LICENTIE-OVEREENKOMST

KENNISGEVING VOOR ALLE GEBRUIKERS: LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG.

DOOR HET OPENEN VAN DIT PAKKET, HET VERBREKEN VAN HET ZEGEL, HET SELECTEREN VAN "IK ACCEPTEER", "OK", "DOORGAAN", "JA", OF DOOR HET INSTALLEREN OF GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE OP WAT VOOR WIJZE DAN OOK, GEEFT U AAN DAT U DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST VOLLEDIG BEGRIJPT EN ACCEPTEERT.Indien de Software wordt gedownload van websites (voor betaalde of evaluatiedoeleinden), wordt deze Overeenkomst geaccepteerd en er wordt een contract gevormd als u selecteert: de knop of het vakje onderaan: "Ik accepteer", "OK" of "Ja" om te downloaden of te installeren.

INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN, INSTALLEER DE SOFTWARE DAN NIET EN MAAK ER GEEN TOEGANG TOE EN GEEF ANDERS AAN DAT U NIET AKKOORD BENT, MAAK VERDER GEEN GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EN NEEM CONTACT OP MET UW VERKOPER OF KLANTENSERVICE, VOOR INFORMATIE OVER HET TERUGKRIJGEN VAN HET GELD DAT U HEBT BETAALD VOOR DE SOFTWARE OP ELK MOMENT GEDURENDE DE DERTIG (30) DAGEN VOLGEND OP DE AANKOOPDATUM.

PRODUCTREGISTRATIE. Door het accepteren van deze Overeenkomst gaat u ermee akkoord uw software te registreren. Registratie vereist een geldig product-serienummer en een geldig e-mail adres voor verlenging en andere mededelingen.

De Bitdefender -account is noodzakelijk voor het activeren van de online functies, zoals aangegeven in de Product-documentatie.

U verzekert dat u de wettelijke eigenaar bent van het apparaat en dat u alle wettelijke rechten hebt om uw account aan te maken. U accepteert dat u door het installeren van de software op uw apparaaten bij het in aanmerking nemen van het beveiligingsbeleid en de regels die u selecteert, toegangsbeperkingen op het apparaat en gegevensverlies tegen kunt komen als gevolg van het op afstand vergrendelen of wissen van het apparaat door de beheerder van de account die dit handmatig doet uit oogpunt van de veiligheid. U hebt als beheerder het recht uw apparaat te bewaken,te lokaliseren op de kaart, schermvergrendeling en authenticatie te forceren, het apparaat te vergrendelen en te wissen, media-opslag te coderen,toepassingen te scannen en op te slaan op uw apparaat. Bitdefender kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van privacy,gegevensverlies door uzelf veroorzaakt.

Deze Licentie-Overeenkomst dekt de Producten van Bitdefender voor thuisgebruikers waarvoor u een licentie wordt verleend, inclusief verwante documentatie en elke update en upgrade van de toepassingen die u werden geleverd onder de aangekochte licentie of elke andere verwante serviceovereenkomst, zoals gedefinieerd in de documentatie en elke kopie van deze items.

Het Bitdefenderproduct biedt software voor internetcontrole die op uw apparaat (computer, mobiele telefoon, mobiel computerapparaat) wordt geïnstalleerd. Het onderschept internetverkeer om dit verkeer te bewaken en staat u toe om de toegang tot bepaalde content te beperken. De software op Uw persoonlijke apparaat maakt verbinding met een servernetwerk-infrastructuur en stuurt het dan naar de Bitdefenderservers voor het ordenen in categorieën.

Het Bitdefender Product kan u in staat stellen de locatie van het apparaat te volgen, de toegang tot het apparaat uit te schakelen, afbeeldingen die u hebt gemaakt met de camera van uw apparaat of geluidsopnames die u met de recorder van uw apparaat hebt gemaakt over te dragen (indien beschikbaar). U mag de services niet gebruiken voor het verkrijgen van ongeautoriseerde toegang, voor het uploaden, overdragen, overplaatsen van gegevens of informatie naar Bitdefender of derde partijen en dat op geen enkele manier. U erkent dat uw gebruik van deze diensten onderworpen is aan wetten die op u van toepassing zijn.

Deze Licentie-overeenkomst is een wettelijke overeenkomst tussen u (een natuurlijk persoon of een rechtspersoon) en BITDEFENDER voor het gebruik van het hierboven geïdentificeerde softwareproduct van BITDEFENDER. Dit omvat de software en diensten voor uw apparaat en kan verwante media, afgedrukte materialen, en "online" of elektronische documentatie (hierna aangegeven als "Bitdefender-product") bevatten, die allemaal door de internationale wetten op auteursrecht en internationale verdragen worden beschermd. Door het Bitdefender-product te installeren, te kopiëren of te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent door de bepalingen van deze Overeenkomst.

OVERDRACHT LICENTIE. Het Bitdefender-Product is beschermd door copyright-wetten en internationale copyright-verdragen en andere wetten en verdragen inzake intellectueel eigendom. Voor het Bitdefender wordt een licentie verleend. Het programma wordt dus niet verkocht. Deze overeenkomst geeft u dus alleen een aantal rechten om het Bitdefender-Product te gebruiken. Bitdefender behoudt alle andere rechten voor. Tenzij toepasbare wetten u meer rechten verlenen ondanks deze beperking, mag u het Bitdefender-product gebruiken zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Overeenkomst.

Bitdefender verleent u, en u alleen, hierbij de volgende niet-exclusieve, beperkte, niet-toewijsbare, niet-overdraagbare licentie, niet als sublicentie verleenbare licentie met royalty's voor het gebruik van het product van Bitdefender.

U zult bepaalde rechten hebben om het Bitdefenderproduct te gebruiken gedurende de Licentieperiode. Deze periode begint op de datum van uw eerste installatie van het Bitdefenderproduct, zonder rekening te houden met het aantal kopieën dat u mag gebruiken, en duurt de tijd die is vastgesteld in de Documentatie of de toepasselijke transactie-documentatie van de Bitdefender-verdeler of doorverkoper van wie u het Bitdefenderproduct verkreeg. Het Bitdefenderproduct kan automatisch worden gedeactiveerd aan het eind van de Licentieperiode en U kunt geen aanspraak maken op willekeurige functies of content-updates van het Bitdefenderproduct.

U kunt een kopie van het Bitdefenderproduct op een enkel apparaat gebruiken. Indien er een hoger aantal kopieën en/of aantal apparaten is aangeduid in de documentatie van de verkooptransactie van de gemachtigde verdeler of doorverkoper van wie U het Bitdefenderproduct verkreeg (Toegestaan Aantal), hebt u het recht om het Bitdefenderproduct te kopiëren in overeenstemming met dergelijke aanduidingen;

U mag een kopie van het Bitdefenderproduct maken voor back-up of archiefdoeleinden; Indien het Bitdefender Bitdefenderproduct meerdere platforms of talen ondersteunt, indien u het Bitdefenderproduct op meerdere media wilt ontvangen, indien u anderszins meerdere kopieën van het Bitdefenderproduct wilt ontvangen of indien u het Bitdefenderproduct gebundeld met andere software wilt ontvangen, mag het totaal aantal van uw Apparaten waarop alle versies van het Bitdefenderproduct zijn geïnstalleerd niet het Toegestaan Aantal overschrijden.

Tijdens het installatieproces kan het Bitdefender-product andere beveiligingsproducten de-installeren of uitschakelen indien dergelijke producten of functies niet compatibel zijn met het Bitdefender-product.

TESTLICENTIE. Indien u een testgebruiker bent, kunt u het Bitdefenderproduct gebruiken voor evaluatie of testdoeleinden in een niet-productieve omgeving gedurende dertig (30) dagen vanaf de dag dat u het Bitdefenderproduct hebt gedownload (de 'Testperiode'). Tijdens de Testperiode hebt u recht op technische ondersteuning via het web of per e-mail in het land waar u verblijft en op updates, indien van toepassing. TOT DE VOLLEDIGE OMVANG TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASBARE WET, WORDEN HET BITDEFENDERPRODUCT EN ALLE SERVICES EN GERELATEERDE DOCUMENTATIE GEBRUIKT VOOR EVALUATIEDOELEINDEN U VERSCHAFT 'ZOALS ZE ZIJN' ZONDER GARANTIES VAN WELKE SOORT DAN OOK. Uw recht om het Bitdefenderproduct te gebruiken, eindigt wanneer de Testperiode eindigt of wanneer u enige bepaling van deze Overeenkomst overtreedt. Bij eindiging van de Evaluatieperiode moet u alle kopieën van het Bitdefenderproduct en documentatie verwijderen of vernietigen en stoppen met het gebruik van de Service. Uw verplichtingen en rechten vanwege deze Overeenkomst zullen verder worden toegepast na het eind van de Testperiode.

LICENTIEBEPALING. U zult bepaalde rechten hebben om het Bitdefenderproduct te gebruiken gedurende de Licentieperiode. Deze periode begint op de datum van uw eerste installatie van het Bitdefenderproduct, zonder rekening te houden met het aantal kopieën dat u mag gebruiken, en duurt de tijd die is vastgesteld in de Documentatie of de toepasselijke transactie-documentatie van de Bitdefender-verdeler of doorverkoper van wie u het Bitdefenderproduct verkreeg. Het Bitdefenderproduct kan automatisch worden gedeactiveerd aan het eind van de Licentieperiode en U kunt geen aanspraak maken op willekeurige functies of content-updates van het Bitdefenderproduct.

Indien u bent overeengekomen dat Bitdefender uw abonnement op het Bitdefenderproduct automatisch mag verlengen via facturering op een geldig creditcardnummer dat u hebt verschaft aan Bitdefender, zal uw abonnement automatisch worden vernieuwd. Dit gebeurt dertig (30) dagen voor het verlopen van de termijn en elk jaar daarna voor een bedrag dat niet hoger zal zijn dan het op dat moment geldende tarief van Bitdefender, met uitsluiting van aanbiedingen en kortingen. U moet actuele, complete en nauwkeurige gegevens over uw account voor facturering verschaffen. U dient alle gegevens direct bij te werken om uw factureringsaccount actueel, compleet en nauwkeurig te houden (zoals, maar niet beperkt tot, een verandering in het factureringsadres, creditcardnummer of verloopdatum van uw creditcard) en u dient Bitdefender er direct van op de hoogte te stellen als uw creditcard wordt geannuleerd (zoals in geval van, maar niet beperkt tot, verlies of diefstal). Indien u er niet in slaagt om Bitdefender enige van voorgenoemde informatie te verschaffen, gaat u ermee akkoord dat Bitdefender u enig automatisch verlengd abonnement in rekening kan brengen, tenzij u de afdeling klantenservice van Bitdefender op //www.bitdefender.nl/site/Main/contactForm/ (of enig ander lokaal nummer verschaft door de respectieve Bitdefender-entiteit in uw regio) laat weten uw abonnement op het Bitdefenderproduct niet te verlengen, en dat minstens dertig (30) dagen voor het verlopen van uw abonnement op het Bitdefenderproduct doet en hen ervan informeert dat u een dergelijk abonnement niet automatisch wilt verlengen. Deze Overeenkomst zal automatisch eindigen indien u om het even welk van de beperkingen of andere vereisten hierin niet kunt nakomen. Bij het beëindigen of verlopen van deze Overeenkomst, dient u het gebruik van het Bitdefenderproduct te stoppen en alle kopieën van Bitdefender en de Documentatie te vernietigen.

UPGRADES. Als Bitdefender wordt gelabeld als een upgrade, moet u over de geschikte licentie beschikken om een product te gebruiken dat door BITDEFENDER is aangeduid als in aanmerking komend voor de upgrade, om het Bitdefender-product te gebruiken. Een Bitdefender-product dat als upgrade is gelabeld, vervangt en/of vult het product aan dat werd gebruikt als basis om te bepalen of u in aanmerking kwam voor de upgrade. U mag het resulterende upgradeproduct uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst. Als het Bitdefender-product een upgrade is van een component van een pakket softwareprogramma's, dat u als alleenstaand Bitdefender-product hebt gelicentieerd, dan kan Bitdefender alleen worden gebruikt of overgedragen als onderdeel van dit alleenstaand productpakket en mag hij niet worden gescheiden voor gebruik door meer dan het totale aantal gelicentieerde gebruikers. De voorwaarden en bepalingen van deze licentie vervangen en krijgen de voorrang op alle voorafgaande overeenkomsten die mogelijk bestonden tussen u en BITDEFENDER met betrekking tot het originele product of het resulterende product na een upgrade.

AUTEURSRECHT. Alle rechten, aanspraken op en belangen in Bitdefender en alle auteursrechten in en voor Bitdefender (met inbegrip van, maar niet beperkt tot elke code, afbeelding, foto, logo, animatie, video, audio, muziek, tekst en "applet" die in Bitdefender zijn geïntegreerd), de begeleidende gedrukte materialen en elke kopie van Bitdefender zijn eigendom van BITDEFENDER, met dien verstande dat rechten, aanspraken op en belangen in bepaalde software van derde partijen geïdentificeerd in de begeleidende Licentiebepalingen van Derde Partijen eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaren. Bitdefender is beschermd door wetten op auteursrecht en internationale verdragsvoorwaarden. U moet Bitdefender daarom behandelen als elk ander materiaal dat auteursrechtelijk is beschermd. U mag geen kopieën maken van het gedrukte materiaal, dat bij Bitdefender wordt geleverd. U moet alle auteursrechtelijke bepalingen overleggen en overnemen in hun oorspronkelijke vorm voor alle gemaakte kopieën, ongeacht de media of de vorm waarin Bitdefender bestaat. U mag een licentie van Bitdefender niet verhuren, verkopen, leasen of delen. U mag geen reverse engineering toepassen, niet opnieuw compileren, demonteren, afgeleide werken maken, vertalen, of enige poging ondernemen om de broncode van Bitdefender te onthullen, behalve en uitsluitend als de expliciete uitbreiding is toegestaan door de licentiebepalingen, geïdentificeerd in de begeleidende Licentiebepalingen van Derde Partijen, die het gebruik van software van derde partijen regelen.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING. Bepaalde functies voor technische ondersteuning kunnen door Bitdefender worden aangeboden voor de duur van de licentie van het Bitdefenderproduct en kan live chat met een medewerker van de technische ondersteuning en/of hulp van een medewerker van de technische ondersteuning via toegang op afstand bevatten. Indien dergelijke functies worden aangeboden en U kiest ervoor om gebruik te maken van dergelijke Technische Ondersteuning, dan zal dit worden bepaald door de volgende voorwaarden: Om het even welke soort Technische Ondersteuning zal worden verschaft naar het exclusieve oordeel van Bitdefender, zonder enige garantie of waarborg van welke soort dan ook. Het is uitsluitend Uw verantwoordelijkheid om een back-up te maken van al uw bestaande gegevens, software en programma's voordat u enige Technische ondersteuning ontvangt. Tijdens het verschaffen van Techische ondersteuning, kan Bitdefender bepalen dat het technische probleem buiten het bereik van de Technische ondersteuning ligt. Bitdefender behoudt zich het recht voor om naar eigen en exclusief oordeel om het even welke Technische ondersteuning te weigeren, opschorten of eindigen.

BEPERKTE GARANTIE. BITDEFENDER garandeert dat de media waarop Bitdefender wordt verdeeld, vrij is van defecten gedurende een periode van dertig dagen vanaf de datum waarop Bitdefender aan u werd geleverd. Uw enig verhaal bij een inbreuk op deze garantie, is dat BITDEFENDER, volgens eigen voorkeur, de defecte media vervangt na ontvangst van de beschadigde media, of het bedrag, dat u voor Bitdefender hebt betaald, terugbetaalt. BITDEFENDER biedt geen garantie dat Bitdefender ongestoord of vrij van fouten zal werken, of dat de fouten zullen worden gecorrigeerd. BITDEFENDER garandeert niet dat Bitdefender zal voldoen aan uw behoeften.

TENZIJ UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DEZE OVEREENKOMST, WIJST BITDEFENDER ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, AF MET BETREKKING TOT DE BITDEFENDERPRODUCTEN, VERBETERINGEN, ONDERHOUD OF ONDERSTEUNING DIE HIERMEE VERWANT IS OF ALLE ANDERE MATERIALEN (TASTBAAR OF NIET-TASTBAAR) OF DIENSTEN DIE DOOR BITDEFENDER ZIJN GELEVERD. BITDEFENDER WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN BEPALINGEN AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, SCHADE DOOR VERLIES VAN GOODWILL, STAKINGEN, VERLIES VAN GEGEVENS, COMPUTERFALEN OF STOORNISSEN, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, AANSPRAKEN, NIET-INTERFERENTIE, NAUWKEURIGHEID VAN GEGEVENS, NAUWKEURIGHEID VAN INFORMATIEVE INHOUD, SYSTEEMINTEGRATIE EN NIET-INBREUK VAN RECHTEN VAN DERDEN DOOR HET FILTEREN, UITSCHAKELEN OF VERWIJDEREN VAN DERGELIJKE SOFTWARE VAN DERDEN, SPYWARE, ADWARE, COOKIES, E-MAILS, DOCUMENTEN, ADVERTENTIES OF GELIJKSOORTIGE ZAKEN, ONGEACHT OF ZE VOORTVLOEIEN UIT STATUTEN, WETTEN, HANDELSWIJZEN, DOUANE EN PRAKTIJKEN, OF HANDELSGEBRUIK. Bitdefender handelt namens zijn producenten en marketingpartners met het doel verplichtingen, garanties en wettelijke verantwoordelijkheid zoals bepaald in deze Overeenkomst te verwerpen, uit te sluiten en/of te beperken, maar in geen andere opzichten en voor geen andere doelstellingen. De voornoemde bepalingen zullen uitvoerbaar zijn tot de maximale reikwijdte, toegestaan door de toepasbare wetgeving.

Het Bitdefenderproduct, zoals verschaft onder deze Overeenkomst, kan functies en functionaliteiten bevatten die u in staat stellen gevoelige informatie op uw apparaat te beschermen. U wordt verzocht een wachtwoord te verschaffen om dergelijke gegevens te coderen en te beschermen. U zult niet in staat zijn om de gegevens die u hebt gecodeerd terug te winnen indien u het wachtwoord verliest of vergeet. U bent zich ervan bewust dat het niveau van codering dat kan worden gebruikt door het Bitdefenderproduct uw gegevens zou moeten beschermen tegen de gemiddelde computergebruiker; u erkent echter dat de codering kan worden gebroken. U erkent eveneens dat informatie die is gecodeerd mogelijk niet kan worden gedecodeerd als uw harde schijf slechte sectoren heeft of faalt. Bitdefender kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor toegang tot uw gegevens wanneer u uw wachtwoord aan een derde partij hebt gegeven of hebt gefaald in het aanwenden van redelijke pogingen om dergelijke informatie, wachtwoord, antwoorden op vragen naar identiteit te beschermen of in geval van een fout van de gebruiker.

AFWIJZING VAN SCHADE. Iedereen die Bitdefender gebruikt, test of evalueert draagt het volledige risico met betrekking tot de kwaliteit en prestatie van Bitdefender. BITDEFENDER zal in geen geval aansprakelijk zijn voor elke willekeurige schade, met inbegrip van en zonder beperking op directe of indirecte schade, voortvloeiend uit het gebruik, de prestatie of de levering van Bitdefender, zelfs indien BITDEFENDER op de hoogte werd gesteld van het bestaan of de mogelijkheid van dergelijke schade.

SOMMIGE LANDEN STAAN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING ZAL BIJGEVOLG MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP U. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BITDEFENDER ZAL IN GEEN GEVAL DE AANKOOPPRIJS DIE U BETAALDE VOOR BITDEFENDER OVERSCHRIJDEN. De afstand en uitsluitingen die hierboven zijn bepaald, zullen worden toegepast, ongeacht u Bitdefender gebruikt, evalueert of test.

We raden u ten zeerste aan om regelmatig een back-up te maken van uw gegevens. U bent te allen tijde verplicht om uw schade zo klein mogelijk te maken.

BELANGRIJKE MEDEDELING AAN GEBRUIKERS. DEZE SOFTWARE IS NIET FOUT-TOLERANT EN IS NIET ONTWIKKELD OF BEDOELD VOOR GEBRUIK IN EEN GEVAARLIJKE OMGEVING DIE EEN STORINGSVEILIGE PRESTATIE OF WERKING VEREIST. DEZE SOFTWARE IS NIET VOOR GEBRUIK BIJ DE BEDIENING VAN VLIEGTUIGNAVIGATIE, NUCLEAIRE FACILITEITEN OF COMMUNICATIESYSTEMEN, WAPENSYSTEMEN, DIRECTE OF INDIRECTE LIFE-SUPPORTSYSTEMEN, LUCHTVERKEERSLEIDING, OF ELKE TOEPASSING OF INSTALLATIE WAAR DEFECTEN DE DOOD, ERNSTIGE LICHAMELIJKE LETSELS OF MATERIËLE SCHADE KUNNEN VEROORZAKEN.

UPDATES. Door het accepteren van deze Overeenkomst erkent en accepteert u dat uw systeem zal worden gebruikt voor het ontvangen van en ten dienste van updates van het product dankzij een peer-to-peer protocol. Het protocol zal niet worden gebruikt voor iets anders dan het overbrengen en ontvangen van updates van de handtekeningen van de Bitdefender-bestanden.

TOESTEMMING VOOR ELEKTRONISCHE BERICHTEN. Het kan nodig zijn dat Bitdefender u wettelijke mededelingen of andere berichten over de Software en Onderhoudsservices waarop u bent ingeschreven stuurt, of over ons gebruik van de gegevens die u ons verschaft ("Berichten"). Bitdefender stuurt u Berichten via mededelingen in het product of via e-mail naar het eerste geregistreerde e-mailadres van de gebruiker, of post Berichten op zijn websites. Door deze Overeenkomst te accepteren, stemt u ermee in om alle Berichten enkel via deze elektronische wegen te ontvangen en erkent u dat u toegang hebt tot Berichten op de Sites.

TECHNOLOGIE VOOR HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS - Bitdefender brengt u op de hoogte van het feit dat zij in bepaalde programma of producten, de technologie voor de verzameling van gegevens kan gebruiken om technische informatie te verzamelen (inclusief verdachte bestanden) met het oog op de verbetering van de producten, om verwante services te leveren, ze aan te passen, het niet-gelicentieerd of illegaal gebruik van het product te voorkomen of schade die voortvloeit uit de malwareproducten te verhinderen.

De persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, wachtwoord) die bij de eerste instelling zijn opgegeven zullen, indien verzameld, worden gebruikt als een accountnaam die u kunt gebruiken om aanvullende diensten te ontvangen en/of met welke u bepaalde functies van de Software kunt gebruiken. U kunt de accountnaam op elk moment wijzigen na installatie van het product. Bitdefender raadt u dit ten zeerste aan.

U accepteert het feit dat Bitdefender dergelijke informatie kan gebruiken als deel van de verschafte services met betrekking tot het product en om malwareprogramma's die op uw apparaat worden uitgevoerd te stoppen.

Door het accepteren van deze Overeenkomst erkent en accepteert u dat de gebruikte technologie toestaat de veiligheid van het verkeer te digitaliseren op onpersoonlijke wijze, kwaadwillige software te detecteren en schade die het gevolg is van malware-producten te verhinderen. U erkent en accepteert dat Bitdefender updates of toevoegingen kan verschaffen aan het programma of product die automatisch naar uw apparaat worden gedownload. Door deze Overeenkomst te accepteren, gaat u ermee akkoord de uitvoerbare bestanden voor het scannen door de Bitdefender-servers te uploaden. Op dezelfde manier dient u Bitdefender bepaalde persoonlijke gegevens te geven voor het sluiten van de overeenkomst en het gebruik van het programma. Bitdefender informeert u ervan dat het persoonlijke gegevens zal behandelen in overeenstemming met de huidige toepasbare wetgeving en als bepaald in het privacybeleid van het bedrijf.

Van tijd tot tijd kan het Bitdefenderproduct bepaalde informatie verzamelen van het apparaat waarop het is geïnstalleerd. Deze kan omvatten: IP, informatie over mogelijke veiligheidsrisico's evenals URL's van bezochte websites die door het Bitdefenderproduct als mogelijk frauduleus worden beoordeeld. De URL's kunnen persoonlijk identificeerbare informatie bevatten die een mogelijk frauduleuze website probeert te verkrijgen zonder Uw toestemming. Deze informatie wordt door Bitdefender verzamelt met het doel het vermogen van Bitdefenderproducten om kwaadaardig gedrag, mogelijke frauduleuze websites en andere Internet-veiligheidsrisico's te detecteren te evalueren en te verbeteren. Deze gegevens zullen niet in verband worden gebracht met enige persoonlijk identificeerbare informatie.

-URL's van bezochte websites evenals zoekwoorden en zoekresultaten alleen als de functie voor de browserwerkbalk is ingeschakeld. Deze gegevens worden verzameld door Bitdefender om te kunnen evalueren en U te kunnen adviseren met betrekking tot mogelijke bedreiginen en risico's die zouden kunnen worden geassocieerd met een bepaalde website voordat u deze bekijkt. Deze gegevens zullen niet in verband worden gebracht met enige persoonlijk identificeerbare informatie.

- Uitvoerbare bestanden die als mogelijke malware zijn herkend, inclusief informatie over de ondernomen acties van dergelijke bestanden bij installatie. Deze bestanden worden overgedragen aan Bitdefender d.m.v. de automatische overdrachtsfunctie van het Bitdefenderproduct. De verzamelde bestanden kunnen persoonlijk identificeerbare informatie bevatten die zonder Uw toestemming is verkregen door de malware. Bestanden van dit type worden uitsluitend door Bitdefender verzamelt om het vermogen van Bitdefenderproducten om kwaadaardig gedrag te detecteren te verbeteren. Bitdefender brengt deze bestanden niet in verband met om het even welke persoonlijk identificeerbare informatie. Een dergelijke automatische overdrachtsfunctie kan worden gedeactiveerd na installatie door de instructies in de Documentatie voor toepasbare producten te volgen.

- Statusinformatie met betrekking tot installatie en verrichtingen van het Bitdefenderproduct. Deze informatie geeft Bitdefender aan of de installatie van het Bitdefenderproduct met succes is voltooid evenals of het Bitdefenderproduct een fout heeft ondervonden. De statusinformatie kan enkel persoonlijk identificeerbare informatie bevatten als dergelijke informatie in de bestandsnaam of mapnaam staat die het Bitdefenderproduct bij de installatie of de fout tegenkwam. De statusinformatie wordt door Bitdefender verzamelt om het Bitdefenderproduct te evalueren en te verbeteren betreffende prestaties en succesgehalte bij de installatie. Deze gegevens zullen niet in verband worden gebracht met enige persoonlijk identificeerbare informatie.

- Informatie in e-mailberichten die u via het Bitdefenderproduct naar Bitdefender stuurt om als spam aan te merken of als onjuist als spam herkent aan te merken. Deze e-mailberichten kunnen persoonlijk identificeerbare informatie bevatten en worden uitsluitend naar Bitdefender gestuurd met uw toestemming en ze worden niet automatisch verzonden. Indien u dergelijke berichten naar Bitdefender stuurt, zal Bitdefender deze uitsluitend gebruiken om het detectievermogen van de Bitdefender antispam-technologie te verbeteren. Bitdefender brengt deze bestanden niet in verband met enige andere persoonlijk identificeerbare informatie.

- Gegevens omvat in een verslag dat U kunt verzenden, als u daarvoor kiest, naar Bitdefender via het Bitdefenderproduct wanneer het Bitdefenderproduct een probleem ondervindt. Het verslag omvat informatie over de status van zowel het Bitdefenderproduct als uw apparaat op het moment dat het Bitdefenderproduct het probleem ondervond. De statusinformatie over Uw apparaat kan de systeemtaal omvatten, evenals de versie van het besturingssysteem van uw apparaat en de uitgevoerde processen, hun status en informatie over de prestaties, en gegevens over bestanden of mappen die geopend waren op het moment dat het Bitdefenderproduct het probleem ondervond. De informatie kan persoonlijk identificeerbare gegevens bevatten indien dergelijke informatie is omvat in, of deel is van de naam van de bestanden of mappen die geopend waren op het moment dat het Bitdefenderproduct het probleem ondervond.

Deze informatie wordt uitsluitend naar Bitdefender gestuurd met Uw toestemming en wordt niet automatisch verzonden. De informatie wordt door Bitdefender verzameld om de prestaties of statistische informatie van het Bitdefenderproduct te verbeteren. Deze informatie wordt niet in verband gebracht met het ondervonden probleem en met enige persoonlijk identificeerbare informatie.

- Het InternetProtocol(IP)-adres of computeridentificatie van het apparaat waarop het Bitdefenderproduct is geïnstalleerd, evenals andere, algemene, statistische informatie gebruikt voor licentie-administratie, productanalyses en voor het verbeteren van de productfunctionaliteit. Deze gegevens zullen niet in verband worden gebracht met enige persoonlijk identificeerbare informatie.

- Bitdefender kan activiteiten van verschillende toepassingen die u gebruikt verzenden als anonieme informatie om statistieken te genereren, om informatie te verschaffen over de gezondheid en veiligheid van uw apparaat. De weergegeven programmastatistieken zijn gebaseerd op een gemiddelde van alle statistieken van Bitdefender-gebruikers. Dit kan u helpen bij het maken van een beslissing over toekomstig gebruik of aankoop van de programma's. De gegevens worden anoniem verzameld en Bitdefender behoudt zich het recht voor ze te gebruiken en publiceren om figuren, statistieken en analyses te beoordelen.

De verzamelde informatie als hierboven gesteld is nodig voor het optimaliseren van de functionaliteit van de producten van Bitdefender en kan worden overgedragen aan de Bitdefendergroep of in de Verenigde Staten of in andere landen die minder beschermende wetten voor gegevensbescherming hebben dan de regio waar u woont (inclusief de Europese Unie), maar Bitdefender heeft stappen genomen om de verzamelde informatie, indien overgedragen, een adequaat beschermingsniveau te bieden.

Bitdefender behoudt zich het recht voor om samen te werken met om het even welke wettelijke processen en wetshandhaving of andere onderzoeken van de overheid met betrekking tot uw gebruik van dit Bitdefenderproduct. Dit betekent dat Bitdefender documenten en informatie kan verschaffen die relevant is voor een korte dagvaarding of voor wetshandhaving of ander overheidsonderzoek. Om bewustzijn, detectie en preventie van internetveiligheidsrisisco's te promoten, kan Bitdefender bepaalde informatie delen met onderzoeksorganisaties en andere veiligheidssoftwareverkopers.

Bitdefender kan ook statistieken afkomstig van de informatie gebruiken om verslagen over de trends in veiligheidsrisico's of systeemoptimalisering te achterhalen en te publiceren. Door gebruik te maken van het Bitdefenderproduct, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Bitdefender dergelijke informatie kan verzamelen, doorgeven, opslaan, bekendmaken en analyseren voor deze doeleinden. U verklaart dat alle gegevens die u verschaft waar en nauwkeurig zijn en u verplicht zich Bitdefender te informeren over enige veranderingen van genoemde gegevens. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van om het even welke van deze gegevens die niet essentieel zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en tegen het gebruik ervan voor elk gebruik anders dan het onderhouden van de contractuele relatie.

In het geval u details van derden opgeeft, zal Bitdefender niet aansprakelijk zijn voor het naleven van de principes van informatie en toestemming, en zult u daarom degene zijn die garandeert dat u de eigenaar van de gegevens eerder hebt geïnformeerd en de toestemming van hem/haar hebt gekregen met betrekking tot het meedelen van dergelijke gegevens.

Het privacybeleid van Bitdefender garandeert u het recht op toegang tot, rectificeren, verwijderen en weigeren van de verwerking van de gegevens door Bitdefender via e-mail op de hoogte te brengen op: legal@bitdefender.com.

Naast de gegevens voor de registratie van het Bitdefenderproduct, moet Bitdefender ook bepaalde gegevens behandelen en opslaan over uw netwerk en voorzieningen om diensten voor onderhoud en gerelateerde ondersteuning te kunnen bieden. Om de producten te verbeteren kan Bitdefender ook periodiek informatie uploaden van het geïnstalleerde Bitdefenderproduct over productgebruik, gedetecteerde malware, mogelijk ongewenste bestanden en gebruikt serviceverkeer om databases en heuristieken te verbeteren. Het Bitdefenderproduct is niet bestemd voor het opvangen of vasthouden van enige persoonlijke of privé-informatie. U gaat ermee akkoord dat Bitdefender (i)geüploade informatie van het geïnstalleerde Bitdefenderproduct kan gebruiken om producten en diensten te verbeteren; (ii) geüploade gegevens alleen kan gebruiken voor analyse of verslaggeving als deze informatie u niet identificeert of geen informatie bevat die kan worden gebruikt om een individueel persoon te identificeren. Bitdefender behoudt zich de titel, eigendom en alle rechten en belangen met betrekking tot elk intellectueel eigendom of werkproduct resulterend uit zijn gebruik en analyse van dergelijke informatie voor.

Door het product te gebruiken erkent u en gaat u ermee akkoord dat Bitdefender deze gegevens kan verzamelen, bekendmaken, opslaan en analyseren voor de bovengenoemde doelstellingen.

ALGEMEEN. Deze overeenkomst zal worden beheerd door de Roemeense wetten en de internationale voorschriften en verdragen inzake auteursrecht. De exclusieve jurisdictie en rechtsgebied om elk geschil te beslechten dat voortvloeit uit deze licentievoorwaarden, ligt bij de rechtbanken van Roemenië. Niets in deze Licentie-overeenkomst zal om het even welke rechten die u zou kunnen hebben vanwege bestaande wetgeving rond consumentenbescherming of andere toepasbare wetten in uw rechtsgebied die niet via contract zijn opgegeven verminderen.

In geval van ongeldigheid van een willekeurige voorwaarde van deze overeenkomst, zal de ongeldigheid geen invloed hebben op het resterende gedeelte van deze overeenkomst.

Deze Overeenkomst beschrijft bepaalde wettelijke rechten. Het is mogelijk dat u andere rechten hebt vanwege de wetten van uw staat of land. U kunt ook rechten hebben met betrekking tot de partij van wie u het Bitdefenderproduct hebt gekocht. Deze Overeenkomst wijzigt uw rechten of verplichtingen vanuit de wetten van uw staat of land niet, indien deze wetten van uw staat of land dit niet toestaan.

Bitdefender en de logo’s van Bitdefender zijn handelsmerken van BITDEFENDER. Alle overige handelsmerken die in het product of in verwante materialen worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

De licentie wordt onmiddellijk beëindigd zonder kennisgeving als u een van deze voorwaarden en bepalingen overtreedt. U zult geen aanspraak kunnen maken op een terugbetaling van BITDEFENDER of enige andere wederverkopers van Bitdefender na het beëindigen omwille van deze reden. De voorwaarden en bepalingen met betrekking tot de vertrouwelijkheid en beperkingen op het gebruik zullen van kracht blijven, zelfs na het beëindigen van de licentie.

BITDEFENDER kan deze voorwaarden op elk ogenblik herzien en de herziene voorwaarden zullen automatisch van toepassing zijn op de overeenkomende versies van de Bitdefender-producten die wordt verdeeld met de herziene voorwaarden. Als een van deze voorwaarden ongeldig is of niet kan worden afgedwongen, zal dit de geldigheid van de rest van de voorwaarden niet beïnvloeden die geldig en afdwingbaar blijven.

In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de vertalingen van deze voorwaarden in andere talen, zal de Engelse versie die door BITDEFENDER is uitgegeven, de voorrang krijgen.

Neem contact op met Bitdefender, op 24, Delea Veche straat, Building A, ground floor, Sector 2, Boekarest, Roemenië, of via tel.nr.: 40-21-206.34.70 of fax: 40-21-264.17.99, e-mailadres: office@bitdefender.com