Uitzonderingen toevoegen in Bitdefender 2018

In Bitdefender laten de functies Advanced Threat Defense en Antivirus u toe uitsluitingen te configureren voor vertrouwde toepassingen, zodat deze niet gescand worden en niet automatisch geblokkeerd worden indien zij malware-achtige acties uitvoeren.

Veilige Bestanden geeft u eveneens de mogelijkheid te kiezen welke toepassingen uw beschermde bestanden mogen wijzigen of verwijderen.

Antivirusuitzonderingen toevoegen

Met Bitdefender kunt u specifieke bestanden, mappen of bestandsextensies uitsluiten van het scannen.

Om toe te voegen aan de Lijst van Uitsluitingen, volg de onderstaande stappen:

1. Open het Bitdefender-programma en ga naar de vensters Bescherming.

2. Klik op de koppeling FUNCTIES BEKIJKEN.

3. Selecteer de icoon Instellingen in de rechterbovenhoek van de module ANTIVIRUS.

4. Selecteer het tabblad Uitsluitingen.

Netgear Exclusions 1

5. Klik op het uitklapmenu Lijst van bestanden en mappen die uitgesloten worden voor de scan .

6. Klik op de knop Toevoegen.

7. Klik op Bladeren, selecteer de map die u wilt uitsluiten van de scan. Zorg ervoor dat het uitgesloten wordt voor Beide, zowel scannen op verzoek als scannen bij toegang.

8. Klik op Toevoegen om de wijzigingen op te slaan en het venster te sluiten.

Met Bitdefender 2018 kunt u extensies ook uitsluiten van het scanproces. Wanneer ze uitgesloten zijn, worden bestanden met deze extensie niet meer gescand door Bitdefender.

Om bestandsextensies uit te sluiten van het scannen:

1. Klik op het uitklapmenu Lijst van extensies die uitgesloten worden voor de scan.

2. Klik op de knop Toevoegen.

3. Voer de extensies in die u wilt uitsluiten van het scannen en scheid ze van elkaar met puntkomma’s (;). Dit is een voorbeeld: txt;avi;jpg. Zorg er hier ook voor dat de extensies uitgesloten worden voor Beide, zowel scannen op verzoek als scannen bij toegang.

Netgear Exclusions 2

Een proces toevoegen aan de uitsluitingenlijst van Advanced Threat Defense

U kunt uitsluitingsregels configureren voor vertrouwde toepassingen zodat Advanced Threat Defense ze niet blokkeert als ze malware-achtige acties uitvoeren.

OPMERKING: Advanced Threat Defense blijft de uitgesloten applicaties monitoren.

Als voor een uitgesloten toepassing wordt gedetecteerd dat deze verdachte activiteiten uitvoert, wordt de gebeurtenis eenvoudigweg gelogd en gerapporteerd aan Bitdefender Cloud als detectiefout. Om processen toe te voegen aan de uitsluitingenlijst van Advanced Threat Defense:

1. Open de hoofdinterface van Bitdefender.

2. Ga naar het scherm Bescherming.

3. Klik op de koppeling FUNCTIES BEKIJKEN.

4. Klik op het instellingenpictograminstellingen in de rechterbenedenhoek van de module Advanced Threat Defense.

5. In het venster WITTE LIJST klikt u op Toepassingen toevoegen aan de witte lijst.

Netgear Exclusions 3

6. Zoek en selecteer de applicatie die u wilt uitsluiten, selecteer het bestand .exe ervan en klik op OK.

7. Om iets uit de lijst te verwijderen, klik op de knop Verwijderen ernaast.

Was dit een nuttig artikel?
No votes yet.
Please wait...

Sorry about that

How can we improve it?

For any issues with Bitdefender you can always contact us using this form

Populaire instructievideo's