LICENTIE-OVEREENKOMST

KENNISGEVING VOOR ALLE GEBRUIKERS: LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG.

DOOR HET OPENEN VAN DIT PAKKET, HET VERBREKEN VAN HET ZEGEL, HET SELECTEREN VAN "IK ACCEPTEER", "OK", "DOORGAAN", "JA", OF DOOR HET INSTALLEREN OF GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE OP WAT VOOR WIJZE DAN OOK, GEEFT U AAN DAT U DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST VOLLEDIG BEGRIJPT EN ACCEPTEERT.Indien de Software wordt gedownload van websites (voor betaalde of evaluatiedoeleinden), wordt deze Overeenkomst geaccepteerd en er wordt een contract gevormd als u selecteert: de knop of het vakje onderaan: "Ik accepteer", "OK" of "Ja" om te downloaden of te installeren.

INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN, INSTALLEER DE SOFTWARE DAN NIET EN MAAK ER GEEN TOEGANG TOE EN GEEF ANDERS AAN DAT U NIET AKKOORD BENT, MAAK VERDER GEEN GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EN NEEM CONTACT OP MET UW VERKOPER OF KLANTENSERVICE, VOOR INFORMATIE OVER HET TERUGKRIJGEN VAN HET GELD DAT U HEBT BETAALD VOOR DE SOFTWARE OP ELK MOMENT GEDURENDE DE DERTIG (30) DAGEN VOLGEND OP DE AANKOOPDATUM.

PRODUCTREGISTRATIE. Door het accepteren van deze Overeenkomst gaat u ermee akkoord uw software te registreren. Registratie vereist een geldig product-serienummer en een geldig e-mail adres voor verlenging en andere mededelingen.

De Bitdefender -account is noodzakelijk voor het activeren van de online functies, zoals aangegeven in de Product-documentatie.

You warrant that you are the legal owner of the device and you have all the legal rights to create your account. Please acknowledge that installing on your device Software, and taking in consideration the security policies and rules selected by you, you may experience access restrictions to device and data loss due to remote device lock or wipe commands applied by the administrator of the account manually through security policies. You as administrator( have the right to monitor your device, locate it on map, enforce screen lock and authentication, lock and wipe device, encrypt media storage, scan applications and file on your device. Bitdefender shall not be held responsible for any damages resulting from privacy, data loss caused to you.

Deze Licentie-Overeenkomst dekt de Producten van Bitdefender voor thuisgebruikers waarvoor u een licentie wordt verleend, inclusief verwante documentatie en elke update en upgrade van de toepassingen die u werden geleverd onder de aangekochte licentie of elke andere verwante serviceovereenkomst, zoals gedefinieerd in de documentatie en elke kopie van deze items.

Het Bitdefenderproduct biedt software voor internetcontrole die op uw apparaat (computer, mobiele telefoon, mobiel computerapparaat) wordt geïnstalleerd. Het onderschept internetverkeer om dit verkeer te bewaken en staat u toe om de toegang tot bepaalde content te beperken. De software op Uw persoonlijke apparaat maakt verbinding met een servernetwerk-infrastructuur en stuurt het dan naar de Bitdefenderservers voor het ordenen in categorieën.

The Bitdefender Product may allow you to track the device location, disable access to the device, transmit images that have been capture with the camera of your device or voice records that have been recorded by the recorder of your device (if available). You may not use the services to gain unauthorized access, to upload, transmit, transfer data or information to Bitdefender or third parties by any means. You agree that your use of these services will be in compliance with any laws which are applicable to you.

This License Agreement is a legal agreement between you (either an individual or a legal person) and BITDEFENDER for use of BITDEFENDER’s software product identified above, which includes software and services for your device, and may include associated media, printed materials, and "online" or electronic documentation (hereafter designated as "Bitdefender Product"), all of which are protected by international copyright laws and international treaties. By installing, copying or using Bitdefender Product, you agree to be bound by the terms of this Agreement.

GRANT OF LICENSE. Bitdefender Product is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. Bitdefender Product is licensed, not sold. This agreement only gives You some rights to use Bitdefender Product. Bitdefender reserves all other rights. Unless applicable law gives you more rights despite this limitation, You may use Bitdefender Product only as expressly permitted in this Agreement.

Bitdefender hereby grants you and only you the following non-exclusive, limited, non assignable, non-transferable, non-sublicensable and royalty-bearing license to use Bitdefender Product.

U zult bepaalde rechten hebben om het Bitdefenderproduct te gebruiken gedurende de Licentieperiode. Deze periode begint op de datum van uw eerste installatie van het Bitdefenderproduct, zonder rekening te houden met het aantal kopieën dat u mag gebruiken, en duurt de tijd die is vastgesteld in de Documentatie of de toepasselijke transactie-documentatie van de Bitdefender-verdeler of doorverkoper van wie u het Bitdefenderproduct verkreeg. Het Bitdefenderproduct kan automatisch worden gedeactiveerd aan het eind van de Licentieperiode en U kunt geen aanspraak maken op willekeurige functies of content-updates van het Bitdefenderproduct.

U kunt een kopie van het Bitdefenderproduct op een enkel apparaat gebruiken. Indien er een hoger aantal kopieën en/of aantal apparaten is aangeduid in de documentatie van de verkooptransactie van de gemachtigde verdeler of doorverkoper van wie U het Bitdefenderproduct verkreeg (Toegestaan Aantal), hebt u het recht om het Bitdefenderproduct te kopiëren in overeenstemming met dergelijke aanduidingen;

U mag een kopie van het Bitdefenderproduct maken voor back-up of archiefdoeleinden; Indien het Bitdefender Bitdefenderproduct meerdere platforms of talen ondersteunt, indien u het Bitdefenderproduct op meerdere media wilt ontvangen, indien u anderszins meerdere kopieën van het Bitdefenderproduct wilt ontvangen of indien u het Bitdefenderproduct gebundeld met andere software wilt ontvangen, mag het totaal aantal van uw Apparaten waarop alle versies van het Bitdefenderproduct zijn geïnstalleerd niet het Toegestaan Aantal overschrijden.

Tijdens het installatieproces kan het Bitdefender-product andere beveiligingsproducten de-installeren of uitschakelen indien dergelijke producten of functies niet compatibel zijn met het Bitdefender-product.

TRIAL LICENSE. If You are a trial user, You may use Bitdefender Product for evaluation or testing purposes in a non-production environment for thirty (30) days from the date You download Bitdefender Product (the “Trial Period”). During the Trial Period, You are entitled to web or email based technical support in the country where You are located and to Updates, if applicable. TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, BITDEFENDER PRODUCT AND ANY SERVICES AND RELATED DOCUMENTATION USED FOR EVALUATION PURPOSES ARE PROVIDED TO YOU “AS IS” WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND. Your right to use Bitdefender Product ends when the Trial Period ends or if You violate any term of this Agreement. Upon termination of the Evaluation Period, You must delete or destroy all copies of Bitdefender Product and documentation and stop using the Service. Your obligations and rights under this Agreement will continue to apply after the end of the Trial Period.

TERMS OF LICENSE. You will have certain rights to use the Bitdefender Product during the License Period, which shall begin on the date of Your initial installation of the Bitdefender Product regardless of the number of copies that You are permitted to use, and shall last for the period of time set forth in the Documentation or the applicable transaction documentation from the Bitdefender distributor or reseller from which You obtained the Bitdefender Product. The Bitdefender Product may automatically be deactivated at the end of the License Period, and You will not be entitled to receive any feature or content updates to the Bitdefender Product.

Indien u bent overeengekomen dat Bitdefender uw abonnement op het Bitdefenderproduct automatisch mag verlengen via facturering op een geldig creditcardnummer dat u hebt verschaft aan Bitdefender, zal uw abonnement automatisch worden vernieuwd. Dit gebeurt dertig (30) dagen voor het verlopen van de termijn en elk jaar daarna voor een bedrag dat niet hoger zal zijn dan het op dat moment geldende tarief van Bitdefender, met uitsluiting van aanbiedingen en kortingen. U moet actuele, complete en nauwkeurige gegevens over uw account voor facturering verschaffen. U dient alle gegevens direct bij te werken om uw factureringsaccount actueel, compleet en nauwkeurig te houden (zoals, maar niet beperkt tot, een verandering in het factureringsadres, creditcardnummer of verloopdatum van uw creditcard) en u dient Bitdefender er direct van op de hoogte te stellen als uw creditcard wordt geannuleerd (zoals in geval van, maar niet beperkt tot, verlies of diefstal). Indien u er niet in slaagt om Bitdefender enige van voorgenoemde informatie te verschaffen, gaat u ermee akkoord dat Bitdefender u enig automatisch verlengd abonnement in rekening kan brengen, tenzij u de afdeling klantenservice van Bitdefender op http://www.bitdefender.com/site/Main/contactForm/ (of enig ander lokaal nummer verschaft door de respectieve Bitdefender-entiteit in uw regio) laat weten uw abonnement op het Bitdefenderproduct niet te verlengen, en dat minstens dertig (30) dagen voor het verlopen van uw abonnement op het Bitdefenderproduct doet en hen ervan informeert dat u een dergelijk abonnement niet automatisch wilt verlengen. Deze Overeenkomst zal automatisch eindigen indien u om het even welk van de beperkingen of andere vereisten hierin niet kunt nakomen. Bij het beëindigen of verlopen van deze Overeenkomst, dient u het gebruik van het Bitdefenderproduct te stoppen en alle kopieën van Bitdefender en de Documentatie te vernietigen.

UPGRADES. Als Bitdefender wordt gelabeld als een upgrade, moet u over de geschikte licentie beschikken om een product te gebruiken dat door BITDEFENDER is aangeduid als in aanmerking komend voor de upgrade, om het Bitdefender-product te gebruiken. Een Bitdefender-product dat als upgrade is gelabeld, vervangt en/of vult het product aan dat werd gebruikt als basis om te bepalen of u in aanmerking kwam voor de upgrade. U mag het resulterende upgradeproduct uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst. Als het Bitdefender-product een upgrade is van een component van een pakket softwareprogramma's, dat u als alleenstaand Bitdefender-product hebt gelicentieerd, dan kan Bitdefender alleen worden gebruikt of overgedragen als onderdeel van dit alleenstaand productpakket en mag hij niet worden gescheiden voor gebruik door meer dan het totale aantal gelicentieerde gebruikers. De voorwaarden en bepalingen van deze licentie vervangen en krijgen de voorrang op alle voorafgaande overeenkomsten die mogelijk bestonden tussen u en BITDEFENDER met betrekking tot het originele product of het resulterende product na een upgrade.

AUTEURSRECHT. Alle rechten, aanspraken op en belangen in Bitdefender en alle auteursrechten in en voor Bitdefender (met inbegrip van, maar niet beperkt tot elke code, afbeelding, foto, logo, animatie, video, audio, muziek, tekst en "applet" die in Bitdefender zijn geïntegreerd), de begeleidende gedrukte materialen en elke kopie van Bitdefender zijn eigendom van BITDEFENDER, met dien verstande dat rechten, aanspraken op en belangen in bepaalde software van derde partijen geïdentificeerd in de begeleidende Licentiebepalingen van Derde Partijen eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaren. Bitdefender is beschermd door wetten op auteursrecht en internationale verdragsvoorwaarden. U moet Bitdefender daarom behandelen als elk ander materiaal dat auteursrechtelijk is beschermd. U mag geen kopieën maken van het gedrukte materiaal, dat bij Bitdefender wordt geleverd. U moet alle auteursrechtelijke bepalingen overleggen en overnemen in hun oorspronkelijke vorm voor alle gemaakte kopieën, ongeacht de media of de vorm waarin Bitdefender bestaat. U mag een licentie van Bitdefender niet verhuren, verkopen, leasen of delen. U mag geen reverse engineering toepassen, niet opnieuw compileren, demonteren, afgeleide werken maken, vertalen, of enige poging ondernemen om de broncode van Bitdefender te onthullen, behalve en uitsluitend als de expliciete uitbreiding is toegestaan door de licentiebepalingen, geïdentificeerd in de begeleidende Licentiebepalingen van Derde Partijen, die het gebruik van software van derde partijen regelen.

TECHNICAL SUPPORT. Certain technical support features may be offered by Bitdefender for the license term of the Bitdefender Product and may include live chat with a technical support consultant and/or assistance from a technical support consultant via remote access. If such features are offered and You choose to access such Technical Support it shall be governed by the following conditions: Any such Technical Support shall be provided in Bitdefender’s sole discretion without any guarantee or warranty of any kind. It is solely Your responsibility to complete a backup of all Your existing data, software and programs before receiving any Technical Support. In the course of providing the Technical Support, Bitdefender may determine that the technical issue is beyond the scope of the Technical Support. Bitdefender reserves the right to refuse, suspend or terminate any of the Technical Support in its sole discretion.

BEPERKTE GARANTIE. BITDEFENDER garandeert dat de media waarop Bitdefender wordt verdeeld, vrij is van defecten gedurende een periode van dertig dagen vanaf de datum waarop Bitdefender aan u werd geleverd. Uw enig verhaal bij een inbreuk op deze garantie, is dat BITDEFENDER, volgens eigen voorkeur, de defecte media vervangt na ontvangst van de beschadigde media, of het bedrag, dat u voor Bitdefender hebt betaald, terugbetaalt. BITDEFENDER biedt geen garantie dat Bitdefender ongestoord of vrij van fouten zal werken, of dat de fouten zullen worden gecorrigeerd. BITDEFENDER garandeert niet dat Bitdefender zal voldoen aan uw behoeften.

EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, BITDEFENDER DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE BITDEFENDER PRODUCTS, ENHANCEMENTS, MAINTENANCE OR SUPPORT RELATED THERETO, OR ANY OTHER MATERIALS (TANGIBLE OR INTANGIBLE) OR SERVICES SUPPLIED BY HIM. BITDEFENDER HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, LOSS OF DATA, DEVICE FAILURE OR MALFUNCTION FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, NON INTERFERENCE, ACCURACY OF DATA, ACCURACY OF INFORMATIONAL CONTENT, SYSTEM INTEGRATION, AND NON INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS BY FILTERING, DISABLING, OR REMOVING SUCH THIRD PARTY’S SOFTWARE, SPYWARE, ADWARE, COOKIES, EMAILS, DOCUMENTS, ADVERTISEMENTS OR THE LIKE, WHETHER ARISING BY STATUTE, LAW, COURSE OF DEALING, CUSTOM AND PRACTICE, OR TRADE USAGE. Bitdefender is acting on behalf of its suppliers and marketing partners for the purpose of disclaiming, excluding and/or limiting obligations, warranties and liability as provided in this Agreement, but in no other respects and for no other purpose. The foregoing provisions shall be enforceable to the maximum extent permitted by applicable law.

The Bitdefender Product, as provided under this Agreement, can contain features and functionalities that allows You to protect sensitive information on your device. You will be required to provide a password in order to encrypt and protect such information. You will not be able to recover the information you have encrypted if you lose or forget the password. You are aware that the level of encryption that can be used by the Bitdefender Product should protect your information from the average computer user; however, you acknowledge that the encryption may be broken. You also acknowledge that information that has been encrypted may not be unencrypted if your hard drive has bad sectors or fails. Bitdefender shall not be held responsible for access of your information where you have provided your password to a third party or have failed to use reasonable efforts to protect such information, password, answers to challenge questions or for user error.

AFWIJZING VAN SCHADE. Iedereen die Bitdefender gebruikt, test of evalueert draagt het volledige risico met betrekking tot de kwaliteit en prestatie van Bitdefender. BITDEFENDER zal in geen geval aansprakelijk zijn voor elke willekeurige schade, met inbegrip van en zonder beperking op directe of indirecte schade, voortvloeiend uit het gebruik, de prestatie of de levering van Bitdefender, zelfs indien BITDEFENDER op de hoogte werd gesteld van het bestaan of de mogelijkheid van dergelijke schade.

SOMMIGE LANDEN STAAN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING ZAL BIJGEVOLG MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP U. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BITDEFENDER ZAL IN GEEN GEVAL DE AANKOOPPRIJS DIE U BETAALDE VOOR BITDEFENDER OVERSCHRIJDEN. De afstand en uitsluitingen die hierboven zijn bepaald, zullen worden toegepast, ongeacht u Bitdefender gebruikt, evalueert of test.

We raden u ten zeerste aan om regelmatig een back-up te maken van uw gegevens. U bent te allen tijde verplicht om uw schade zo klein mogelijk te maken.

BELANGRIJKE MEDEDELING AAN GEBRUIKERS. DEZE SOFTWARE IS NIET FOUT-TOLERANT EN IS NIET ONTWIKKELD OF BEDOELD VOOR GEBRUIK IN EEN GEVAARLIJKE OMGEVING DIE EEN STORINGSVEILIGE PRESTATIE OF WERKING VEREIST. DEZE SOFTWARE IS NIET VOOR GEBRUIK BIJ DE BEDIENING VAN VLIEGTUIGNAVIGATIE, NUCLEAIRE FACILITEITEN OF COMMUNICATIESYSTEMEN, WAPENSYSTEMEN, DIRECTE OF INDIRECTE LIFE-SUPPORTSYSTEMEN, LUCHTVERKEERSLEIDING, OF ELKE TOEPASSING OF INSTALLATIE WAAR DEFECTEN DE DOOD, ERNSTIGE LICHAMELIJKE LETSELS OF MATERIËLE SCHADE KUNNEN VEROORZAKEN.

UPDATES. Door het accepteren van deze Overeenkomst erkent en accepteert u dat uw systeem zal worden gebruikt voor het ontvangen van en ten dienste van updates van het product dankzij een peer-to-peer protocol. Het protocol zal niet worden gebruikt voor iets anders dan het overbrengen en ontvangen van updates van de handtekeningen van de Bitdefender-bestanden.

CONSENT TO ELECTRONIC COMMUNICATIONS. Bitdefender may send you legal notices and other communications about the Software and Maintenance subscription services or our use of the information you provide us (“Communications”). Bitdefender will send Communications via in-product notices or via email to the primary user’s registered email address, or will post Communications on its Sites. By accepting this Agreement, you consent to receive all Communications through these electronic means only and acknowledge and demonstrate that you can access Communications on Sites.

TECHNOLOGIE VOOR HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS - Bitdefender brengt u op de hoogte van het feit dat zij in bepaalde programma of producten, de technologie voor de verzameling van gegevens kan gebruiken om technische informatie te verzamelen (inclusief verdachte bestanden) met het oog op de verbetering van de producten, om verwante services te leveren, ze aan te passen, het niet-gelicentieerd of illegaal gebruik van het product te voorkomen of schade die voortvloeit uit de malwareproducten te verhinderen.

The personal information given (name, email address, password), during initial setup, if collected, it will be used as an account name under which You may elect to receive additional services and/or under which You may use certain features of the Software. You may change and Bitdefender strongly recommends you, the account name at any time after installation of the Product.

U accepteert het feit dat Bitdefender dergelijke informatie kan gebruiken als deel van de verschafte services met betrekking tot het product en om malwareprogramma's die op uw apparaat worden uitgevoerd te stoppen.

By accepting this Agreement, You acknowledge and agree that the security technology used can scan the traffic in an impersonal mode to detect the malware and to prevent the damages resulting from the malware products.You acknowledge and accept that Bitdefender may provide updates or additions to the program or product which automatically download to your device.By accepting this Agreement, You agree to upload the executable files for the purpose of being scanned by the Bitdefender servers. Similarly, for the purpose of contracting and using the program, you may have to give Bitdefender certain personal data. Bitdefender informs you that it will treat your personal data in accordance with current applicable legislation and as established in its Privacy Policy.

From time to time, the Bitdefender Product may collect certain information from the device on which it is installed, which may include: IP, Information on potential security risks as well as URLs of websites visited that the Bitdefender Product deems potentially fraudulent. The URLs could contain personally identifiable information that a potentially fraudulent website is attempting to obtain without Your permission. This information is collected by Bitdefender for the purpose of evaluating and improving the ability of Bitdefender’s products to detect malicious behavior, potentially fraudulent websites and other Internet security risks. This information will not be correlated with any personally identifiable information.

-URL's van bezochte websites evenals zoekwoorden en zoekresultaten alleen als de functie voor de browserwerkbalk is ingeschakeld. Deze gegevens worden verzameld door Bitdefender om te kunnen evalueren en U te kunnen adviseren met betrekking tot mogelijke bedreiginen en risico's die zouden kunnen worden geassocieerd met een bepaalde website voordat u deze bekijkt. Deze gegevens zullen niet in verband worden gebracht met enige persoonlijk identificeerbare informatie.

- Executable files that are identified as potential malware, including information on the actions taken by such files at the time of installation. These files are submitted to Bitdefender using the Bitdefender Product’s automatic submission function. The collected files could contain personally identifiable information that has been obtained by the malware without Your permission. Files of this type are being collected by Bitdefender only for the purpose of improving the ability of Bitdefender’s products to detect malicious behavior. Bitdefender will not correlate these files with any personally identifiable information. Such automatic submission function may be deactivated after installation by following the instructions in the Documentation for applicable products.

- Status information regarding installation and operation of the Bitdefender Product. This information indicates to Bitdefender whether installation of the Bitdefender Product was successfully completed as well as whether the Bitdefender Product has encountered an error. The status information could contain personally identifiable information only if such information is included in the name of the file or folder encountered by the Bitdefender Product at the time of installation or error. The status information is collected by Bitdefender for the purpose of evaluating and improving Bitdefender’s product performance and installation success rate. This information will not be correlated with any personally identifiable information.

- Information contained in email messages that you send through the Bitdefender Product to Bitdefender to report as spam or as incorrectly identified as spam. These email messages may contain personally identifiable information and will be sent to Bitdefender only with your permission, and will not be sent automatically. If you send such messages to Bitdefender, Bitdefender will use them only for the purpose of improving the detection ability of Bitdefender’s antispam technology. Bitdefender will not correlate these files with any other personally identifiable information.

- Gegevens omvat in een verslag dat U kunt verzenden, als u daarvoor kiest, naar Bitdefender via het Bitdefenderproduct wanneer het Bitdefenderproduct een probleem ondervindt. Het verslag omvat informatie over de status van zowel het Bitdefenderproduct als uw apparaat op het moment dat het Bitdefenderproduct het probleem ondervond. De statusinformatie over Uw apparaat kan de systeemtaal omvatten, evenals de versie van het besturingssysteem van uw apparaat en de uitgevoerde processen, hun status en informatie over de prestaties, en gegevens over bestanden of mappen die geopend waren op het moment dat het Bitdefenderproduct het probleem ondervond. De informatie kan persoonlijk identificeerbare gegevens bevatten indien dergelijke informatie is omvat in, of deel is van de naam van de bestanden of mappen die geopend waren op het moment dat het Bitdefenderproduct het probleem ondervond.

This information will be sent to Bitdefender only with Your permission, and will not be sent automatically. The information is collected by Bitdefender for the purpose of improving Bitdefender’s product performance or statistic information. This information will not be correlated the encountered problem and with any personally identifiable information.

- The Internet Protocol (IP) address or computer identification of the device on which the Bitdefender Product is installed, as well as other general, statistical information used for license administration, product analysis, and for improving product functionality. This information will not be correlated with any personally identifiable information.

- Bitdefender can send actions on different applications used by you, as anonymous information to generate statistics, for providing information about the health and security of your device. The program statistics displayed are based on an average value of all the statistics submitted by Bitdefender users. This can assist you when making a decision about the future use or purchase of the programs. The information is anonymous collected and Bitdefender reserve the right to use it and publish it for rating figures, statistics and analyses.

The collected information as set out above is necessary for the purpose of optimizing the functionality of Bitdefender’s products and may be transferred to the Bitdefender Group or in the United States or other countries that may have less protective data protection laws than the region in which You are situated (including the European Union), but Bitdefender has taken steps so that the collected information, if transferred, receives an adequate level of protection.

Bitdefender behoudt zich het recht voor om samen te werken met om het even welke wettelijke processen en wetshandhaving of andere onderzoeken van de overheid met betrekking tot uw gebruik van dit Bitdefenderproduct. Dit betekent dat Bitdefender documenten en informatie kan verschaffen die relevant is voor een korte dagvaarding of voor wetshandhaving of ander overheidsonderzoek. Om bewustzijn, detectie en preventie van internetveiligheidsrisisco's te promoten, kan Bitdefender bepaalde informatie delen met onderzoeksorganisaties en andere veiligheidssoftwareverkopers.

Bitdefender may also use statistics derived from the information to track and publish reports on security risk trends or system optimization. By using the Bitdefender Product, You acknowledge and agree that Bitdefender may collect, transmit, store, disclose and analyze such information for these purposes. You declare that all the data that you provide will be true and accurate and undertakes to inform Bitdefender of any changes to said data. You have the right to object to the processing of any of his or her data which is not essential for the execution of the agreement and to its use for any purpose other than the maintenance of the contractual relationship.

In het geval u details van derden opgeeft, zal Bitdefender niet aansprakelijk zijn voor het naleven van de principes van informatie en toestemming, en zult u daarom degene zijn die garandeert dat u de eigenaar van de gegevens eerder hebt geïnformeerd en de toestemming van hem/haar hebt gekregen met betrekking tot het meedelen van dergelijke gegevens.

Bitdefender’s privacy policy guarantees you the right to access, rectify, eliminate and object to the processing of data by notifying Bitdefender via e-mail at: legal@bitdefender.com.

In addition to Bitdefender Product registration information, Bitdefender must process and store certain information about Your network and equipment to provide Maintenance and related support services. To improve its products, Bitdefender may also upload information periodically from installed Bitdefender Product about product usage, detected malware or potentially unwanted files and use Service traffic to improve its data bases and heuristics. The Bitdefender Product is not designed to capture or retain any personal or private information. You agree that Bitdefender may (i) use uploaded data from installed Bitdefender Product to improve products and services; (ii) use uploaded data for analysis or reporting purposes only if any such use does not identify You or include any information that can be used to identify any individual person. Bitdefender reserves the title, ownership and all rights and interest to any intellectual property or work product resulting from its use and analysis of such information.

Door het product te gebruiken erkent u en gaat u ermee akkoord dat Bitdefender deze gegevens kan verzamelen, bekendmaken, opslaan en analyseren voor de bovengenoemde doelstellingen.

ALGEMEEN. Deze overeenkomst zal worden beheerd door de Roemeense wetten en de internationale voorschriften en verdragen inzake auteursrecht. De exclusieve jurisdictie en rechtsgebied om elk geschil te beslechten dat voortvloeit uit deze licentievoorwaarden, ligt bij de rechtbanken van Roemenië. Niets in deze Licentie-overeenkomst zal om het even welke rechten die u zou kunnen hebben vanwege bestaande wetgeving rond consumentenbescherming of andere toepasbare wetten in uw rechtsgebied die niet via contract zijn opgegeven verminderen.

In geval van ongeldigheid van een willekeurige voorwaarde van deze overeenkomst, zal de ongeldigheid geen invloed hebben op het resterende gedeelte van deze overeenkomst.

Deze Overeenkomst beschrijft bepaalde wettelijke rechten. Het is mogelijk dat u andere rechten hebt vanwege de wetten van uw staat of land. U kunt ook rechten hebben met betrekking tot de partij van wie u het Bitdefenderproduct hebt gekocht. Deze Overeenkomst wijzigt uw rechten of verplichtingen vanuit de wetten van uw staat of land niet, indien deze wetten van uw staat of land dit niet toestaan.

Bitdefender en de logo’s van Bitdefender zijn handelsmerken van BITDEFENDER. Alle overige handelsmerken die in het product of in verwante materialen worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

De licentie wordt onmiddellijk beëindigd zonder kennisgeving als u een van deze voorwaarden en bepalingen overtreedt. U zult geen aanspraak kunnen maken op een terugbetaling van BITDEFENDER of enige andere wederverkopers van Bitdefender na het beëindigen omwille van deze reden. De voorwaarden en bepalingen met betrekking tot de vertrouwelijkheid en beperkingen op het gebruik zullen van kracht blijven, zelfs na het beëindigen van de licentie.

BITDEFENDER kan deze voorwaarden op elk ogenblik herzien en de herziene voorwaarden zullen automatisch van toepassing zijn op de overeenkomende versies van de Bitdefender-producten die wordt verdeeld met de herziene voorwaarden. Als een van deze voorwaarden ongeldig is of niet kan worden afgedwongen, zal dit de geldigheid van de rest van de voorwaarden niet beïnvloeden die geldig en afdwingbaar blijven.

In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de vertalingen van deze voorwaarden in andere talen, zal de Engelse versie die door BITDEFENDER is uitgegeven, de voorrang krijgen.

Contact BITDEFENDER, at 24, Delea Veche Street, Building A, ground floor, Sector 2, Bucharest, Romania, or at Tel No: 40-21-206.34.70 or Fax: 40-21-264.17.99, e-mail address: office@bitdefender.com