Bitdefender Management Server

Het antwoord op de beveiligingsuitdagingen van vandaag

Als een bedrijf groeit, er nieuwe werknemers bijkomen, er meer systemen en toepassingen zijn voor het ondersteunen van zakelijke processen, kan dit leiden tot uitbreiding van het aantal aanvalsroutes dat door malware wordt gebruikt om het netwerk van een bedrijf te infiltreren.

Om het algemene beveiligingsbeleid van het bedrijf te kunnen beheersen en inzichtelijk te houden, moeten IT-afdelingen maatregelen inbouwen voor het beperken van de gevolgen van ongeautoriseerd gebruik door rogue-toepassingen, kwaadaardige code en internetbronnen - zoals Web 2.0-toepassingen – die het bedrijf verder blootstellen aan aanvallen.

De huidige beveiligingsoplossingen moeten verder gaan dan standaard virusdetectie en het voorkomen van infecties en een oplossing bieden voor de implementatie van een besturingsmechanisme en het beleidsbeheer voor een groot aantal eindstations en servers – en dit alles op een eenvoudige manier. De beste oplossing zou zijn dat de beheeroplossing van antivirusprogramma’s automatisch bescherming zou installeren op onbeheerde werkstations en servers die op het netwerk komen, ongeautoriseerde toepassingen op afstand zou identificeren en verwijderen en op afstand systeeminstellingen zou configureren om de integriteit van het netwerk constant te kunnen garanderen.

Uw bedrijf beveiligen met Bitdefender

Bedrijven kunnen hun eindstations doelmatig beschermen tegen aanvallen door gebruik te maken van de mogelijkheid van Bitdefender om bekende en “zero-day” dreigingen te detecteren en te voorkomen en ervoor te zorgen dan het beveiligingsbeleid van het bedrijf wordt nageleefd en deze doelmatig te beheren met minder IT-personeel.

Bitdefender's Centralized Management staat bedrijven in staat om:

 • Een centraal beheerplatform implementeren voor installatie, configuratie en rapportage op afstand van alle Bitdefender Clients, Server- en Gateway-producten die in het netwerk zijn geïnstalleerd
 • Netwerkbrede zichtbaarheid leveren aan IT-beheerders over alle incidenten gerelateerd aan malware
 • Proactieve controles uitvoeren van hardware- en softwareactiva in het netwerk
 • De systeeminstellingen van clients en servers op afstand configureren en beheren
 • Incidenten gerelateerd aan malware om infectiecijfers en trends te identificeren melden
 • De doelmatigheid van het beveiligingsprogramma van een organisatie voor antimalware meten

Bitdefender's management server

Management Server van Bitdefender biedt een krachtige en centrale beheerconsole die wordt meegeleverd bij alle oplossingen voor eindstations, kritieke servers en gateways. Het is een combinatie van het inzichtelijk maken van het beveiligingsbeleid van het bedrijf met configuratie en handhaving van het beleid voor eindstations op afstand via een centrale interface.

Probeer
Business
Oplossingen

Now

Download

Bitdefender Business Client

0374 30 30 32

Contacteer ons

Functies

Opvolgbare informatie en beheer op afstand

Management Server van Bitdefender is een kernelement in een complete oplossingssuite voor de volledige bescherming van de gateway tot de desktop.

De proactieve oplossingen voor meerdere platforms van Bitdefender detecteren en blokkeren virussen, spyware, adware en Trojaanse bedreigingen die de integriteit van uw netwerk in gevaar kunnen brengen.

Management Server van Bitdefender voegt de dreigingsinformatie en systeemstatus samen over alle beheerde Windows- en UNIX-werkstations en servers die draaien in het netwerk van de organisatie. Systeemgebeurtenissen en kritieke zaken van eindstations worden snel geïdentificeerd en eenvoudig opgelost met “één klik”, waardoor beheer- en responstijden van kritieke incidenten tot een minimum worden beperkt.

Eenvoudig beheer van eindpunten en servers

 • Voegt informatie over de configuratie en dreigingen van alle beheerde en onbeheerde eindstations en servers samen via een dashboardinterface
 • Maakt het mogelijk om toepassingen en systeeminstellingen op ieder beheerd Windows eindstation en beheerde Windowsserver in het netwerk op afstand te configureren, controleren, installeren en verwijderen
 • Integratie met Active Directory om de bestaande Windows domeinstructuur en groepsbeleid van het bedrijf te versterken
 • Schaalbare master-slave architectuur voor het beheren van gateways, servers en eindstations van verschillende fysieke locaties
 • Minder personeelskosten en overhead bij een massale update van systeemconfiguraties en software op meerdere eindstations en servers
 • Vereenvoudigt nerwerkbeheer met Netwerktaken via wizards

Uitgebreide netwerkbeveiliging

 • Instelbaar beveiligingsbeleid met voorgedefinieerde sjablonen om te helpen bij het naleven van het beleid
 • Netwerkdetectie van onbeheerde eindstations en installatie op afstand van Client Security
 • Samengevoegde rapportage zorgt voor inzichtelijkheid van beveiligingsproblemen
 • Centrale notificatie alarmeert beheerders direct of bijna direct over kritieke dreigingen
 • Automatiseert de netwerkcontrole van gegevensverzameling voor database driven inventarisatie en verandert verslaggeving

Grondige verdediging

Bitdefender Business Solutions is een complete oplossingssuite voor de volledige netwerkbescherming van de gateway tot de desktop. De proactieve oplossingen van Bitdefender voor verschillende platforms detecteren en blokkeren dreigingen van virussen, spyware, adware en Trojaanse paarden die uw netwerkintegriteit in gevaar kunnen brengen.

Probeer
Business
Oplossingen

Now

Download

Bitdefender Business Client

0374 30 30 32

Contacteer ons

Technologie

Beheer van Beveiligheidsbeleid gebaseerd op Windows domeinstructuur

Integratie met Active Directory versterkt de bestaande Windows domeinstructuur en groepsbeleid. Het beveiligingsbeleid kan direct worden toegepast door gebruikers of gebruikersgroepen uit de Directory te selecteren in plaats van de groepen werkstations te beheren vanuit de Management Server. Management Server van Bitdefender detecteert ook onbeheerde werkstations, waardoor deze makkelijk identificeerbaar zijn voor automatische installatie op afstand, of uitgezonderd kunnen worden van naleving van het door u gedefinieerde beveiligingsbeleid.

Bitdefender Centralized Management beheert zowel Windows- als UNIX-gateways, eindstations en kritieke servers

Geïntegreerde mogelijkheden voor beheer van netwerkbronnen

Bitdefender Management Server gebruikt controle- en beheerscripts voor eindstations en servers die compatibel zijn met WMI Scripting Language van Microsoft. Met meer dan dertig voorgedefinieerde sjablonen kunnen beheerders massaal beheer op afstand automatiseren om op afstand toepassingen en processen af te sluiten, software te installeren en te verwijderen, werkstations opnieuw te starten en af te sluiten, autoruns activeren//uitschakelen, of blokkeren van toegang door verwijderbare USB- media. Daarnaast kunnen systemen die de richtlijnen van de gedefinieerde beveiligingstandaarden van uw bedrijf niet volgen, worden gedetecteerd met de gegevensverzameling van de controle voor alle eindstations en servers in het netwerk – inclusief hardware specificaties en geïnstalleerde softwaretoepassingen.

Automatische of geplande distributie van updates

Bitdefender Management Server biedt de mogelijkheid tot intelligente distributie van nieuwe virusdefinities en beperkte content database-updates van producten vanaf een centrale locatie. Updates kunnen automatisch eenmaal in het uur worden toegepast direct als ze beschikbaar zijn, of worden ingepland op rustige tijden om de prestaties van het netwerk zo min mogelijk te beïnvloeden.

Master/slave architectuur

Centraal beleid, rapportage en synchronisatie van notificatie wordt via de Master Management Server voor het hele bedrijf beheerd. Dit zorgt voor centrale en intelligente distributie van beleidsaanpassingen in het lokale netwerk en op afstand beheerde netwerken waarop een Slave Management Server draait.

De architectuur van Bitdefender maakt gecentraliseerd beheer van installaties lokaal en op afstand mogelijk

Probeer
Business
Oplossingen

Now

Download

Bitdefender Business Client

0374 30 30 32

Contacteer ons

Systeemvereisten

De oplossing Centralized Management van Bitdefender bevat drie hoofdonderdelen: Management Server om de back-end van het centraal beheer in te schakelen voor alle Bitdefender-oplossingen, Management Console voor de gebruikersinterface en Update Server voor het downloaden en de distributie van product- en virusdefinitie-updates.

Bitdefender Management Server, Management Console en Update Server

Intel® Pentium compatibele processor:

 • 1 GHz (2 GHz aanbevolen)

RAM-geheugen:

 • 512 MB (2 GB aanbevolen)

Vrije ruimte harddisk:

 • 1.5 GB (2.5 GB aanbevolen), 3GB voor upgrades

Operating System

 • Windows 2000 Professional SP4
 • Windows 2000 Server SP4
 • Windows XP SP2
 • Windows servers
 • Windows Vista
 • Windows servers
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Small Business Server (SBS) 2008
 • Windows 7

Database:

 • Microsoft SQL Server 2005, 2008 of Microsoft SQL Express Edition (inbegrepen)

Ondersteunde webbrowsers voor de Management Console:

 • Internet Explorer 7 is vereist
 • Internet Explorer 6 (Windows 2000)

Probeer
Business
Oplossingen

Now

Download

Bitdefender Business Client

0374 30 30 32

Contacteer ons