LICENTIE-OVEREENKOMST

KENNISGEVING VOOR ALLE GEBRUIKERS: LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG

DOOR HET PAKKET TE OPENEN, HET ZEGEL TE VERBREKEN, DOOR "IK GA AKKOORD", "OK", "DOORGAAN", "JA" TE SELECTEREN, OF DOOR DE SOFTWARE OP ENIGERLEI WIJZE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, GEEFT U AAN DAT U DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST VOLLEDIG BEGRIJPT EN AANVAARDT. Als de software gedownload werd van de mobiele app stores, zal deze overeenkomst aanvaard worden en een contract gevormd worden wanneer u een "Ik ga akkoord", "OK" of "Ja" knop of vakje onderaan selecteert, voorafgaand aan de download of installatie.

ALS U NIET INSTEMT MET DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN, INSTALLEER OF OPEN DE SOFTWARE DAN NIET, MAAK GEEN VERDER GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, EN NEEM CONTACT OP MET UW VERKOPER OF KLANTENDIENST VOOR INFORMATIE OVER HOE U HET GELD DAT U BETAALDE VOOR DE SOFTWARE KUNT TERUGKRIJGEN, OM HET EVEN WANNEER IN DE DERTIG (30) DAGEN NA DE DATUM VAN AANKOOP.

Deze licentieovereenkomst is een wettelijke overeenkomst tussen u (een individu of een rechtspersoon) en Bitdefender voor het gebruik van de hoger genoemde software van Bitdefender, die software en diensten bevat voor uw toestellen, en bijbehorende media, afgeprint en "online" materiaal of elektronische documentatie kan bevatten (waar hierna naar wordt verwezen met "software"), die allemaal beschermd zijn door internationale wetten met betrekking tot het auteursrecht en internationale verdragen. Door de software te installeren, te kopiëren of te gebruiken, stemt u ermee in dat u gebonden bent door de voorwaarden van deze overeenkomst.

SOFTWAREREGISTRATIE

Door deze overeenkomst te aanvaarden, gaat u ermee akkoord om uw Bitdefender BOX-software ("software") te registreren. De registratie vereist een geldig e-mailadres om de software te installeren en te gebruiken. U garandeert dat u de wettige eigenaar bent van de Internet Service die verstrekt wordt in uw gezin waar de software geïnstalleerd zal worden, en dat u de wettelijke rechten hebt om uw account te creëren.

U garandeert dat u de toestemming hebt van de beherende partijen om hun toestellen op te volgen, rapporten te krijgen van geblokkeerde gevaarlijke websites, de locatie te krijgen van hun toestellen, en om van op afstand acties uit te voeren die het gebruik van hun toestellen zouden kunnen beperken of blokkeren

U erkent dat door deze software te installeren en Bitdefender BOX te verbinden met uw netwerk, u een vermindering of verlies van internetconnectiviteit kunt ervaren. De software wordt gebruikt voor een netwerktoestel dat verbonden is met andere netwerktoestellen in uw huis. U erkent dat uw verbonden toestellen niet-responsief kunnen worden en/of aan functionaliteit kunnen verliezen als resultaat van uw gebruik van de software.

U als beheerder hebt het recht om uw toestellen op te volgen, toestellen te lokaliseren op de kaart, schermvergrendelingen uit te voeren, toestellen te wissen, verkeer te scannen op alle verbonden toestellen, en toestellen van op afstand te beschermen en te beheren, met inbegrip van het uitvoeren van systeemupdates, het opschonen van toestellen en het blokkeren van bedreigingen en exploits gericht op beheerde toestellen binnen of buiten het thuisnetwerk. Bitdefender kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade die voortvloeit uit door u veroorzaakte schending van de privacy of verlies van data.

Deze overeenkomst dekt de Bitdefender BOX-software waarvoor u een licentie kreeg, met inbegrip van de bijbehorende documentatie, en elke update en upgrade van de applicaties en software die steunen op de hardware die aan u afgeleverd werd volgens het aangekochte abonnement, of elke aanverwante serviceovereenkomst zoals gedefinieerd in de documentatie, en elke kopie van deze stukken. De garantie voor de hardware wordt apart verstrekt binnen het pakket dat ontvangen werd bij uw initiële aankoop - Beperkte hardwaregarantie.

Naast de software bevat het Bitdefender BOX-product een hardwaretoestel dat ingesteld en beheerd wordt via het gebruik van mobiele apps. De software biedt beveiliging voor verkeer van en naar alle verbonden toestellen. De software die geïnstalleerd is op de beheerste toestellen maakt verbinding met een infrastructuur aan de kant van de server, om statusinformatie van het toestel te versturen en commando's uit te voeren die verstuurd worden vanaf de beheersapplicaties.

De software kan u toelaten om de locatie van toestellen op te sporen, toestellen te vergrendelen en/of alle beschikbare data die beschikbaar zijn op verbonden toestellen, te wissen. U mag de diensten op geen enkele manier gebruiken om ongeoorloofde toegang te krijgen tot, of om data of informatie te uploaden, door te sturen of over te dragen naar Bitdefender of derden. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de software moet beantwoorden aan alle wetten die op u van toepassing zijn.

LICENTIEVERLENING

De software is beschermd door wetten op auteursrechten en internationale verdragen met betrekking tot auteursrechten, alsook andere wetten met betrekking tot eigendomswetten en verdragen. Voor software wordt een licentie verleend, hij wordt niet verkocht. Deze overeenkomst geeft u enkel een aantal rechten om de software te gebruiken. Bitdefender behoudt alle andere rechten voor. Tenzij de toepasselijke wet u meer rechten verleent, ondanks deze beperking, mag u de software enkel gebruiken zoals uitdrukkelijk toegelaten in deze overeenkomst. Bitdefender verleent u, en uitsluitend aan u, de volgende niet-exclusieve, beperkte, niet-toewijsbare, niet-overdraagbare licentie met royalty's, waarvoor geen sublicentie verleend mag worden, om de software te gebruiken.

U zult bepaalde rechten hebben om de software te gebruiken tijdens de licentieperiode, die zal beginnen op de datum van uw initiële installatie van de software, en die zal duren voor de periode die bepaald wordt in de documentatie of de toepasselijke transactiedocumentatie van de verdeler of verkoper van Bitdefender waar u de software vandaan hebt gehaald. Het is mogelijk dat de Software automatisch gedeactiveerd wordt aan het einde van de licentieperiode, en u zult geen recht hebben op functie- of inhoudupdates van de software. U mag de software gebruiken voor één enkel wifi-netwerk in een gezin.

Het is mogelijk dat de software tijdens het installatieproces functionaliteiten van uw router de-installeert of deactiveert, om compatibiliteit met de software mogelijk te maken. Door deze overeenkomst te aanvaarden, begrijpt u dat de software de functionaliteit van uw router kan beïnvloeden, om compatibiliteit met de software mogelijk te maken.

LICENTIEBEPALINGEN

U zult bepaalde rechten hebben om de software te gebruiken tijdens de licentieperiode, die zal beginnen op de datum van uw initiële installatie van de software, en die zal duren voor de periode die bepaald wordt in de documentatie of de toepasselijke transactiedocumentatie van de verdeler of verkoper van Bitdefender waar u de software vandaan hebt gehaald. Het is mogelijk dat de Software automatisch gedeactiveerd wordt aan het einde van de licentieperiode, en u zult geen recht hebben op functie- of inhoudupdates van de software.

Als u ermee hebt ingestemd dat verkoper van Bitdefender uw abonnement op de software automatisch vernieuwd, via een geldig kredietkaartnummer dat u verstrekt hebt aan de verkoper van Bitdefender van wie u de software gekocht hebt, zal uw abonnement automatisch verlengd worden, dertig (30) dagen voor het verstrijken van de termijn, en elke jaar daarna, voor een bedrag dat niet hoger is dan de prijs van Bitdefender op dat ogenblik, met uitzondering van promotie- en kortingsprijzen. U moet up-to-date, volledig een accurate informatie verstrekken voor uw facturatieaccount.

Als de Software online aangekocht wordt, moet het e-mailadres dat gebruikt wordt op de aankoop te voltooien, het e-mailadres zijn dat gebruikt wordt om de software te registreren vóór de installatie. U erkent dat de software geactiveerd zal worden na de aankoopbevestiging, en dat de vernieuwing van de software wordt toegepast op de account die gebruikt werd voor de aankoop.

U moet alle informatie onmiddellijk updaten, om uw facturatieaccount up-to-date, volledig en accuraat te houden (zoals, maar niet beperkt tot een verandering van het facturatieadres, het kredietkaartnummer, of de vervaldatum van de kredietkaart), en u moet de verkoper van Bitdefender waar u de software gekocht hebt, onmiddellijk verwittigen als uw kredietkaart geblokkeerd werd (zoals bij maar niet beperkt tot verlies of diefstal). Als u nalaat hoger genoemde informatie te verstrekken, stemt u ermee in dat de verkopers van Bitdefender bij wie uw de software gekocht hebt, uw elk automatisch hernieuwde abonnement blijven aanrekenen, tenzij u de klantenserviceafdeling van Bitdefender verwittigt op http://www.bitdefender.com/site/Main/contactForm/ (of elk lokaal nummer verstrekt door de respectieve verkopers van Bitdefender in uw regio) dat uw abonnement op de software niet verlengd moet worden, ten minste dertig (30) dagen voor het verstrijken van uw abonnement op de software, en deze ervan op de hoogte brengt dat u niet wenst dat dit abonnement automatisch vernieuwd wordt. Deze overeenkomst zal automatisch ten einde lopen als u de beperkingen of andere vereisten die hier beschreven worden, niet naleeft. Na het beëindigen of verstrijken van deze overeenkomst, moet u ophouden de software te gebruiken, en alle kopieën van Bitdefender en de documentatie vernietigen.

UPGRADES

Als software gelabeld is als een upgrade, moet u de juiste licenties hebben om de software te gebruiken, die door BITDEFENDER geïdentificeerd werd als in aanmerking komend voor de upgrade.Software gelabeld als een upgrade vervangt de software die de basis vormde voor uw geschiktheid voor de upgrade, en/of vult deze aan. U mag de daaruit voortvloeiende geüpgrade software enkel gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze licentieovereenkomst. Als de software een upgrade is van een component van een pakket softwareprogramma's waar u een licentie voor hebt als één enkele software, mag deze enkel gebruikt en overgedragen worden als onderdeel van dat enkele softwarepakket, en niet afgescheiden worden voor gebruik door andere gebruikers. De bepalingen en voorwaarden van de nieuwe licentieovereenkomst vervangen en krijgen voorrang op alle vorige overeenkomsten die bestaan zouden hebben tussen u en BITDEFENDER met betrekking tot de originele software of de daaruit voortvloeiende geüpgrade software.

AUTEURSRECHT

Alle rechten, titels en belangen in en voor de software (met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle codes, afbeeldingen, foto's, logo's, animaties, video, audio, muziek, tekst en "applets" geïntegreerd in de software), het begeleidende gedrukte materiaal, en alle kopieën van de software zijn eigendom van Bitdefender, met dien verstande dat rechten, titels en belangen in en voor bepaalde software van derden geïdentificeerd in de begeleidende licentievoorwaarden van derden, eigendom zijn van hun respectieve eigenaars. De software is beschermd door de wetten op het auteursrecht en bepalingen van internationale verdragen. U moet de software dan ook behandelen als elk ander materiaal onder auteursrecht. U mag begeleidend materiaal bij de software niet kopiëren of reproduceren. U moet alle auteursrechtkennisgevingen voorleggen en opnemen in hun originele vorm voor alle gemaakte kopieën, ongeacht de media of de vorm waarin de software bestaat. U mag geen sublicentie verlenen voor de Bitdefender-licentie, ze niet verhuren, verkopen leasen of delen. U mag de software niet nabouwen, hercompileren, uit elkaar halen, afleidende werken creëren, aanpassen, vertalen of proberen de broncode van de software te achterhalen, met uitzondering van en enkel voor zover expliciet toegelaten door de licentievoorwaarden, die weergegeven worden in de licentievoorwaarden van derden, waaraan het gebruik van software van derden onderworpen is.

LICENTIEVOORWAARDEN VAN DERDEN

Delen van de Bitdefender BOX-software kunnen gebruik maken van software van derden, en ander materiaal onder auteursrecht opgesomd in www.bitdefender.com/box/oss/, of deze bevatten. Kennisgevingen, licentievoorwaarden en disclaimers voor dit materiaal en uw gebruik van dit materiaal zijn onderworpen aan de respectieve voorwaarden ervan, opgesomd in www.bitdefender.com/box/oss/.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Het is mogelijk dat bepaalde technische ondersteuningsfuncties geboden worden door Bitdefender gedurende de licentietermijn van de software, met inbegrip van live chat met een consulent van de technische ondersteuning en/of bijstand van een consulent van de technische ondersteuning via toegang van op afstand. Als dergelijke functies aangeboden worden, en u kiest om gebruik te maken van deze technische ondersteuning, zal deze onderworpen zijn aan de volgende voorwaarden: elke technische ondersteuning zal enkel verstrekt worden naar goeddunken van Bitdefender, zonder enige garantie of waarborg. U bent als enige verantwoordelijk voor het maken van een back-up van al uw bestaande gegevens, software en programma's alvorens u technische ondersteuning krijgt. Tijdens het verstrekken van de technische ondersteuning kan Bitdefender bepalen dat het technische probleem buiten het bereik van de technische ondersteuning valt. Bitdefender behoudt zich het recht voor om alle of een deel van de technische ondersteuning naar eigen goeddunken te weigeren, op te schorten of te beëindigen.

BEPERKTE GARANTIE

De garantie van BITDEFENDER met betrekking tot de hardware wordt uiteengezet in BEWIJSSTUK B - Hardwaregarantie. BITDEFENDER garandeert niet dat de software niet onderbroken wordt of foutenvrij is, of dat de fouten rechtgezet zullen worden. BITDEFENDER garandeert niet dat de software beantwoordt aan uw vereisten.

BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DEZE OVEREENKOMST, WIJST BITDEFENDER ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, UITBREIDINGEN, ONDERHOUD OF ONDERSTEUNING DIE ER BETREKKING OP HEBBEN, OF ALLE ANDERE (TASTBARE OF ONTASTBARE) MATERIALEN OF DIENSTEN VERSTREKT DOOR BITDEFENDER. BIJ DEZE WIJST BITDEFENDER UITDRUKKELIJK ALLE GEÏMPLICEERDE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, SCHADE VOOR VERLIES VAN GOODWILL, WERKSTILLEGGING, GEGEVENSVERLIES, DEFECT OF STORING VAN TOESTELLEN, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, NIET-INTERFERENTIE, NAUWKEURIGHEID VAN GEGEVENS, NAUWKEURIGHEID VAN INFORMATIE-INHOUD, SYSTEEMINTEGRATIE, EN NIET-SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN DOOR HET FILTEREN, ONKLAAR MAKEN OF VERWIJDEREN VAN DERGELIJKE SOFTWARE VAN DERDEN, SPYWARE, ADWARE, COOKIES, E-MAILS, DOCUMENTEN, ADVERTENTIES EN DERGELIJKE, ONGEACHT OF ZE VOORTVLOEIEN UIT HET STATUUT, DE WET, HET GEBRUIK, DE GEWOONTE EN DE PRAKTIJK, OF HANDELSGEBRUIK. Bitdefender handelt uit naam van zijn leveranciers en marketingpartners om afstand te doen van verplichtingen, garanties en aansprakelijkheid, ze uit te sluiten en/of te beperken, zoals voorzien in deze overeenkomst, maar in geen ander opzicht en voor geen ander doel. Bovenstaande bepaling zal maximaal opgelegd kunnen worden, voor zover toegestaan door de toepasselijke wet.

AFWIJZING VAN SCHADE

Iedereen die de software gebruikt, test of evalueert, loopt alle risico's die verband houden met de kwaliteit en de prestatie van de software. Bitdefender zal in geen geval aansprakelijk zijn voor om het even welke schade, met inbegrip van, zonder beperking, directe en indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik, de prestaties of de aflevering van de software, zelfs als Bitdefender op de hoogte gebracht werd van het bestaan van dergelijke schade.

BEPAALDE STATEN LATEN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS IS HET MOGELIJK DAT BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING NIET VAN TOEPASSING IS OP U. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BITDEFENDER ZAL IN GEEN GEVAL DE AANKOOPPRIJS DIE U BETAALDE VOOR DE SOFTWARE OVERSCHRIJDEN. De hoger genoemde disclaimers en beperkingen zullen van toepassing zijn, ongeacht of u aanvaardt de software te gebruiken, te evalueren of te testen.

BELANGRIJKE MEDEDELING AAN GEBRUIKERS

DEZE SOFTWARE IS NIET FOUT-TOLERANT EN IS NIET ONTWIKKELD OF BEDOELD VOOR GEBRUIK IN EEN GEVAARLIJKE OMGEVING DIE EEN STORINGSVEILIGE PRESTATIE OF WERKING VEREIST. DEZE SOFTWARE IS NIET VOOR GEBRUIK BIJ DE BEDIENING VAN VLIEGTUIGNAVIGATIE, NUCLEAIRE FACILITEITEN OF COMMUNICATIESYSTEMEN, WAPENSYSTEMEN, DIRECTE OF INDIRECTE LIFE-SUPPORTSYSTEMEN, LUCHTVERKEERSLEIDING, OF ELKE TOEPASSING OF INSTALLATIE WAAR DEFECTEN DE DOOD, ERNSTIGE LICHAMELIJKE LETSELS OF MATERIËLE SCHADE KUNNEN VEROORZAKEN.

TOESTEMMING VOOR ELEKTRONISCHE COMMUNICATIES

Het is mogelijk dat Bitdefender u juridische mededelingen stuurt, en andere communicaties over de software of andere producten van Bitdefender, of de informatie die u verstrekt aan Bitdefender en zijn verkopers ("communicaties") gebruikt. Bitdefender zal communicaties versturen via kennisgevingen in producten of via e-mail naar het geregistreerde e-mailadres van de primaire gebruiker, of zal communicaties posten op zijn sites. Door deze overeenkomst te aanvaarden, stemt u ermee in om alle communicaties enkel via deze elektronische kanalen te ontvangen, en toont u aan dat u toegang hebt tot communicaties op sites.

PRIVACYBELEID

Alle informatie over hoe persoonsgegevens verwerkt worden tijdens het gebruik van de Bitdefender-oplossing en -diensten wordt nader toegelicht in het privacybeleid van Bitdefender. Door deze overeenkomst te aanvaarden, begrijpt u dat u op de hoogte gebracht werd van hoe uw persoonsgegevens verwerkt zullen worden volgens het privacybeleid voor oplossingen voor thuisgebruikers, dat gepubliceerd werd op: http://www.bitdefender.com/site/view/legal-privacy.html

DATACOLLECTIETECHNOLOGIE

Bitdefender informeert u dat het in bepaalde programma's of software datacollectietechnologie kan gebruiken om technische informatie te verzamelen, om de software te verbeteren, om aanverwante diensten te verstrekken, om ze te verbeteren en om gebruik zonder licentie of illegaal gebruik van de software, of de schade die voortvloeit uit de malware programma's te voorkomen.

Bepaalde persoonsgegevens (naam, e-mailadres, ...) die verstrekt worden bij de initiële opstart, zullen, indien ze verzameld werden, gebruikt worden als een accountnaam waaronder u ervoor kunt kiezen om bijkomende diensten te krijgen en/of waaronder u bepaalde functies van de software kunt gebruiken.

U accepteert het feit dat Bitdefender dergelijke informatie kan gebruiken als deel van de verschafte services met betrekking tot het software en om malwareprogramma's die op uw apparaat worden uitgevoerd te stoppen.

Door deze overeenkomst te aanvaarden, erkent u en stemt u ermee in dat de gebruikte beveiligingstechnologie netwerkverkeer mag scannen op een onpersoonlijke manier, om malware en andere bedreigingen op te sporen en schade als gevolg van malware programma's te voorkomen. U erkent en aanvaardt dat Bitdefender updates van of aanvullingen bij de software verstrekt die automatisch gedownload worden op uw toestel. Het kan ook nodig zijn voor het afsluiten van de overeenkomst en het gebruik van het programma, dat u gevraagd wordt om bepaalde persoonsgegevens over te maken aan Bitdefender. Bitdefender informeert u dat het uw persoonsgegevens zal verwerken in overeenstemming met de huidige toepasselijke wetgeving, zoals uiteengezet in zijn privacy beleid.

Het is mogelijk dat de software van tijd tot tijd bepaalde informatie verzamelt van de toestellen waarop deze geïnstalleerd is, of van uw netwerktoestellen, zoals ondermeer: IP- en MAC-adressen,informatie over mogelijke veiligheidsrisico's, alsook URL's van bezochte websites die de software mogelijk frauduleus acht, en andere die identificeerbare persoonlijke informatie zouden kunnen bevatten, of vertrouwelijke informatie die een mogelijk frauduleuze website of frauduleus programma probeert te verkrijgen zonder uw toestemming. Deze informatie wordt verzameld door Bitdefender voor de evaluatie en voor het verbeteren van het vermogen van de software van Bitdefender om kwaadwillig gedrag, mogelijk frauduleuze websites en andere internetveiligheidsrisico's op te sporen. Deze informatie wordt anoniem verzameld en kan niet in verband gebracht worden met identificeerbare persoonlijke informatie.

- URL's van bezochte websites. Deze informatie wordt verzameld door Bitdefender voor de evaluatie, en om u te adviseren over mogelijke bedreigingen en risico's die gekoppeld kunnen zijn aan een bepaalde website, alvorens u deze bezoekt. Deze informatie wordt anoniem verzameld en kan niet in verband gebracht worden met identificeerbare persoonlijke informatie.

- Statusinformatie met betrekking tot de installatie en werking van de software. Deze informatie geeft aan Bitdefender aan of de installatie van de software met succes voltooid werd, en ook of de software geconfronteerd werd met een fout. Het is mogelijk dat de statusinformatie identificeerbare persoonlijke informatie bevat, als deze informatie vervat zit in de naam van het bestand of de map die software tegenkwam op het ogenblik van de installatie of de fout. De statusinformatie wordt verzameld door Bitdefender ten behoeve van het evalueren en verbeteren van de prestatie van de Bitdefender-software en het slaagpercentage van de installatie. Deze informatie wordt anoniem verzameld en kan niet in verband gebracht worden met identificeerbare persoonlijke informatie

- Informatie in een rapport dat u misschien wenst door te sturen naar Bitdefender, of te scheiden van de software, wanneer de software een probleem ondervindt. Het repport bevat informatie met betrekking tot de status van zowel de software als uw toestel op het ogenblik dat de software het probleem ondervindt. De statusinformatie over uw toestel en netwerk kan de netwerkinformatie (IP-adressen, verbindingstype, Internet Service Provider) en de versie van het besturingssysteem van uw toestellen bevatten, alsook de draaiende processen, hun status en prestatie-informatie en gegevens van bestanden of mappen die open waren op het ogenblik dat de software het probleem ondervond. Het is mogelijk dat de informatie identificeerbare persoonlijke informatie bevat, als deze informatie vervat zit in, of een onderdeel is van de naam van de bestanden of mappen die open waren op het ogenblik dat de software het probleem ondervond.

Deze informatie zal enkel naar Bitdefender gestuurd worden met uw toelating, en zal niet automatisch verstuurd worden. De informatie wordt verzameld door Bitdefender ten behoeve van het verbeteren van de prestatie van de software van Bitdefender of statistische informatie. Deze informatie zal niet in verband gebracht kunnen worden met het ondervonden probleem en met identificeerbare persoonlijke informatie.

- Het Internet Protocol(IP) adres dat gebruikt wordt door uw netwerktoestel (router) of andere identificatie van het toestel dat fysiek verbonden is met de software, alsook andere algemene, statistische informatie die gebruikt wordt voor licentieadministratie, softwareanalyse en voor het verbeteren van de functionaliteit van de software. Deze informatie wordt anoniem verzameld en zal niet in verband gebracht kunnen worden met identificeerbare persoonlijke informatie.

- Bitdefender kan acties versturen op verschillende applicaties die door u gebruikt worden, als anonieme informatie om statistieken te genereren, om informatie te verstrekken over de gezondheid en de veiligheid van uw toestel. De getoonde statistieken van het programma zijn gebaseerd op een gemiddelde waarde van alle door de Bitdefender-gebruikers ingediende statistieken. Dit kan u helpen bij het nemen van een beslissing over het toekomstige gebruik of de aankoop van de programma's. De informatie wordt anoniem verzameld.

Naast de informatie voor de softwareregistratie moet Bitdefender bepaalde gegevens over uw netwerk en apparatuur verwerken en opslaan, om onderhoud en aanverwante ondersteunende diensten te kunnen bieden. Om zijn software te verstrekken kan het nodig zijn dat Bitdefender periodiek informatie uploadt van de geïnstalleerde software, over het gebruik van deze software,gedetecteerde malware of mogelijk ongewenste bestanden, en serviceverkeer gebruikt om zijn databases en heuristiek te verbeteren. De software is niet ontworpen om persoonsgegevens of privé-informatie vast te leggen of te bewaren. U gaat ermee akkoord dat Bitdefender (i) geüploade gegevens van geïnstalleerde software gebruikt om de software en diensten te verbeteren; (ii) geüploade gegevens gebruikt voor analyse- of rapporteringdoeleinden, maar enkel als dit gebruik u niet identificeert of geen informatie bevat die gebruikt kan worden om een individueel persoon te identificeren. Bitdefender behoudt de titel, de eigendom en alle rechten en belangen op om het even welk intellectuele eigendom of werksoftware die voortvloeien uit het gebruik en de analyse van dergelijke informatie.

ALGEMEEN

Deze overeenkomst zal worden beheerd door de Roemeense wetten en de internationale voorschriften en verdragen inzake auteursrecht. De exclusieve jurisdictie en rechtsgebied om elk geschil te beslechten dat voortvloeit uit deze abonnementsovereenkomst, ligt bij de rechtbanken van Roemenië. Niets in deze abonnementsovereenkomst zal om het even welke rechten die u zou kunnen hebben vanwege bestaande wetgeving rond consumentenbescherming of andere toepasbare wetten in uw rechtsgebied die niet via contract zijn opgegeven verminderen.

In geval van ongeldigheid van een willekeurige voorwaarde van deze overeenkomst, zal de ongeldigheid geen invloed hebben op het resterende gedeelte van deze overeenkomst.

Deze Overeenkomst beschrijft bepaalde wettelijke rechten. Het is mogelijk dat u andere rechten hebt vanwege de wetten van uw staat of land. U kunt ook rechten hebben met betrekking tot de partij van wie u de Bitdefender-oplossing hebt gekocht. Deze Overeenkomst wijzigt uw rechten of verplichtingen vanuit de wetten van uw staat of land niet, indien deze wetten van uw staat of land dit niet toestaan..

BitDefender en de logo’s van BitDefender zijn handelsmerken van Bitdefender. Alle andere handelsmerken die in het product of in verwante materialen worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Het abonnement wordt onmiddellijk beëindigd zonder kennisgeving als u een van deze voorwaarden en bepalingen overtreedt. U zult geen aanspraak kunnen maken op een terugbetaling van BitDefender of enige andere wederverkopers van BitDefender na het beëindigen omwille van deze reden. De voorwaarden en bepalingen met betrekking tot de vertrouwelijkheid en beperkingen op het gebruik zullen van kracht blijven, zelfs na het beëindigen van het abonnement.

Bitdefender kan deze voorwaarden op elk ogenblik herzien en de herziene voorwaarden zullen automatisch van toepassing zijn op de overeenkomende versies van de Bitdefender-oplossing die wordt verdeeld met de herziene voorwaarden. Als een van deze voorwaarden ongeldig is of niet kan worden afgedwongen, zal dit de geldigheid van de rest van de voorwaarden niet beïnvloeden die geldig en afdwingbaar blijven.

Bitdefender behoudt zich het recht voor de naam van zijn Oplossingen van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen.

Deze Overeenkomst werd oorspronkelijk opgemaakt in het Engels. Hoewel Bitdefender mogelijk vertaalde versies van deze Overeenkomst kan aanbieden om u van dienst te zijn, is de Engelse versie van deze Overeenkomst de versie die voor deze Overeenkomst van toepassing is in geval van een tegenstrijdigheid of afwijking..

Ondanks het feit dat deze Overeenkomst werd voorbereid door Bitdefender, bevestigt u dat deze Overeenkomst het akkoord tussen de partijen behelst and dat deze Overeenkomst bedoeld is om geïnterpreteerd te worden op een manier die consistent is met het onderwerp en de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst, alsook de activiteiten waarop deze Overeenkomst betrekking heeft. Strikte constructieregels met betrekking tot deze Overeenkomst zullen in geen geval worden toegepast jegens enige partij.

Neem contact op met BITDEFENDER, 15A, Orhideelor Street, Orhideea Towers Building , 9-12 floors, 6th District, Bucharest, Romania, of bel naar 40-21-206.34.70 of stuur een faxbericht naar 40-21-264.17.99 of een e-mailbericht naar office@Bitdefender.com

Bewijsstuk A-BEPERKTE HARDWAREGARANTIE

www.bitdefender.com/site/view/legal-eula.html