te verwijderen, toepassingen en bestanden te scannen op uw apparaat. Bitdefender kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van privacy,gegevensverlies door uzelf veroorzaakt.

Deze abonnementsovereenkomst dekt Bitdefender-oplossingen voor privégebruikers voor het toegestane aantal gebruikers of toestellen zoals vermeld in de koopdocumenten, onder andere bijhorende documentatie en eventuele update en upgrade van de applicaties die u worden geleverd in het kader van het aangekochte abonnement of een verwante diensten, zoals beschreven in de documentatie.

De Bitdefender-oplossing biedt software voor internetcontrole die op uw apparaat (computer, mobiele telefoon, mobiel computerapparaat) wordt geïnstalleerd. De software onderschept internetverkeer om dit verkeer te bewaken en staat u toe om de toegang tot bepaalde content te beperken. De software op Uw persoonlijke apparaat maakt verbinding met een servernetwerkinfrastructuur en stuurt het dan naar de Bitdefender-servers voor het ordenen in categorieën.

De Bitdefender-oplossing kan bepaalde onveilige toepassingen blokkeren die proberen om naar beschermde zaken op uw toestel te gaan. Mogelijk kunt u toepassingen daardoor niet starten of gedragen ze zich niet normaal. Merk op dat het feit dat u toegang verschaft tot deze toepassingen kan leiden tot verlies of diefstal van gegevens.

Aangezien de Bitdefender-oplossing een antidiefstalfunctie heeft, kunt u de locatie van het apparaat volgen, toegang tot het apparaat inactiveren, beelden doorsturen die met de camera werden gemaakt, of geluidsbestanden die door de recorder van uw apparaat werden gemaakt (indien beschikbaar). U mag de diensten in geen geval gebruiken om ongeoorloofde toegang te verwerven, om data of informatie te uploaden, door te sturen en over te maken naar Bitdefender of derden. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van deze diensten in overeenstemming zal zijn met alle wetten die op u van toepassing zijn.

Deze Abonnementsovereenkomst is een wettelijke overeenkomst tussen u (een natuurlijk persoon of een rechtspersoon) en Bitdefender voor het gebruik van de hierboven geïdentificeerde oplossing van Bitdefender . Dit omvat de software en diensten voor uw apparaat en kan verwante media, afgedrukte materialen, en "online" of elektronische documentatie (hierna aangegeven als "Bitdefender-oplossing") bevatten, die allemaal door de internationale wetten op auteursrecht en internationale verdragen worden beschermd. Door de Bitdefender-oplossing te installeren, te kopiëren of te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent door de bepalingen van deze Overeenkomst.

De Bitdefender-oplossing is beschermd door copyright-wetten en internationale copyright-verdragen en andere wetten en verdragen inzake intellectuele eigendom. De Bitdefender-software die in het kader van de Bitdefender-oplossing op uw apparaat wordt geïnstalleerd, wordt in licentie gegeven en niet aan u verkocht. U hebt dus enkel het recht om de Bitdefender-oplossing te gebruiken voor de beperkte periode die in de aankoopdocumentatie wordt vermeld. Uw gebruik van de Bitdefender-oplossing is beperkt tot het aantal jaren of apparaten dat in de aankoopdocumentatie wordt vermeld. Bitdefender behoudt alle andere rechten voor. Tenzij toepasbare wetten u meer rechten verlenen ondanks deze beperking, mag u de Bitdefender-oplossing enkel gebruiken zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Overeenkomst.

Bitdefender kent u en enkel u hierbij het volgende niet-exclusieve, beperkte, niet in sublicentie overdraagbare, niet-commerciële recht op gebruik van de Bitdefender-oplossing toe, uitsluitend voor persoonlijk gebruik.

U kunt een kopie van de Bitdefender-oplossing enkel op slechts een apparaat gebruiken. Indien er een hoger aantal kopieën en/of aantal apparaten is aangeduid in de documentatie van de verkooptransactie van de gemachtigde verdeler of doorverkoper van wie U de Bitdefender-oplossing verkreeg (Toegestaan Aantal), hebt u het recht om de Bitdefender-oplossing te kopiëren in overeenstemming met dergelijke aanduidingen van Toegestaan Aantal; indien de Bitdefender-oplossing meerdere platforms of talen ondersteunt, indien u de Bitdefender-oplossing ontvangt op meerdere media, indien u op een andere manier meerdere kopieën ontvangt van de Bitdefender-oplossing of indien u de Bitdefender-oplossing ontvangt in een pakket met andere software, mag het totale aantal toestellen waarop u alle versies van de Bitdefender-oplossing installeert, het toegestane aantal niet overschrijden.

Tijdens het installatieproces kan de Bitdefender-oplossing andere beveiligingsproducten de-installeren of uitschakelen indien dergelijke producten of functies niet compatibel zijn met de Bitdefender-oplossing.

Bitdefender-oplossingen - Gezinspakket, beperkt tot 15 apparaten, beperkt het gebruik tot uw huishouden en is bedoeld voor gebruik op apparaten die het eigendom zijn van de gezinsleden van eenzelfde huishouden, op basis van een beleid van eerlijk gebruik. Indien installaties een residentieel gebruik overschrijden, kunnen er beperkingen van toepassing zijn. Bitdefender behoudt zich het recht voor de gebruikers te beperken indien het een misbruik van het gebruik van de Bitdefender-oplossing vaststelt.

BELEID VAN EERLIJK GEBRUIK. Wat volgt is een niet-volledige lijst van praktijken die niet als eerlijk gebruik zouden worden beschouwd: i) Gebruik van abonnementen voor telemarketing of diensten die aan derden worden aangeboden om inkomsten voor uzelf of anderen te verwerven; ii) doorverkoop of het delen van activatiecodes voor abonnementen aan andere gebruikers (dit kan een inbreuk of de privacyrechten van een partij inhouden);

Andere praktijken kunnen relevant zijn in het bepalen van eerlijk gebruik. Bitdefender behoudt zich bijgevolg het recht voor rekening te houden met eventuele onwettige, verboden, abnormale of ongewone activiteit om dit na te gaan. Bitdefender kan ervoor kiezen om zijn relatie met u en uw gebruik van een Bitdefender-oplossing onmiddellijk te beëindigen of op te schorten indien het heeft vastgesteld dat u het product gebruikt in strijd met de praktijken rond eerlijk gebruik.

GRATIS, PROEF- of BETA-ABONNEMENT. Indien u een proef- of bètagebruiker bent, mag u de Bitdefender-oplossing gedurende dertig (30) dagen gebruiken om te beoordelen of te testen in een niet-productieve omgeving, vanaf de datum waarop u de Bitdefender-oplossing hebt gedownload (de "Proefperiode"). Tijdens de Proefperiode kunt u technische ondersteuning krijgen via het internet of e-mail in het land waar u zich bevindt. Dit geldt ook voor Updates, indien van toepassing, zonder enige vorm van garantie.

DE BEPALINGEN VAN DE RUBRIEK ZIJN VAN TOEPASSING IN DE PLAATS VAN DE RUBRIEK GARANTIES MET BETREKKING TOT GRATIS/PROEF- EN BETAOPLOSSINGEN.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WET WORDT DE BITDEFENDER-OPLOSSING DIE GRATIS GEBRUIKT WORDT VOOR TESTDOELEINDEN OF BETAOPLOSSINGEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN HET ZICH BEVINDT, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK. DE BETASOPLOSSING TER ZAKE WORDT VERONDERSTELD DEFECTEN TE BEVATTEN EN DE PRIMAIRE DOELSTELLING VAN DEZE BETATEST IS FEEDBACK TE ONTVANGEN OVER SOFTWARE- EN SERVICEPRESTATIES EN DE IDENTIFICATIE VAN DEFECTEN. U WORDT GEADVISEERD OM BELANGRIJKE DATA TE BEVEILIGEN, MET VOORZICHTIGHEID TE HANDELEN EN OP GEEN ENKELE MANIER TE VERTROUWEN OP DE CORRECTE WERKING OF PRESTATIE VAN DE SOFTWARE EN/OF BIJHORENDE MATERIALEN.

Uw recht om Bitdefender Solution te gebruiken, eindigt wanneer de Proefperiode eindigt of indien u een voorwaarde van deze Overeenkomst overtreedt. Bij beëindiging van de Proefperiode moet u alle kopieën van Bitdefender Solution en Documentatie verwijderen en vernietigen en het gebruik van de Dienst stopzetten. Uw plichten en rechten in het kader van deze Overeenkomst blijven van toepassing na het einde van de Proefperiode.

ABONNEMENTSVOORWAARDEN. U zult bepaalde rechten hebben om de Bitdefender-oplossing te gebruiken gedurende de Licentieperiode. Deze periode begint op de datum waarop u uw licentie op uw account voor de Bitdefender-oplossing registreert, zonder rekening te houden met het aantal kopieën dat u mag gebruiken, en duurt de tijd die is vastgesteld in de Documentatie of de toepasselijke transactiedocumentatie van de Bitdefender-verdeler of doorverkoper van wie u de Bitdefender-oplossing verkreeg.

De Bitdefender-oplossing kan automatisch worden geïnactiveerd op het eind van de Abonnementsperiode en U kunt geen aanspraak maken op willekeurige functies of content-updates van de Bitdefender-oplossing.

AUTOMATISCH VERLENGEN. Als u ermee hebt ingestemd dat Bitdefender uw abonnement voor de Bitdefender-oplossing automatisch verlengt, door een geldig kredietkaartnummer, dat u aan Bitdefender hebt voorzien, aan te rekenen, wordt uw abonnement dertig (30) dagen voordat uw abonnementsperiode vervalt, automatisch verlengd, alsook bij elke verjaardag daarna, aan een kostprijs die niet groter is dan de Bitdefender-kostprijs die op dat moment geldig is, met uitzondering van promotionele prijzen en kortingen. U dient huidige, volledige en juiste informatie aan te geven voor uw facturatieaccount.

U moet alle informatie (zoals, maar niet beperkt tot, een verandering van het facturatieadres, het kredietkaartnummer, of de vervaldatum van de kredietkaart) onmiddellijk bijwerken, om uw facturatieaccount up-to-date, volledig en juist te houden. U moet Bitdefender onmiddellijk verwittigen als uw kredietkaart geblokkeerd werd (zoals, maar niet beperkt tot, in geval van verlies of diefstal). Als u nalaat hoger genoemde informatie te verstrekken aan Bitdefender, stemt u ermee in dat Bitdefender uw automatisch verlengde abonnement blijft aanrekenen, tenzij u de klantenserviceafdeling van Bitdefender verwittigt op http://www.bitdefender.com/site/Main/contactForm/ (of via elk lokaal nummer verstrekt door de respectieve Bitdefender-entiteit in uw regio) dat uw abonnement op de Bitdefender-oplossing niet verlengd moet worden, dit ten minste dertig (30) dagen voor het verstrijken van uw abonnement op de Bitdefender-oplossing en dat uw abonnement niet automatisch moet worden verlengd.

Deze Overeenkomst zal automatisch eindigen indien u om enige van de beperkingen of andere vereisten hierin beschreven, niet nakomt. Bij het beëindigen of verlopen van deze Overeenkomst, dient u het gebruik van het Bitdefender-product te stoppen en alle kopieën van Bitdefender en de Documentatie te vernietigen.

UPGRADES. Indien Bitdefender-software wordt aangeduid als een upgrade, moet u over een geldig abonnement beschikken op een product dat door Bitdefender word geïdentificeerd als in aanmerking komend voor de upgrade, om de Bitdefender-oplossing te mogen gebruiken. Een Bitdefender-oplossing die wordt aangeduid als een upgrade, vervangt en/of vervolledigt het product waardoor u in aanmerking komt voor de upgrade. U mag het resulterende, bijgewerkte product enkel gebruiken in overeenkomst met de voorwaarden van deze Abonnementsovereenkomst.

Als de Bitdefender-oplossing een upgrade is van een component van een pakket softwareprogramma's, dat u als alleenstaande Bitdefender-oplossing hebt ontvangen, dan kan ze alleen worden gebruikt of overgedragen als onderdeel van dit alleenstaande productpakket en mag hij niet worden gescheiden voor gebruik door meer dan het totale aantal toegestane gebruikers.

De voorwaarden en bepalingen van deze licentie vervangen en krijgen de voorrang op alle voorafgaande overeenkomsten die mogelijk bestonden tussen u en Bitdefender met betrekking tot het originele product of het resulterende product na een upgrade. Door de Bitdefender-oplossing te gebruiken en door deze overeenkomst te aanvaarden, stemt u ermee in de updates en upgrades van de software te ontvangen, die automatisch door Bitdefender zullen worden doorgestuurd.

BELANGRIJKE MEDEDELING. Door de Bitdefender-oplossing te gebruiken en door deze Overeenkomst te aanvaarden, stemt u ermee in de software-updates en -upgrades die automatisch door Bitdefender zullen worden doorgestuurd, te ontvangen, te installeren en te gebruiken.

De functionaliteit van de Bitdefender-oplossing kan tijdens de Abonnementsperiode enkel worden gegarandeerd indien alle ontvangen updates en upgrades onmiddellijk na ontvangst worden geïnstalleerd. Indien deze updates en upgrades kaderen in een aparte en aanvullende abonnementsvergoeding, zal BITDEFENDER u hierover op voorhand inlichten.

UPDATES. Door het accepteren van deze Overeenkomst erkent en accepteert u dat uw systeem zal worden gebruikt voor het ontvangen van en ten dienste van updates van het product dankzij een peer-to-peer protocol. Het protocol zal niet worden gebruikt voor iets anders dan het overbrengen en ontvangen van updates van de handtekeningen van de Bitdefender-bestanden.

COPYRIGHT. Alle rechten, titels en belangen in en van de Bitdefender-oplossing en alle auteursrechtelijke rechten in en van de Bitdefender-oplossing (onder andere maar niet beperkt tot code, afbeeldingen, foto's, logo's, animaties, video, audio, muziek, tekst en "applets" die in de Bitdefender-oplossing verwerkt zijn), de bijhorende afgedrukte materialen en eventuele kopieën van de Bitdefender-software zijn eigendom van Bitdefender, met dien verstande dat rechten, titels en belangen in en van bepaalde software van derden die in de bijhorende Licentievoorwaarden van Derden worden beschreven, zoals gepubliceerd in het onderdeel over de software, eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaars.

Met betrekking tot open source-software zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn voor zover uitdrukkelijk vereist door hun licenties, de voorwaarden van de relevante licenties (met inbegrip van meer bepaald het bereik van de licentie en verklaringen van afstand omtrent garanties en aansprakelijkheden), zullen van toepassing zijn op de respectievelijke software van derden in plaats van deze Abonnementsovereenkomst. Dergelijke licentievoorwaarden van derden met betrekking tot de respectievelijke software bevinden zich in het onderdeel Over van de software.

U bevestigt dat de toepasselijke derde partij als enige verantwoordelijk is voor zijn aanbod en dat Bitdefender geen beweringen of garanties uit met betrekking tot dit aanbod en er geen aansprakelijkheid voor aanvaardt. Indien u dit aanbod van derden aankoopt of gebruikt, wordt dit aanbod en het gebruik ervan geregeld door eventuele licentieovereenkomsten, gebruiksvoorwaarden, privacyregels en/of andere algemene voorwaarden van de derde partij.

De Bitdefender-oplossing wordt beschermd door copyrightwetten en internationale verdragen. U moet Bitdefender daarom behandelen als elk ander materiaal dat auteursrechtelijk is beschermd. U mag geen kopieën maken van het gedrukte materiaal, dat bij Bitdefender wordt geleverd. U moet alle auteursrechtelijke bepalingen produceren en overnemen in hun oorspronkelijke vorm voor alle gemaakte kopieën, ongeacht de media of de vorm waarin Bitdefender bestaat.

U mag de Bitdefender-oplossing of onderliggende ideeën, algoritmen, bestandsformaten, programmering of functionaliteit van de Bitdefender-oplossing niet reverse-engineeren (omgekeerd ontleden), demonteren/terug monteren, uit elkaar halen, afgeleide werken te creëren, wijzigen, vertalen of pogingen doen om de broncode ervan te reconstrueren of achterhalen, tenzij u hier toestemming voor hebt volgens de plaatselijke wetgeving die op u van toepassing is.

U mag derden niet de mogelijkheid bieden om voordeel te halen uit de Bitdefender-oplossing, buiten het bereik dat expliciet wordt toegestaan door de licentievoorwaarden, vermeld in de bijhorende licentievoorwaarden voor derden, die het gebruik van de software van derden regelen. U mag geen bedrijfseigen vermeldingen of labels op Bitdefender of zijn wettelijke eigenaars verwijderen. Alle rechten die niet uitdrukkelijk ingevolge hiervan zijn verklaard, worden voorbehouden aan Bitdefender.

IN DIT VERBAND WORDT U ERAAN HERINNERD DAT ELKE REPRODUCTIE, COMMUNICATIE ROND EEN WERK EN/OF UITZENDING VAN EEN PRESTATIE, AUDIO-OPNAME OF VIDEO-OPNAME ZONDER TOESTEMMING EEN OVERTREDING OF INBREUK OP HET COPYRIGHT VORMEN.

FEEDBACK. Het is uitdrukkelijk begrepen, bevestigd en overeengekomen dat u, ongeacht het feit of u al dan niet formeel verzocht wordt dit te doen, Bitdefender redelijke suggesties, opmerkingen, getuigenissen en feedback bezorgt met betrekking tot de Bitdefender-oplossing, onder andere maar niet beperkt tot bruikbaarheid, foutenrapporten en testresultaten met betrekking tot tests van de Bitdefender-oplossing (samen "Feedback" genoemd).

Indien u dergelijke Feedback aan Bitdefender bezorgt, biedt u Bitdefender de volgende wereldwijde, exclusieve, permanente, onherroepelijke, royaltyvrije, volledig voldane rechten:

(i) om de Feedback te maken, te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, te verkopen, te verdelen, in sublicentie te geven en er afgeleide werken van te maken in het kader van enige oplossing, technologie, dienst, specificatie of andere documentatie van Bitdefender (individueel en samen "Bitdefender-oplossingen" genoemd);

(ii) om de Feedback (of ervan afgeleide werken) openbaar uit te voeren of weer te geven, te importeren, uit te zenden, door te sturen, te verdelen, in licentie te geven, te koop aan te bieden en te verkopen, verhuren of kopieën ervan te leasen of te lenen in het kader van een willekeurige Bitdefender-oplossing;

iii) voorgaande rechten in sublicentie te geven aan derden, inclusief het recht op sublicentie ten voordele van derden; en

(iv) om eventuele claims of octrooien die uw eigendom zijn of die door u in licentie kunnen worden gegeven die noodzakelijkerwijs worden overtreden door een product, technologie of service van een derde die de feedback of een deel ervan die in een Bitdefender-oplossing, -technologie of - service verwerkt is, gebruikt, ermee communiceert of ermee interageert, aan derden in sublicentie te geven.

Bovendien garandeert u dat uw Feedback niet onderworpen is aan licentievoorwaarden die er zouden toe leiden dat Bitdefender eventuele aanvullende verplichtingen met betrekking tot Bitdefender-oplossingen waarin de Feedback verwerkt wordt, zou moeten naleven.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING. Bepaalde functies van de technische ondersteuning, zoals vermeld in de standaardvoorwaarden voor technische ondersteuning die door Bitdefender op zijn websites worden gepubliceerd, worden door Bitefender aangeboden tijdens de abonnementsduur van de Bitdefender-oplossing en kan live chat met een medewerker van de technische ondersteuning en/of bijstand van een medewerker van de technische ondersteuning via toegang op afstand omvatten.

Indien dergelijke functies worden aangeboden en U kiest ervoor om gebruik te maken van dergelijke Technische Ondersteuning, dan zal dit worden bepaald door de volgende voorwaarden: Om het even welke soort Technische Ondersteuning zal worden verschaft naar het exclusieve oordeel van Bitdefender, zonder enige garantie of waarborg van welke soort dan ook.

Het is uitsluitend Uw verantwoordelijkheid om een back-up te maken van al uw bestaande gegevens, software en programma's voordat u enige Technische ondersteuning ontvangt. Tijdens het verschaffen van Techische ondersteuning, kan Bitdefender bepalen dat het technische probleem buiten het bereik van de Technische ondersteuning ligt. Bitdefender behoudt zich het recht voor om naar eigen en exclusief oordeel om het even welke Technische ondersteuning te weigeren, opschorten of eindigen.

VPN-FUNCTIONALITEIT. Bitdefender VPN zit als voorziening inbegrepen in de Bitdefender-oplossing en laat u de VPN-functionaliteit gebruiken om uw privacy te beschermen. Bitdefender VPN is beperkt tot 200 MB verkeer per dag voor elk apparaat in uw bestaande abonnement. Wilt u een bijgewerkt abonnement aanschaffen, waarbij u onbeperkt verkeer geniet en waarbij u kunt kiezen tussen verschillende serverlocaties, moet u een upgrade uitvoeren naar Bitdefender Premium VPN, voor een bijkomende kost.

Bitdefender Premium VPN is beperkt tot 10 gelijktijdige sessies. De VPN-functionaliteit is een software van een derdenpartner en wordt in licentie aan u toegekend volgens de licenties van de derdenpartij die erin vermeld wordt. Door deze Overeenkomst te aanvaarden, stemt u ermee in om akkoord te gaan en de regels te respecteren van https://www.hotspotshield.com/terms/ voor de Bitdefender VPN en Bitdefender Premium VPN en ook https://www.hotspotshield.com/privacy/ voor de Bitdefender VPN en Bitdefender Premium VPN - deze voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden die in onderhavige Overeenkomst worden beschreven.

U mag de Bitdefender VPN niet gebruiken op een elektronisch communicatienetwerk dat in zijn geheel of hoofdzakelijk wordt gebruikt op een manier die ingaat tegen de rechten aangaande privacy, copyright of persoonlijke afbeelding, zoals uiteengezet in de Universele verklaring van de rechten van de mens en het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (samen, "Internationale normen inzake mensenrechten").

BEPERKTE GARANTIE. BITDEFENDER zal de bruikbaarheid van het BITDEFENDER-product handhaven tijdens de abonnementsperiode via regelmatige updates en upgrades die in grote lijnen overeenkomen met de Documentatie. BITDEFENDER garandeert dat het medium waarop Bitdefender wordt verspreid, vrij is van defecten gedurende een periode van dertig dagen vanaf de datum van levering van Bitdefender aan uw adres. Uw enige verweer voor een inbreuk op deze garantie is dat Bitdefender naar eigen goeddunken het defecte medium kan vervangen bij ontvangst van het beschadigde medium, of u het bedrag dat u voor Bitdefender hebt betaald, terugbetalen.

TENZIJ UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DEZE OVEREENKOMST, WIJST BITDEFENDER ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, AF MET BETREKKING TOT DE BITDEFENDER-OPLOSSINGEN, -VERBETERINGEN, -ONDERHOUD OF -ONDERSTEUNING DIE HIERMEE VERWANT IS OF ALLE ANDERE MATERIALEN (TASTBAAR OF NIET-TASTBAAR) OF DIENSTEN DIE DOOR BITDEFENDER WORDEN GELEVERD. BITDEFENDER WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, SCHADE DOOR VERLIES VAN GOODWILL, STAKINGEN, VERLIES VAN GEGEVENS, FALEN OF STOORNISSEN VAN APPARATEN, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, AANSPRAKEN, NIET-INTERFERENTIE, NAUWKEURIGHEID VAN GEGEVENS, NAUWKEURIGHEID VAN INFORMATIEVE INHOUD, SYSTEEMINTEGRATIE EN NIET-INBREUK VAN RECHTEN VAN DERDEN DOOR HET FILTEREN, UITSCHAKELEN OF VERWIJDEREN VAN DERGELIJKE SOFTWARE VAN DERDEN, SPYWARE, ADWARE, COOKIES, E-MAILS, DOCUMENTEN, ADVERTENTIES OF GELIJKSOORTIGE ZAKEN, ONGEACHT OF ZE VOORTVLOEIEN UIT STATUTEN, WETTEN, HANDELSWIJZEN, GEWOONTEN EN GEBRUIKEN, OF HANDELSGEBRUIK.

Bitdefender handelt namens zijn producenten en marketingpartners met het doel verplichtingen, garanties en wettelijke verantwoordelijkheid zoals bepaald in deze Overeenkomst te verwerpen, uit te sluiten en/of te beperken, maar in geen andere opzichten en voor geen andere doelstellingen. De voornoemde bepalingen zullen uitvoerbaar zijn tot de maximale reikwijdte, toegestaan door de toepasbare wetgeving.

De Bitdefender-oplossing, zoals verschaft onder deze Overeenkomst, kan functies en functionaliteiten bevatten die u in staat stellen gevoelige informatie op uw apparaat te beschermen. U wordt verzocht een wachtwoord te verschaffen om dergelijke gegevens te coderen en te beschermen.

U bent zich ervan bewust dat de eigenschappen en functies gecodeerde informatie kunnen synchroniseren tussen verschillende toestellen, afhankelijk van uw verzoek. U zult niet in staat zijn om de gegevens die u hebt gecodeerd terug te winnen indien u het wachtwoord verliest of vergeet. U bent zich ervan bewust dat het niveau van codering dat kan worden gebruikt door de Bitdefender-oplossing uw gegevens zou moeten beschermen tegen de gemiddelde toestelgebruiker; u erkent echter dat de codering kan worden gebroken.

U erkent eveneens dat informatie die is gecodeerd mogelijk niet kan worden gedecodeerd als uw harde schijf slechte sectoren heeft of faalt. Bitdefender kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor toegang tot uw gegevens wanneer u uw wachtwoord aan een derde partij hebt gegeven of hebt gefaald in het aanwenden van redelijke pogingen om dergelijke informatie, wachtwoord, antwoorden op vragen naar identiteit te beschermen of in geval van een fout van de gebruiker.

VERKLARING VAN AFSTAND VOOR SCHADE, AANSPRAKELIJKHEID, VERBREKING VAN CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN. Elke persoon die Bitdefender gebruikt, test of beoordeelt, draag alle risico's voor de kwaliteit en prestaties van de Bitdefender-oplossing. BITDEFENDER zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik, de prestaties of levering van de Bitdefender-oplossing, zelfs als BITDEFENDER op de hoogte was van het bestaan of de mogelijkheid van dergelijke schade.

SOMMIGE LANDEN STAAN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING ZAL BIJGEVOLG MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP U. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BITDEFENDER ZAL IN GEEN GEVAL DE AANKOOPPRIJS DIE U BETAALDE VOOR BITDEFENDER OVERSCHRIJDEN. De afstand en uitsluitingen die hierboven zijn bepaald, zullen worden toegepast, ongeacht u Bitdefender gebruikt, evalueert of test.

We raden u ten zeerste aan om regelmatig een back-up te maken van uw gegevens. U bent te allen tijde verplicht om uw schade zo klein mogelijk te maken. BELANGRIJKE MEDEDELING AAN GEBRUIKERS. DEZE SOFTWARE IS NIET FOUT-TOLERANT EN IS NIET ONTWIKKELD OF BEDOELD VOOR GEBRUIK IN EEN GEVAARLIJKE OMGEVING DIE EEN STORINGSVEILIGE PRESTATIE OF WERKING VEREIST. DEZE SOFTWARE IS NIET VOOR GEBRUIK BIJ DE BEDIENING VAN VLIEGTUIGNAVIGATIE, NUCLEAIRE FACILITEITEN OF COMMUNICATIESYSTEMEN, WAPENSYSTEMEN, DIRECTE OF INDIRECTE LIFE-SUPPORTSYSTEMEN, LUCHTVERKEERSLEIDING, OF ELKE TOEPASSING OF INSTALLATIE WAAR DEFECTEN DE DOOD, ERNSTIGE LICHAMELIJKE LETSELS OF MATERIËLE SCHADE KUNNEN VEROORZAKEN

.

Voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op gevallen van verplichte wettelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder aansprakelijkheid volgens de wetten rond productaansprakelijkheid, aansprakelijk voor garantie de werd toegekend en aansprakelijkheid voor intentionele of onachtzame aanslag op leven, lichaam of gezondheid. Elk wettelijk recht om deze Overeenkomst te beëindigen wegens verwijtbare inbreuk door BITDEFENDER zal onaangetast blijven..

BITDEFENDER garandeert niet dat Bitdefender ononderbroken of vrij van fouten zal zijn of dat de fouten zullen worden gecorrigeerd. BITDEFENDER garandeert niet dat de Bitdefender-oplossing aan uw vereisten zal voldoen.

Beperking van Aansprakelijkheid volgens Duitse en Oostenrijkse wetten. Met betrekking tot abonnementen aangekocht door consumenten die verblijven in Duitsland of Oostenrijk zijn in de plaats daarvan de volgende beperkingen van aansprakelijkheid van toepassing: BITDEFENDER zal enkel aansprakelijk gehouden worden in de volgende omstandigheden, ongeacht de wettelijke gronden: (a) indien een van zijn wettelijke vertegenwoordigers of uitvoerende medewerkers of andere afgevaardigde medewerkers intentioneel of met grove nalatigheid heeft gehandeld;

(b) In geval van een verwijtbare inbreuk op een cruciale contractuele plicht; de uitdrukking "cruciale contractuele plicht" beschrijft een plicht in abstracte zin, waarbij de vervulling ervan een essentiële vereiste is voor de correcte implementering van de plichten van BITDEFENDER en die een plicht is waarbij de respectievelijke andere partij er als algemene regel op kan rekenen dat deze wordt nageleefd.

In geval van een licht nalatige inbreuk blijft de aansprakelijkheid van BITDEFENDER voor financiële verliezen en schade aan eigendom beperkt tot het bedrag van het typisch voorspelbare verlies. Voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op gevallen van verplichte wettelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder aansprakelijkheid volgens de wetten rond productaansprakelijkheid, aansprakelijk voor garantie de werd toegekend en aansprakelijkheid voor intentionele of onachtzame aanslag op leven, lichaam of gezondheid.

Elk wettelijk recht om deze Overeenkomst te beëindigen wegens verwijtbare inbreuk door BITDEFENDER zal onaangetast blijven.

TOESTEMMING VOOR ELEKTRONISCHE BERICHTEN. Het kan nodig zijn dat Bitdefender u wettelijke mededelingen of andere berichten over de Software en Onderhoudsservices waarop u bent ingeschreven stuurt, of over ons gebruik van de gegevens die u ons verschaft ("Berichten"). Bitdefender stuurt u Berichten via mededelingen in het product of via e-mail naar het eerste geregistreerde e-mailadres van de gebruiker, of post Berichten op zijn websites. Door deze Overeenkomst te accepteren, stemt u ermee in om alle Berichten enkel via deze elektronische wegen te ontvangen en erkent u dat u toegang hebt tot Berichten op de Sites.

TECHNOLOGIE VOOR HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS Bitdefender brengt u op de hoogte van het feit dat zij in bepaalde programma of producten, de technologie voor de verzameling van gegevens kan gebruiken om technische informatie te verzamelen (inclusief verdachte bestanden) met het oog op de verbetering van de producten, om verwante services te leveren, ze aan te passen, het niet-gelicentieerd of illegaal gebruik van het product te voorkomen of schade die voortvloeit uit de malwareproducten te verhinderen.

Alle informatie over hoe de persoonlijke gegevens worden verwerkt tijdens het gebruik van de Bitdefender-oplossing en -services wordt beschreven in het Privacybeleid van Bitdefender. Door deze overeenkomst te aanvaarden, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens zullen worden verzameld volgens het Privacybeleid dat gepubliceerd is op: http://www.bitdefender.com/site/view/legal-privacy.html

Door deze Overeenkomst te aanvaarden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat de gebruikte beveiligingstechnologie het verkeer op een onpersoonlijke wijze mag scannen om malware op te sporen en om de schade die door de malware-producten wordt veroorzaakt, te voorkomen. U erkent en aanvaardt dat Bitdefender updates of toevoegingen aan het programma of product, die automatisch op uw apparaat worden geladen, kan verschaffen.

Door deze overeenkomst te accepteren, stemt u ermee in de uitvoerbare bestanden te uploaden zodat ze door de Bitdefender-servers kunnen worden gescand. Deze informatie van uw computer kan uitsluitend naar Bitdefender gestuurd met Uw toestemming en wordt niet automatisch verzonden.

De informatie wordt door Bitdefender verzamelt om de prestaties of statistische informatie van het Bitdefenderproduct te verbeteren. Deze informatie wordt niet in verband gebracht met het ondervonden probleem en met enige persoonlijke informatie of persoonlijk identificeerbare informatie.

Naast de gegevens voor de registratie van de Bitdefender-oplossing, moet Bitdefender ook bepaalde gegevens behandelen en opslaan over uw netwerk en voorzieningen om diensten voor onderhoud en gerelateerde ondersteuning te kunnen bieden. Om de producten te verbeteren kan Bitdefender ook periodiek informatie uploaden van de geïnstalleerde Bitdefender-oplossing over productgebruik, gedetecteerde malware, mogelijk ongewenste bestanden en gebruikt serviceverkeer om databases en heuristieken te verbeteren.

U gaat ermee akkoord dat Bitdefender (i)geüploade informatie van de geïnstalleerde Bitdefender-oplossing kan gebruiken om producten en diensten te verbeteren; (ii) geüploade gegevens alleen kan gebruiken voor analyse of verslaggeving als deze informatie u niet identificeert of geen informatie bevat die kan worden gebruikt om een individueel persoon te identificeren. Bitdefender behoudt zich de titel, eigendom en alle rechten en belangen met betrekking tot elk intellectueel eigendom of werkproduct resulterend uit zijn gebruik en analyse van dergelijke informatie voor.

Door de Bitdefender-oplossing te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Bitdefender deze gegevens kan verzamelen, bekendmaken, opslaan en analyseren voor de bovengenoemde doelstellingen.

Om bewustzijn rond, detectie en preventie van veiligheidsrisico van het internet te stimuleren, kan Bitdefender bepaalde anoniem gemaakte informatie delen met onderzoeksinstellingen en andere verkopers van beveiligingssoftware.

Schadevergoeding. U zult Bitdefenders, zijn licentiegevers, verdelers, leveranciers (samen de "Schadegerechtigden") vergoeden, verdedigen en schadeloos stellen tegen (i) alle opgelopen kosten, lasten, claims, schade, aansprakelijkheid en/of procedures die tegen een van de Schadegerechtigden worden gestart, met inbegrip van en zonder beperking behalve juridische kosten, die voortvloeien uit onwettig gedrag en/of inbreuk op rechten van derden en/of (ii) eventuele schade die u kunt veroorzaken via uw gebruik van de Bitdefender-oplossing.

OVERMACHT. Geen van de Partijen zal een inbreuk plegen op de Overeenkomst indien zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen als een gevolg van een natuurramp, oorlog, noodsituaties, staking, terrorisme, substantiële onbruikbaarheid van het internet, het onvermogen om voorraad te ontvangen of een andere reden of omstandigheid buiten haar redelijke controle; op voorwaarde echter indien deze redenen of omstandigheden van toepassing blijven gedurende een periode van meer dan dertig (30) kalenderdagen, waarbij elk van de Partijen de Overeenkomst die door dergelijke overmacht wordt aangetast, mag beëindigen na een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij.

U moet alle toepasselijke Amerikaanse en internationale wetten respecteren die van toepassing zijn op export en herexport van de Bitdefender-oplossing, met inbegrip van de Amerikaanse Export Administration Regulations, maar ook beperkingen voor eindgebruikers, eindgebruik en bestemming die werden uitgevaardigd door Amerikaanse en andere overheden.

Zonder af te wijken van de algemene geest van het voorgaande: (i) bevestigt u dat uw naam niet voorkomt op een lijst van onbevoegde personen, ongecontroleerde namen, entiteiten, speciaal aangeduide ingezetenen, geschrapte personen of andere lijsten die door de Amerikaanse overheid worden gepubliceerd en (ii) zult u de Bitdefender-oplossing niet gebruiken, exporteren of herexporteren naar grondgebieden, bestemmingen, bedrijven of personen die in strijd zijn met de Amerikaanse en Europese embargo's of handelssancties. U zult Bitdefender vergoeden, verdedigen en schadeloos stellen tegen elke eventuele claim, eis, vervolging of procedure en alle schade, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven die voortvloeien uit het feit dat u deze verplichting niet hebt gerespecteerd.

Geen derdenbegunstigden. Deze Overeenkomst is uitsluitend bedoeld ten voordele van u en Bitdefender SRL en de andere bedrijven van de Bitdefender-groep en hun respectievelijke medewerkers, licentiegevers, vertegenwoordigers, leveranciers, verdelers, verkopers en andere zakenpartners. Geen enkele persoon die geen partij is in deze Overeenkomst kan een zaak of procedure naar aanleiding van deze Overeenkomst starten als derdenbegunstigde van deze Overeenkomst.

.

ALGEMEEN. Deze overeenkomst zal worden beheerd door de Roemeense wetten en de internationale voorschriften en verdragen inzake auteursrecht. De exclusieve jurisdictie en rechtsgebied om elk geschil te beslechten dat voortvloeit uit deze abonnementsovereenkomst, ligt bij de rechtbanken van Roemenië. Niets in deze abonnementsovereenkomst zal om het even welke rechten die u zou kunnen hebben vanwege bestaande wetgeving rond consumentenbescherming of andere toepasbare wetten in uw rechtsgebied die niet via contract zijn opgegeven verminderen.

In geval van ongeldigheid van een willekeurige voorwaarde van deze overeenkomst, zal de ongeldigheid geen invloed hebben op het resterende gedeelte van deze overeenkomst.

Deze Overeenkomst beschrijft bepaalde wettelijke rechten. Het is mogelijk dat u andere rechten hebt in overeenstemming met de wetten van uw staat of land. U kunt ook rechten hebben met betrekking tot de partij van wie u de Bitdefender-oplossing hebt gekocht. Deze Overeenkomst wijzigt uw rechten of verplichtingen in overeenstemming met de wetten van uw staat of land niet indien de wetten van uw staat of land dit niet toestaan. Bitdefender en Bitdefender-logos zijn handelsmerken van Bitdefender.

Alle overige handelsmerken die in het product of in verwante materialen worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Het abonnement wordt onmiddellijk beëindigd zonder kennisgeving als u een van deze voorwaarden en bepalingen overtreedt. U zult geen aanspraak kunnen maken op een terugbetaling van Bitdefender of enige andere wederverkopers van Bitdefender na het beëindigen omwille van deze reden. De voorwaarden en bepalingen met betrekking tot de vertrouwelijkheid en beperkingen op het gebruik zullen van kracht blijven, zelfs na het beëindigen van de licentie.

Bitdefender kan deze voorwaarden op elk ogenblik herzien en de herziene voorwaarden zullen automatisch van toepassing zijn op de overeenkomende versies van de Bitdefender-oplossing die wordt verdeeld met de herziene voorwaarden. Als een van deze voorwaarden ongeldig is of niet kan worden afgedwongen, zal dit de geldigheid van de rest van de voorwaarden niet beïnvloeden die geldig en afdwingbaar blijven.

Bitdefender behoudt zich het recht voor de naam van zijn Oplossingen van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen.

Deze Overeenkomst werd oorspronkelijk opgemaakt in het Engels.

Hoewel Bitdefender mogelijk vertaalde versies van deze Overeenkomst kan aanbieden om u van dienst te zijn, is de Engelse versie van deze Overeenkomst de versie die voor deze Overeenkomst van toepassing is in geval van een tegenstrijdigheid of afwijking..

Ondanks het feit dat deze Overeenkomst werd voorbereid door Bitdefender, bevestigt u dat deze Overeenkomst het akkoord tussen de partijen behelst and dat deze Overeenkomst bedoeld is om geïnterpreteerd te worden op een manier die consistent is met het onderwerp en de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst, alsook de activiteiten waarop deze Overeenkomst betrekking heeft. Strikte constructieregels met betrekking tot deze Overeenkomst zullen in geen geval worden toegepast jegens enige partij.

Neem contact op met BITDEFENDER, 15A, Sos. Orhideelor, Orhideea Towers Building , 9-12 floors, 6th District, Bucharest, Romania, of bel naar 40-21-206.34.70 of stuur een faxbericht naar 40-21-264.17.99 of een e-mailbericht naar [email protected]