Request Ethical
Compliance Guidance

Eerlijkheid, integriteit en vertrouwen zijn centrale begrippen voor de waarden van Bitdefender. En door ethische principes te eerbiedigen, wordt het beste in ons naar boven gebracht: creativiteit, focus en innovatie. We leiden onze teams zo op dat ze altijd bedachtzaam zijn, en altijd handelen op een manier die consistent is met de waarden van Bitdefender. Als u echter voor ethische dilemma's komt te staan, neem dan contact op met het management en de HR-teams voor begeleiding, of contacteer Bitdefender Ethics.

Verzenden