Privacybeleid

BITDEFENDER® is bijzonder voorzichtig met de manier waarop uw informatie wordt verzameld wanneer u op onze websites surft en persoonlijke gegevens invoert en met de manier waarop deze gegevens worden gebruikt en met anderen gedeeld. Wij waarderen uw vertrouwen en garanderen u dat dit voor ons heel belangrijk is. In dit document is ons privacybeleid beschreven. DOOR ONZE WEBSITES TE BEZOEKEN, STEMT U IN MET DE PRAKTIJKEN DIE IN DEZE PRIVACYVERKLARING ZIJN BESCHREVEN. De informatie die u ons geeft, helpt ons uw ervaringen met ons voortdurend aan te passen en te verbeteren.

Wij ontvangen en slaan alle gegevens op die u op onze website invoert of die u op een andere manier levert om uw aanvragen te beantwoorden, onze website te verbeteren, onze toekomstige winkelmogelijkheden en diensten voor u aan te passen en om met u te communiceren met betrekking tot speciale aanbiedingen, bonussen, verkoop en verwante marketinginformatie en activiteiten.

Wij gebruiken de zogenaamde "cookies" en wij halen bepaalde types gegevens op wanneer uw webbrowser toegang zoekt tot onze diensten. Wij ontvangen vaak een bevestiging wanneer u een e-mail van een van onze online-diensten opent. Wij kunnen ook informatie over u ontvangen van andere bronnen en deze toevoegen aan onze accountgegevens. Wij ontvangen ook bijgewerkte leverings- en adresgegevens van onze verzenders of andere bronnen, zodat wij onze gegevens kunnen corrigeren en uw volgende aankoop of communicatie gemakkelijker kunnen leveren.

Informatie over onze klanten maakt een belangrijk deel uit van onze zaken en wij verkopen die informatie niet aan anderen. Wij delen klantgegevens alleen met de dochtermaatschappijen van BITDEFENDER, zakelijke partners of aangesloten bedrijven.

Naarmate ons bedrijf zich verder ontwikkelt, is het mogelijk dat wij andere bedrijven of entiteiten kopen of verkopen. Bij dergelijke transacties behoren de klantgegevens doorgaans tot de overgedragen bedrijfsmiddelen. In het onwaarschijnlijke geval dat BITDEFENDER of al haar substantiële middelen worden aangekocht, kunnen de klantgegevens behoren tot de overgedragen middelen. Wij geven rekening- en andere persoonlijke gegevens vrij wanneer wij geloven dat deze vrijgave nodig is om de wet na te leven, onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten uit te voeren of toe te passen of om de rechten, eigendom of veiligheid van BITDEFENDER, onze gebruikers of andere partijen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor beveiliging tegen fraude en het verminderen van het kredietrisico.

Wij zetten ons in om de veiligheid van uw gegevens tijdens elke gegevensoverdracht te beschermen.

Deze privacyverklaring kan onderhevig zijn aan wijzigingen zonder kennisgeving. Deze mededeling zal uw gebruik van onze diensten bepalen en het is uw verantwoordelijkheid om ze regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

BITDEFENDER verkoopt geen producten voor aankoop door kinderen. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u de diensten, producten en aanbiedingen alleen gebruiken wanneer een van de ouders hierbij betrokken is en de goedkeuring geeft.

Als u ervoor kiest onze website te bezoeken en onze diensten te gebruiken, zal uw bezoek en enig geschil met betrekking tot privacy, onderworpen zijn aan deze privacyverklaring en onze gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van beperkingen op schadegevallen, arbitrage van geschillen en de toepassing van de wetten van Roemenië. Ons bedrijf verandert voortdurend. Deze privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden zullen ook veranderen en het gebruik van de informatie die wij nu verzamelen is onderhevig aan de Privacyverklaring die van kracht is op het ogenblik van het gebruik. Controleer onze website regelmatig op eventuele nieuwe wijzigingen.